WBTR-werkboek

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen die is ingetreden per 1 juli 2021 brengt o.a. veranderingen met zich met betrekking tot het toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid en ontslag van bestuurders en commissarissen. Wil jij binnen jouw stichting of vereniging de nieuwe wetgeving op juiste wijze implementeren? Dan biedt ons WBTR-werkboek wellicht de oplossing.

Jurato heeft het digitale WBTR-werkboek ontwikkelt zodat verenigingen en stichtingen op een praktische wijze de regels inzake de WBTR kunnen implementeren binnen hun organisatie. Het doel van dit WBTR-werkboek is dat jullie als bestuur (en toezichthouders) allemaal begrijpen wat er verandert en wat dit betekent voor jullie als bestuur.

* De prijs is afhankelijk van de vraag of maatwerk gewenst is. Deze prijzen zijn excl. BTW. 

WBTR-Werkboek

€ 285,-
ex btw
 • Organisatie
 • Goed bestuur
 • Aansprakelijkheid
 • Tegenstrijdig belang
 • Belet en ontstentenis
 • Meervoudig stemrecht
 • Toezicht
 • Statuten
 • Ondertekening
 • Bindende overdracht (optioneel)
 • Raadgevende stem (optioneel)
 • Ontslag (optioneel)

Direct aanvragen

 Werkboek (€ 285) + aanvullend pakket

€ 285,-
+ aanvullende kosten ex btw
 • Check statuten op vereisten WBTR (vanaf € 130,-*)
 • Juridische scan (vanaf € 520,-*)
 • Sponsorovereenkomst (vanaf € 130,-*)
 • Vrijwilligersovereenkomst (vanaf € 89,-*)
 • Arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd) (vanaf € 99,-*)
 • Zzp-overeenkomst (vanaf € 99,-*)
 • Template notulen bestuursvergadering (vanaf € 29,-*)
 • Huishoudelijk reglement (vanaf € 250,-*)
 • Privacy- en cookieverklaring t.b.v. website (vanaf € 45,-*)
 • AVG-pakket (vanaf € 295,-*)

Direct aanvragen

Wilt u graag persoonlijk advies van ons?

Neem dan contact op