Menu

Ongediertebestrijding zonder succes. Wanprestatie?

De rechtbank Amsterdam heeft op 18 augustus jl. een uitspraak gedaan in een geschil tussen een restaurant en een ongediertebestrijder. De kwestie ging over de vraag of het restaurant de facturen van de ongediertebestrijder moet betalen aangezien er volgens het restaurant sprake is van wanprestatie.

Overeenkomst van opdracht

Het restaurant heeft aan de ongediertebestrijder opdracht gegeven om werkzaamheden te verrichten voor het bestrijden van kakkerlakken. Hierdoor is tussen partijen een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen. Door de overeenkomst heeft de ongediertebestrijder de verplichting op zich genomen om diensten te verrichten. Op het restaurant rustte de verplichting om voor deze diensten te betalen.

Openstaande facturen

De ongediertebestrijder heeft – na diverse werkzaamheden te hebben verricht – verschillende facturen naar het restaurant toegezonden. Het restaurant heeft deze facturen echter niet voldaan.

Het restaurant verklaart dat zij niet verplicht is om de facturen te voldoen omdat er sprake is van wanprestatie. De kakkerlakken waren na de verrichte werkzaamheden niet verdwenen waardoor het restaurant een ander bedrijf moest inschakelen om de kakkerlakken alsnog te verwijderen. De ongediertebestrijder stelt echter dat er geen sprake is van wanprestatie omdat het restaurant – tegen het advies van de ongediertebestrijder in – voor een vloeibaar bestrijdingsmiddel heeft gekozen.

Wanprestatie?

Omdat het restaurant de facturen van de ongediertebestrijder niet had voldaan, is de ongediertebestrijder naar de rechter gestapt om nakoming van de betalingsverplichting van het restaurant te vorderen.

De ongediertebestrijder heeft volgens de rechter gemotiveerd aangegeven dat er geen sprake is van wanprestatie. Dat de kakkerlakken na inschakeling van een ander ongediertebestrijdingsbedrijf zijn verdwenen doet hier niets aan af. De rechter stelt dat de ongediertebestrijder zich voldoende heeft ingespannen waardoor het restaurant wordt veroordeeld tot betaling van de facturen en de proceskosten.

Juridisch advies

Deze uitspraak laat zien dat er op de ongediertebestrijder geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting rustte. Mocht u onbetaalde facturen hebben omdat uw werkzaamheden niet tot het gewenste resultaat van uw klant hebben geleid, laat u dan adviseren door een bedrijfsjurist. Wij kunnen u bijstaan met het incasseren van uw openstaande vordering. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.