Menu

Juridische APK voor uw onderneming? Doe onze Juridische Bedrijfsscan!

Als ondernemer hebt u te maken met verschillende juridische risico’s. Hierbij moet u denken aan de aansprakelijkheidsrisico’s die gepaard gaan met de levering van producten of diensten, maar ook aan de risico’s die kleven aan de juridische structuur van uw onderneming. Met de Juridische Bedrijfsscan van Jurato worden deze risico’s inzichtelijk gemaakt waardoor ze kunnen worden beperkt of voorkomen.

Aansprakelijk

Een eenvoudig voorbeeld is het inlenen van personeel. Hoe is dit contractueel geregeld? Gaat het om uitzendkrachten of detachering, of werkt u met ZZP-ers? Is de uitlener correct geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Wanneer dergelijke zaken niet goed zijn geregeld, kunt u aansprakelijk gesteld worden en loopt u als inlener het risico op boetes en naheffingsaanslagen van de Belastingdienst.

Risico’s

Het bovenstaande is slechts een enkel voorbeeld. Ook op het gebied van huisvesting, contractmanagement en financiële zaken, kunnen er diverse (aansprakelijkheids)risico’s spelen. Met de Juridische Bedrijfsscan brengen wij dergelijke juridische risico’s eenvoudig in kaart. Uiteraard met als doel om maatregelen te treffen om die risico’s te beperken of te voorkomen. Daarnaast kunnen de juridische zaken van uw onderneming op orde worden gebracht zodat u niet voor onverwachte situaties komt te staan.

Werkwijze

Onze werkwijze is daarbij als volgt. Allereerst nemen wij een persoonlijk interview waarin uw onderneming en bedrijfsprocessen worden besproken. In navolging op dit gesprek worden de documenten – zoals overeenkomsten, reglementen, statuten, uittreksels en polissen – opgevraagd die de juridische basis vormen van uw onderneming. Van het interview en de documenten wordt vervolgens een analyse gemaakt, welke wordt uitgewerkt in een rapportage. De rapportage bevat naast een beoordeling tevens praktische aanbevelingen ter beperking of het voorkomen van de risico’s.

Juridische APK

De Juridische Bedrijfsscan neemt een stukje stress weg waardoor u meer tijd heeft en u zich beter kunt focussen op het ondernemen zelf. Vergelijk de scan met de APK van een auto in het kader van verkeersveiligheid. Als er tijdens een APK mankementen of onderhoudspunten naar voren komen, dan kunnen deze gelijk verholpen worden.

Heeft u behoefte aan een juridische APK van uw onderneming of heeft u vragen over onze Juridische Bedrijfsscan, neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via 0318 – 860 323.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Beperk ondernemingsrisico’s, vestig zekerheidsrechten

Ondernemen is risico’s nemen. Maar waarom zou u niet slim omgaan met risico’s? Wilt u een interessante deal niet missen, maar is hij eigenlijk risicovol? Dan doet u er goed aan om vooraf in kaart te brengen of u die risico’ s kunt verminderen met een passend zekerheidsrecht.

Wat zijn zekerheidsrechten?

Zekerheidsrechten zijn rechten die ertoe strekken zekerheid te verschaffen aan een schuldeiser voor de voldoening van (een) vordering(en) die hij op zijn schuldenaar heeft. Door het zekerheidsrecht komt de schuldeiser in een sterkere positie te verkeren dan eventuele andere schuldeisers van de schuldenaar. Zekerheidsrechten betekenen dikwijls het verschil tussen het (deels) betaald krijgen van de vordering en met lege handen blijven, zeker in faillissement. Door de juiste zekerheden te vestigen beperkt u dus risico’s.

Soorten zekerheidsrechten

Er zijn verschillende soorten zekerheidsrechten. Afhankelijk van de overeengekomen afspraken c.q. prestatie(s), en de risico’s die u wenst te beperken, kan een passend zekerheidsrecht worden gevestigd. Te denken valt aan:

  • Hypotheekrecht
  • Pandrecht
  • Eigendomsvoorbehoud
  • Borgtocht
  • Bank- of concerngarantie
  • Waarborgsom
  • Beslaglegging
  • Hoofdelijkheid

Hypotheekrechten en pandrechten lijken voor een groot deel op elkaar en zijn sterke zekerheidsrechten. Het belangrijkste verschil is dat pandrechten alleen gevestigd kunnen worden op roerende zaken en hypotheekrechten alleen op onroerende zaken en registergoederen.

Net als het eigendomsvoorbehoud verschaffen pand en hypotheek de houder ervan om over te gaan tot executie verkoop van een goed van de schuldenaar, als die schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Dat recht geldt zelfs in geval van faillissement van de schuldenaar.

Bij zakelijke transacties worden ook zeer regelmatig bankgaranties en borgtochten afgegeven of hoofdelijkheid afgesproken. In het geval van hoofdelijkheid en borgtocht verbinden één of meer andere partijen zich naast de oorspronkelijke schuldenaar tot nakoming van de verplichtingen.

Totstandkoming

Opvallend is hoe vaak zekerheden worden gegeven zonder dat men zich realiseert waar precies mee is ingestemd en wat de consequenties zijn van de zekerheidsstelling. Daarnaast zien wij regelmatig dat zekerheidsrechten niet op de juiste manier worden gevestigd, bijvoorbeeld omdat de juiste documentatie ontbreekt. Daardoor is er simpelweg geen sprake van een zekerheidsrecht of is deze vernietigbaar. Het niet of onjuist vestigen van een zekerheidsrecht kan vergaande gevolgen hebben. Het is daarom van belang om u tijdig te laten adviseren door een jurist.

Advies?

Het recht rond de vestiging, uitwinning of beëindiging van zekerheidsrechten is complex en vereist juridische expertise. Onze bedrijfsjuristen beantwoorden graag uw vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op en beperk uw risico’s.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Zijn uw contracten up to date?

Veel ondernemers lopen onnodige risico’s door gebrekkige contracten. Contracten worden in de loop der tijd namelijk ingehaald door nieuwe omstandigheden en wetswijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wetgeving op het gebied van arbeidsrecht (Wet werk en zekerheid) en verkoop aan consumenten (Europese Consumentenrichtlijn).

Uit de praktijk blijkt dat veel contracten en algemene voorwaarden niet aansluiten bij actuele wetgeving en ondernemers daardoor onnodige risico’s lopen. Om juridische problemen te voorkomen is het raadzaam om periodiek na te gaan of uw contracten nog compleet en juridisch up to date zijn.

Jurato kan u hierbij van dienst zijn!

Wij screenen uw contracten en, indien wenselijk, passen we deze voor u aan.  Wenst u nieuwe contractuele afspraken te maken? Dan stellen wij een nieuw contract voor u op aan de hand van actuele juridische maatstaven. Zodoende voorkomt u onnodige risico’s.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Wij staan u graag te woord.

Telefoon: 0318 – 860 323 of email: info@jurato.nl

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.