Menu

Anoniem solliciteren tegen discriminatie

 

Ook op de arbeidsmarkt blijft discriminatie een probleem. Bij sollicitaties hebben mensen met een migratieachtergrond minder kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Ook herkomst is een veelgehoorde discriminatiegrond op de werkvloer. Maar ook geslacht, godsdienst en seksuele gerichtheid zijn veelgehoorde discriminatiegronden. Of anoniem solliciteren helpt tegen discriminatie moet nog blijken. Wel zien we de eerste bedrijven deze nieuwe manier van selecteren langzaam toepassen.

De aanleiding

Een baan vinden kan normaal gesproken al lastig zijn, maar is soms nog moeilijker afhankelijk van je etnische achtergrond, blijkt uit onderzoek. Uit onderzoek van de UvA en Universiteit Utrecht, die ruim 4200 sollicitatiebrieven verstuurden tussen 2016 en 2018, blijkt dat mensen met een migratieachtergrond al voordat zij aan de slag kunnen, minder kans hebben om aangenomen te worden voor een functie. In deze onderzoeken werd gebruik gemaakt van fictieve namen, maar gereageerd op bestaande vacatures. De conclusie kun je vast al raden: met een Nederlandse achtergrond heb je een grotere kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatie. Vooral mensen met een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond werden gediscrimineerd, zij hadden 40 procent minder kans om een reactie te krijgen.

Motivatie voor bedrijven

Toch staan er veel bedrijven open voor verandering. Zo zijn de eerste bedrijven bezig met het toepassen van anoniem solliciteren. Zo proberen zij meer diversiteit in het personeelsbestand te creëren en iedereen een gelijke kans te geven. Een andere motivatiegrond dat door de bedrijven wordt genoemd is dat zij een kantoor willen bieden aan het personeel, waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen kansen krijgt op basis van zijn of haar kwaliteiten.

hoe het werkt

Normaal gesproken uploaden of sturen kandidaten hun hele cv inclusief naam, foto, geboortedatum et cetera. Nu worden de kandidaten gevraagd hun cv te anonimiseren. Hierdoor kom je slechts te weten wat iemands ervaring is. Voor sommige kandidaten zal dit ingewikkeld zijn. Iets herschrijven wat al klaar ligt. Echter, als kandidaten het lastig vinden, kan er intern een vertrouwenspersoon worden aangewezen die niet betrokken is bij de selectie die dat cv screent, om te zorgen dat het echt anoniem is.

Het anoniem solliciteren maakt wel dat een goede cv des te belangrijker wordt. Wanneer je slechts beoordeeld kunt worden op je kwaliteiten en ervaringen, valt er niet meer te schuilen achter een mooie foto, bekende (achter-)naam, herkomst of geslacht. Bedrijven komen in gesprek met de beste kandidaten en de kandidaten krijgen ieder gelijke kansen.

Conclusie

Op de vraag welke doelgroepen hiermee geholpen zijn kun je veilig stellen: elke doelgroep waarvan je je moet afvragen of ze zich eerlijk bejegend voelen tijdens een sollicitatieproces. Het is de bedoeling dat iedereen hiervan moet kunnen profiteren, dus geen negatieve of positieve discriminatie. De vraag blijft natuurlijk wel of er in de tweede ronde van de selectieprocedure niet alsnog gediscrimineerd wordt. Maar dan hebben kandidaten, die normaal gesproken misschien niet zouden worden uitgenodigd, tenminste een kans gehad om de potentiële werkgever te enthousiasmeren en/of overtuigen van zijn of haar kwaliteiten.

Charlotte Albrecht


c.albrecht@jurato.nl

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Huurprijsvermindering door corona?

 

De horeca maar ook retail hebben het zwaar te verduren door de coronacrisis. Sommige ondernemingen, zoals discotheken en clubs, zijn geheel gesloten. Ondertussen blijven de (vaste) lasten doorlopen zoals de huurprijs voor een pand. Kan er door corona aanspraak worden gemaakt op (tijdelijke) huurprijsvermindering?

Uitspraken rechter

De eerste drie uitspraken over het recht op huurprijsvermindering zijn bekend. De centrale vraag daarbij is of de coronamaatregelen vanuit de overheid een gebrek in het gehuurde is en/of een onvoorziene omstandigheid waardoor aanspraak gemaakt zou kunnen worden op huurprijsvermindering.

Op 27 mei 2020 is hierover voor het eerst een uitspraak gedaan door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. Hier oordeelde de rechter (in kort geding) dat de huurder (een bierbrouwerij) aanspraak kan maken op huurprijsvermindering vanwege een gebrek in het gehuurde.

Op 29 mei 2020 is door de rechtbank Gelderland (kort geding) uitspraak gedaan over het recht op huurprijsvermindering door voetbalclub Vitesse. De rechter oordeelde dat Vitesse geen aanspraak heeft op huurprijsvermindering en gewoon de volledige huur moet betalen.

Vervolgens is op 3 juni 2020 door de rechtbank Overijssel geoordeeld dat de huurder ook daar de (volledige) huur dient te betalen.

Alle uitspraken zijn gewezen in kort geding. Dit betekent dat het slechts een voorlopig oordeel van de rechter is. Dit zegt echter wel iets over hoe een rechter tegen zulke zaken kan aankijken als een definitief oordeel gegeven zal worden in een bodemprocedure. Hieronder zal kort op deze uitspraken worden ingegaan.

Huurovereenkomst is bepalend

Bij de vraag of er recht bestaat op huurprijsvermindering speelt de huurovereenkomst een belangrijke rol. Wanneer een huurprijsvermindering vanwege een gebrek in het gehuurde contractueel duidelijk is uitgesloten, dan kan daar vanzelfsprekend geen aanspraak op worden gemaakt.

Er kan mogelijk wel een beroep op ‘onvoorziene omstandigheden’ worden gedaan, waardoor alsnog recht bestaat op een huurprijsvermindering. Daarvoor zal wel voldoende onderbouwd moeten worden waarom de gevolgen van de onvoorziene omstandigheid (corona) dusdanige gevolgen hebben dat er geen, dan wel minder, huur kan worden betaald.

Conclusie

De eerste uitspraken tonen aan dat een sluiting door corona een gebrek is zoals bedoeld in de wet. Als vastgesteld is dat er sprake is van een gebrek, dan speelt de vraag of huurprijsvermindering contractueel is uitgesloten. dit niet contractueel is uitgesloten, dan kan een huurder mogelijk huurprijskorting afdwingen. Maar, zelfs als er een gebrek is, kan de verhuurder stellen dat de sluiting ook niet (geheel) voor haar rekening behoort te komen. Kortom het zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden.

Uiteraard is het ook mogelijk – en naar onze overtuiging ook beter – om naar een tussenoplossing te zoeken. Een gesprek tussen partijen met bemiddeling van een adviseur kan tot een praktische oplossing leiden waardoor juridische kosten en een verslechterde verstandhouding worden voorkomen.

Advies

De komende tijd zullen er nog meer uitspraken over het recht op huurprijsvermindering volgen. Uiteraard zullen wij je daarover blijven informeren. Mocht je in de tussentijd vragen hebben over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met onze bedrijfsjuristen die gespecialiseerd zijn op het gebied van vastgoed. Telefoon: 0318 – 860 323 of info@jurato.nl

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Ben je verplicht om je contactgegevens achter te laten bij een horecagelegenheid in tijden van corona?

Met ingang van 10 augustus moeten bezoekers van horecagelegenheid bij aankomst in een café of restaurant hun contactgegevens achterlaten. De registratie van deze contactgegevens moet het makkelijker maken voor de GGD om bron- en contactonderzoek uit te voeren na een lokale corona-uitbraak. De registratie van deze contactgegevens wordt echter aangemerkt als een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  In deze blog gaan we in op de vraag hoe deze registratie van contactgegevens zich verhoudt tot de privacy van de bezoekers van horecagelegenheden en hoe horecaondernemers hier mee om moeten gaan.

Zijn bezoekers van horecagelegenheden verplicht om hun contactgegevens af te staan?

Nee. Horecaondernemers zijn verplicht om toestemming te vragen aan de bezoeker. Dit betekent dus dat de bezoeker ook mag weigeren om zijn contactgegevens te laten registeren. Op grond van de AVG moet er sprake zijn van echte vrije toestemming.

Welke regels gelden voor de horecaondernemers die contactgegevens van bezoekers verwerken?

De regels van de AVG zijn van toepassing op de registratie van de contactgegevens van de bezoekers in de horeca. Dit houdt onder meer in dat de horecaondernemer:

 • aan de bezoeker duidelijk moet maken dat de registratie van zijn contactgegevens vrijwillig is;
 • ervoor moet zorgen dat de bezoeker die eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn contactgegevens, de toestemming ook kan intrekken;
 • ervoor moet zorgen dat de contactgegevens alleen worden gebruikt voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. De contactgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruik, zoals klantmailings.
 • de contactgegevens veilig moet bewaren, zodat alleen de GGD de gegevens kan krijgen;
 • de contactgegevens niet langer mag bewaren dan in de noodwetgeving staat beschreven, namelijk twee weken. Daarna moeten de contactgegevens worden vernietigd. Langer bewaren is niet toegestaan.

Mag de horecaondernemer een bezoeker weigeren als deze geen contactgegevens wil afstaan?

Nee, de bezoeker is namelijk niet verplicht om zijn of haar contactgegevens af te staan. Als een bezoeker geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.

Vragen of meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze bedrijfsjuristen. Zij informeren je graag over dit onderwerp en beantwoorden je vragen hierover.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Top 10 meest gestelde privacyrechtvragen in onze praktijk

Wat is een verwerker? Is de AVG in mijn geval van toepassing? Wat valt er precies onder persoonsgegevens? Wij merken in onze praktijk dat er nog altijd veel onduidelijkheden en vragen zijn over de AVG. Wij snappen dat wel. Wij hebben een top 10 van opvallende of veel voorkomende vragen in onze praktijk over het privacyrecht gemaakt. Weet jij antwoord op de vragen? Misschien heb jij een zelfde soort vraag, of heb je een andere specifieke vraag over het privacyrecht. Laat het ons weten. Onze juristen leggen de AVG op een praktische en heldere manier uit.

 1. Ik ben ZZP’er, klopt het dat de AVG niet voor mij geldt?
 2. Wij hebben een vingerafdrukscanner aangeschaft voor de toegangsverlening en urenregistratie van onze medewerkers. Mag dat volgens de AVG?
 3. Wij zijn een religieuze organisatie. Mogen wij persoonsgegevens met betrekking tot religie verwerken van onze leden?
 4. Ik voer alle contactmomenten van ons bedrijf (e-mails, telefoontjes, afspraken, e.d.) met klanten en relaties in een Excel-lijst. Voldoe ik hiermee aan de eis van het verwerkingsregister?
 5. Wij verwerken in Nederland persoonsgegevens van personen van een aantal landen buiten de EU/EER. Is op deze verwerking de AVG van toepassing?
 6. In een verwerkersovereenkomst staat dat wij bij het einde van de overeenkomst alle persoonsgegevens moeten retourneren of verwijderen. Moeten wij dan ook onze back-ups vernietigen? Dat heeft voor ons namelijk grote risico’s.
 7. Wij zijn een kinderdagverblijf en wij sturen weleens foto’s van een kindje naar zijn of haar ouders. Hier staan ook weleens andere kinderen op. Mogen wij dit doen?
 8. Wij zijn een gemeente en moeten wettelijke taken uitvoeren. Klopt het dat de AVG op ons niet van toepassing is?
 9. Ik heb een privacyverklaring op mijn website. Ben ik dan AVG-proof?
 10. Wij verkopen producten aan dealers. Moeten wij met al onze dealers een verwerkersovereenkomst sluiten?

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Flink meer privacyklachten voor de Autoriteit Persoonsgegevens

Op 14 februari jl. konden we in de kranten lezen dat in 2019 flink meer geklaagd is over schending van privacy door bedrijven, bijna 80% meer dan in 2018.

Waar wordt over geklaagd?

Eén van de nieuwsberichten is dit artikel in het Algemeen Dagblad. De meeste klachten gaan over schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering van persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”) . Verder gingen veel klachten over ongevraagde reclame en over organisaties die persoonsgegevens ongevraagd doorgeven aan derden.

Privacyklachten: dat wil jij toch niet?

Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens is eenvoudig. Hoewel er nog steeds onvoldoende personeel is om alle klachten in behandeling te nemen, speelt je imago als bedrijf een grote rol als het om AVG-naleving gaat. Steeds meer klanten en relaties kennen de vereisten die aan bedrijven worden gesteld, dus als blijkt dat jij niet aan die eisen voldoet, kom je minder professioneel over. Dat wil je niet, toch? Een mogelijke boete van de Autoriteit zou niet de reden moeten zijn voor het volgen van de regels, er staat meer op het spel. Wij adviseren onze klanten daarom om de basis goed op orde te hebben, ook als je niet “het beste jongetje van de klas hoeft te zijn” .

Wat moet je doen?

Als jij wilt voorkomen dat privacy-missers gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan is het verstandig om (alsnog) te regelen wat er van je wordt verwacht. Wij kunnen dat eenvoudig en voor een vriendelijke prijs voor je regelen via ons AVG modellenpakket. Hiermee krijg je op een makkelijke manier de AVG-huishouding van je onderneming op orde. Meer informatie over onze AVG-pakketten vind je hier.  Uiteraard kun je altijd contact met Jurato opnemen als je meer informatie wilt of als je vragen over de AVG hebt. Wendy Rijcken is onze AVG specialiste.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

17-01-2019: workshop easy AVG voor ZZP

Op 17 januari 2019 organiseert Wendy Rijcken – van Eck (bedrijfsjurist) samen met Eugène Kuisch (business coach) een praktische workshop speciaal voor ZZP’ers over de AVG. Bent u ZZP’er en wilt u op een praktische en heldere manier de AVG uitgelegd krijgen, dan is deze workshop zeker aan te raden. Kent u een ZZP’er voor wie de workshop interessant is, brengt u hem dan onder zijn of haar aandacht. De workshop is inclusief een lunch en vindt plaats in Nieuwegein.

Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar, meld u daarom voor 16 januari a.s. aan via w.rijcken@jurato.nl. Graag tot 17 januari!

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

De nieuwe privacywet: bereid u voor en voorkom boetes

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht in alle lidstaten van de Europese Unie. De verordening zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De invoering van de nieuwe privacywet brengt ingrijpende veranderingen en gevolgen voor vrijwel alle ondernemers; nagenoeg iedere ondernemer heeft tenslotte met persoonsgegevens te maken. In deze blog delen we welke maatregelen u moet treffen om het risico op vervelende gevolgen te beperken.

Wat is een persoonsgegeven?

Waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over een ‘persoonsgegeven’? Een persoonsgegeven is: ieder gegeven die tot een natuurlijke persoon herleidbaar is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen normale persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens:

 • Bij normale persoonsgegevens kan gedacht worden aan namen, adresgegevens, woonplaatsen, e-mailadressen en IP-adressen.
 • Bijzondere persoonsgegevens zijn de gevoelige gegevens over een persoon, zoals ras, godsdienst, gezondheid en strafrechtelijk verleden. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt tevens aangemerkt als een bijzonder persoonsgegeven door het unieke nummer. In eerste instantie is een BSN bedoeld voor het contact tussen burgers en de overheid. Om deze reden valt een BSN onder een bijzonder persoonsgegeven.

Veranderingen voor uw onderneming

In vergelijking met de Wbp is de AVG aangescherpt; de AVG heeft diverse nieuwe artikelen en een aantal artikelen is aangescherpt. Ondernemingen dienen zich bewust te worden van de nieuwe privacywetgeving en de gevolgen van niet-naleving. De nationale toezichthouder op de naleving van de AVG is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en bevoegd om boetes en andere corrigerende maatregelen op te leggen.

Mogelijke gevolgen van de AVG voor uw onderneming:

 1. Uw activiteiten worden sneller aangemerkt als ‘privacygevoelig’;
 2. U dient verantwoording af te leggen bij de verwerking van een persoonsgegeven;
 3. U dient een verwerkingsovereenkomst op te stellen met leveranciers en afnemers (verwerkers/sub-verwerkers);
 4. U dient erop te letten dat u zo min mogelijk data verzamelt (dataminimalisatie);
 5. De beveiliging binnen uw onderneming dient up-to-date te zijn;
 6. U dient beveiligingsincidenten rondom dateverzameling en -gebruik intern te melden;
 7. Het niet handelen in overeenstemming met de AVG kan boetes tot € 20.000.000,- tot gevolg hebben.

Wat kunt u het beste doen?

25 mei komt met rasse schreden dichterbij; het is dus zaak om nu te handelen. Allereerst is het van belang om alle privacygevoelige aspecten binnen uw onderneming onder de loep te nemen, om vervolgens de AVG te implementeren. Wenst u ondersteuning? Wij helpen u graag en zorgen er samen met u voor dat u klaar bent voor de nieuwe privacywet. In onze brochure vindt u aanvullende informatie over de AVG en onze dienstverlening.

Advies

Heeft u vragen hebben over de specifieke veranderingen die de nieuwe privacywetgeving meebrengen en gevolgen voor uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en laat u tijdig adviseren door een van onze bedrijfsjuristen.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.