Menu

Verkoop van een onderneming, hoe regel je dat juridisch?

Bij de verkoop van een onderneming dient deze op juridisch juiste wijze te worden geleverd aan een koper. Hoe kan dat (juridisch) worden geregeld en waar dient rekening mee te worden gehouden? Een dergelijke overdracht moet uiteraard vastgelegd worden in een koopovereenkomst en bij een aandelenoverdracht is een gang naar de notaris vereist. Kort gezegd zijn er twee mogelijkheden om tot een overname te komen. Ik bespreek hieronder de twee opties en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn.

Eerste optie: verkoop van aandelen

Als het om de verkoop van een B.V. of N.V. gaat dan kunnen de aandelen van de vennootschap (of een gedeelte daarvan) worden verkocht aan de koper. Bij de verkoop van de onderneming met een overdracht van aandelen verkrijgt de koper (alle) aandelen van de onderneming en daarmee dus ook alles wat in deze onderneming aanwezig is. Dit houdt in dat alle bestaande overeenkomsten met leveranciers, afnemers, arbeidsovereenkomsten met medewerkers,  alle bezittingen, (belasting)schulden, rechten en plichten automatisch overgaan naar de koper. Bij de verkoop van aandelen betekent het dus dat er in beginsel niet zoveel verandert voor de onderneming, er is alleen een nieuwe eigenaar. Al het bestaande blijft van kracht.

De tweede optie: de activa-passiva transactie

Er kan ook gekozen worden dat alleen afgesproken bedrijfsonderdelen worden verkocht. Dit noemen we de activa-passiva transactie. In de koopovereenkomst wordt nauwkeurig opgenomen welke onderdelen gekocht/verkocht worden, en ook welke onderdelen expliciet niet. Verkoper en koper weten daardoor waar zij aan toe zijn. Precies te werk gaan is dus essentieel in zo’n traject. Als er nauwkeurig te werk gegaan wordt, zullen daarmee risico’s of onaangename verrassingen voorkomen worden. Je zou wellicht denken dat, indien gekozen wordt voor de activa-passiva transactie, ook het personeel uitgesloten kan worden. Dat is echter niet het geval, zij gaan te allen tijde mee. Zelfs als het niet opgenomen wordt in de overeenkomst.

Welke vorm past het beste?

Bij de eerste besproken optie ‘verkoop van aandelen’ (de verkoop van de gehele onderneming) komt het dus heel erg precies dat door koper goed onderzoek wordt gedaan naar de betreffende te kopen onderneming. Welke bezittingen/ schulden zijn er, welke overeenkomsten zijn er en welke rechten en plichten zijn er voor de onderneming? Dit wordt een due diligence onderzoek genoemd. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kunnen garanties ten aanzien van de onderneming worden overeengekomen.

Ook is het zeer belangrijk dat de juiste overeenkomsten in de verschillende fasen van een verkoopproces worden gesloten. Denk bijvoorbeeld aan een geheimhoudingsovereenkomst (voorafgaand aan de onderhandelingsfase), een intentieovereenkomst en uiteindelijk een koopovereenkomst.

Ook in het geval van de tweede optie ‘verkoop van activa’ is het zaak om goed onderzoek te verrichten naar wat er precies wordt gekocht. Vanzelfsprekend dient nauwkeurig te worden vastgelegd wat er wordt gekocht en onder welke voorwaarden. Zijn er bijvoorbeeld garanties van toepassing, wanneer wordt er geleverd en op welke wijze vindt betaling plaats?

Voor beide opties is wat te zeggen. Geheel afhankelijk van de wensen en mogelijkheden dient een keuze te worden gemaakt in de overnamevorm. Een overnametraject gaat niet over een nacht ijs. Neem gerust contact op met een van onze bedrijfsjuristen als je vragen hebt met betrekking tot een (ver)kooptraject.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Kleine lettertjes moet je wel kunnen lezen

Algemene voorwaarden automatisch van toepassing bij overname?

Dat de algemene voorwaarden niet ‘zomaar’ van toepassing zijn op een overeenkomst, dat is redelijk bekend. De basisregel is dat algemene voorwaarden bij of tijdens het sluiten van de overeenkomst ‘ter hand’ moeten worden gesteld. Maar wat als de ene partij wordt overgenomen door een derde? Gelden dan ‘automatisch’ de algemene voorwaarde van de nieuwe eigenaar?

Uitspraak rechtbank

De rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over zo’n zaak. Partijen A en B deden al 30 jaar regelmatig zaken. Halverwege deze periode kreeg partij A een nieuwe eigenaar. Partijen zetten na de overname hun handelsrelatie onverminderd voort.

Intussen lopen de onbetaalde facturen van A op.  Uiteindelijk heeft A een procedure bij de rechtbank opgestart tegen B.

A stelt dat de rechtbank Noord-Holland bevoegd is om van de kwestie kennis te nemen, dat staat immers in zijn algemene voorwaarden. B betwist dit. Hij stelt dat niet deze rechter bevoegd is, maar de rechter in het arrondissement van zijn woonplaats.

A stelt dat zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn op de zakenrelatie met B. Immers, A heeft na de overname alle zakenrelaties, en dus ook B, een brief gestuurd met een exemplaar van A’s algemene voorwaarden. Er is hierop niet door B gereageerd, zodat A stelt dat B akkoord is gegaan. Ook op alle offertes, facturen en brieven staat vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. En, als dat allemaal niet genoeg is, heeft B jaarafspraken ondertekend waarop staat vermeld: “Als bijlage treft u onze verkoopvoorwaarden (in tweevoud) aan.”

Is dit voldoende en zijn de algemene voorwaarden hierdoor van toepassing op de overeenkomsten tussen A en B?

Opletten geblazen

De rechter oordeelde van niet. Nu B ontkent dat hij de brief met een exemplaar van de algemene voorwaarden heeft ontvangen, en A kan de ontvangst niet bewijzen, zijn de algemene voorwaarden niet overeengekomen. Ook het enkel vermelden op offertes en facturen dát de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is onvoldoende. Zelfs de opmerking “Als bijlage treft u onze verkoopvoorwaarden (in tweevoud) aan” mag niet baten. Het is slechts een verwijzing naar een bijlage. In de jaarafspraken zelf staat vervolgens niet vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Kortom, de algemene voorwaarden zijn niet zomaar van toepassing op een overeenkomst. Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden of de wijze waarop ze van toepassing zijn op overeenkomsten? Neem gerust contact met ons op.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.