Menu

Annulering van cursus of workshop in coronatijd

Annulering van een cursus vanwege coronamaatregelen: hoe zit dat juridisch?

Ben je organisator van een cursus, training of workshop, dan heeft samenkomstverbod in deze coronatijd waarschijnlijk gevolgen voor jouw bedrijf. Deelnemers annuleren vaker hun aanmelding, en ook de eventuele verhuurder van jouw trainingslocatie is aan de coronamaatregelen gebonden. Bij zowel deelnemers als organisatoren rijzen vragen over annulering.

Hoewel elk geval op zichzelf staat en een antwoord vaak samenhangt met jouw concrete situatie, zijn er wel enkele algemene antwoorden te geven.

Ik ben organisator: mag ik cursus blijven geven?

De overheidsmaatregelen zijn per regio uitgewerkt in de Noodverordening Covid-19. Het is daarom allereerst van belang om de regels voor je eigen regio te bestuderen. In veel gevallen lees je dat je bedrijf open kan blijven mits je bepaalde voorzorgs- en hygiënemaatregelen treft, waaronder de 1,5 meter afstand.

Tussentijdse opzegging van een al lopende (jaar)training?

Een training van meerdere bijeenkomsten is juridisch te beschouwen als een “cursusovereenkomst” en die mag op ieder moment opgezegd worden, zelfs als de organisator in zijn algemene voorwaarden heeft staan dat tussentijdse opzegging niet mag of geld kost: zo’n beding is dan nietig. Bij tussentijdse opzegging van een cursus heeft de organisator wel recht op een redelijke loon-/onkostenvergoeding, wat in de praktijk de ‘annuleringsvergoeding’ wordt genoemd. Hoe meer cursusbijeenkomsten een deelnemer op het moment van opzegging heeft gevolgd, hoe meer de deelnemer moet betalen. Daar is geen vaste regel voor. De annuleringsvergoeding moet redelijk zijn.

Geldt deze annuleringsregeling ook voor eenmalige workshops?

Workshops of trainingen die één dag(deel) duren, zijn geen “reeks van bijeenkomsten” en vallen daardoor niet onder de definitie van een cursusovereenkomst. Zo’n workshop of training is wel (ook) een “overeenkomst van opdracht”. Het gaat immers om dienstverlening. En een overeenkomst van opdracht mag op basis van de wet ook op ieder moment opgezegd worden. Wordt een workshop geannuleerd, dan heeft de organisator recht op een redelijke vergoeding voor loon- en onkosten. Voor het overige moet het inschrijfgeld worden terugbetaald. Zijn er algemene voorwaarden van toepassing tussen organisator en deelnemer, kijk dan naar de annuleringsregeling. Is de annuleringsvergoeding naar jouw mening niet redelijk, dan kan dat beding nietig zijn. Daarover kan dus gediscussieerd worden.

Advies bij annuleringsvergoeding

Heb je vragen over het bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op. Onze juristen helpen je graag. We zijn bereikbaar op 0318 – 860 323 of via de mail: info@jurato.nl

 

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Een gemengde overeenkomst, welke regels gelden?

Bij verschillende soorten overeenkomsten horen ook verschillende wettelijke bepalingen. In sommige gevallen voldoet een overeenkomst echter aan de omschrijving van twee of meer door de wet benoemde overeenkomsten. Dit wordt een ‘gemengde overeenkomst’ genoemd. Welke wettelijke bepalingen zijn in dat geval van toepassing?

Uitspraak Hoge Raad over cateringovereenkomst

De Hoge Raad heeft op 10 maart 2017 een uitspraak gedaan ten aanzien van een overeenkomst die door partijen is aangeduid als de ‘cateringovereenkomst’. De cateringovereenkomst zag toe op de huur- en exploitatie van een kasteelrestaurant en op het verlenen van cateringactiviteiten door de betreffende huurder/exploitant. De vraag die in deze zaak speelde was of een beroep op huurbescherming kon worden gedaan door de huurder/exploitant.

Splitsing van een gemengde overeenkomst

Volgens de Hoge Raad kan de cateringovereenkomst zowel als een overeenkomst van opdracht (verzorgen van cateringactiviteiten) als een huurovereenkomst (huur/exploitatie van het kasteelrestaurant) worden gekwalificeerd. Kortom: een gemengde overeenkomst.

Om te bepalen welke wettelijke bepalingen van toepassing zijn, dient volgens de Hoge Raad te worden beoordeeld of de cateringovereenkomst kan worden gesplitst in twee of meer door de wet benoemde overeenkomsten. Als splitsing van de overeenkomst namelijk mogelijk is dan gelden de bepalingen van beide benoemde overeenkomsten naast elkaar. Volgens de Hoge Raad kan de cateringovereenkomst echter niet worden gesplitst aangezien partijen bij het aangaan van de overeenkomst één opdracht beoogden.

Welke regels zijn van toepassing?

Omdat de cateringovereenkomst niet kan worden gesplitst, rijst volgens de Hoge Raad de vraag of één van de twee met elkaar samenhangende overeenkomsten overheerst. De Hoge Raad oordeelde dat het verlenen van cateringactiviteiten zodanig centraal staat en overheerst, enhet huurelement daaraan ondergeschikt is.

De overeenkomst van opdracht is overheersend ten opzichte van de huurovereenkomst. De regels omtrent opzegging van een huurovereenkomst en een overeenkomt van opdracht kunnen niet naast elkaar bestaan. De verschillende bepalingen zijn namelijk onverenigbaar en de strekking daarvan in verband met de aard van de overeenkomst verzet zich hiertegen. De wettelijke bepalingen van de overeenkomst van opdracht overheersen dus. De huurder/exploitant van het kasteelrestaurant kan dus geen beroep doen op huurbescherming, met verstrekkende gevolgen.

Laat u tijdig adviseren

Bij het aangaan van een overeenkomst kan er sprake zijn van een gemengde overeenkomst met verschillende regels. Dit kan voor een partij soms tot ongewenste situaties leiden. Laat u bij het aangaan van een overeenkomst daarom tijdig adviseren door een bedrijfsjurist. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.