Menu

Eerste geslaagde ontbinding arbeidsovereenkomst op i-grond (cumulatiegrond)

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden en is er een nieuwe ontslaggrond, namelijk de i-grond (cumulatiegrond). Onlangs heeft de rechter voor het eerst een verzoek op basis van de i-grond toegewezen. Hieronder leggen wij uit wat de i-grond inhoudt en wanneer er een geslaagd beroep op kan worden gedaan. Continue reading “Eerste geslaagde ontbinding arbeidsovereenkomst op i-grond (cumulatiegrond)”

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Noodpakket 2.0: een overzicht van de nieuwe voorwaarden en regelingen

Ook de komende periode krijgen ondernemers financiële ondersteuning voor de impact van het coronavirus. In deze blog bespreken we de belangrijkste wijzigingen die het nieuwe Noodpakket 2.0 met zich meebrengt, waaronder aanpassingen op bestaande regelingen en de introductie van een nieuwe regeling.

De verlengde NOW-regeling

Vanaf 6 juli 2020 kan een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV over de maanden juni, juli en augustus. Op deze manier kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling kent dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat ook wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. De NOW levert daarmee ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. In de al lopende NOW-regeling wordt maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart.
  • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen uitkeren aan het bestuur en de directie en geen eigen aandelen inkopen.
  • De ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen krijgen nog steeds een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Daarnaast krijgen vakbonden inspraak als een werkgever voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag wil aanvragen.
  • Werkgevers worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

De verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De huidige Tozo-regeling loopt tot en met 31 mei 2020. Deze regeling wordt verlengd met drie maanden tot eind augustus met aangepaste voorwaarden, ook wel Tozo 2 genoemd. De voorwaarden van Tozo 1 en Tozo 2 zijn grotendeels gelijk. Tozo 2 zal in tegenstelling tot Tozo 1 een partnerinkomenstoets bevatten. Dit betekent dat het inkomen van de partner meetelt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Onder Tozo 2 zullen huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming. In Tozo 2 blijft het mogelijk voor zelfstandig ondernemers om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van maximaal € 10.157,-. Indien ondernemers al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, dan hebben zij nog de mogelijkheid om bij de gemeente een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag.

Nieuwe regeling: tegemoetkoming vaste lasten MKB

Het kabinet komt met een pakket aan maatregelen ten behoeve van MKB-ondernemers die het hardst zijn geraakt als gevolg van corona. Hierbij valt te denken aan MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, podia en theaters. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) krijgen deze bedrijven een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot 20.000 euro, voor de komende drie maanden. De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via de RVO opengesteld.

Verlenging belastingmaatregelen

De Belastingdienst verlengt de periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes indien niet op tijd is betaald, hoeft niet te worden voldaan. Bij de eerste aanvraag krijgen ondernemers direct drie maanden uitstel van betaling. Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen, waarbij het van belang is dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft. Dit betekent dat de ondernemers die voor langer dan drie maanden uitstel aanvragen moeten verklaren dat zij geen dividenden en bonussen zullen uitkeren of eigen aandelen zullen inkopen.

Daarnaast zijn voor alle belastingmiddelen de belastingrente en de invorderingsrente tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, zijn ook verlengd tot 1 september 2020.

Hulp of advies?

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies? Bel of mail gerust. We kijken graag met je mee vanuit onze juridische invalshoek. Voor eerstelijns vragen kun je gratis bij onze bedrijfsjuristen terecht.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (13): corona-ontslag: speciale ontslagregels?

Veel reorganisaties verwacht

Meerdere nieuwsberichten hebben het al aangekondigd: steeds meer bedrijven hebben te kampen met omzetdaling en daardoor werkvermindering. De financiële gevolgen zijn zuur en noodzaken ondernemers tot reorganisatie en bezuiniging.

Gelden er bijzondere regels?

Onze bedrijfsjuristen bewegen mee met wat er bij onze klanten speelt. In deze periode is dat een toename van onze arbeidsrechtpraktijk. Onze bedrijfsjuristen adviseren, maar procederen ook bij de rechtbank of het UWV.  Veel klanten vragen ons of er in deze overmachtsituatie van de Coronacrisis uitzonderingen zijn op het gewone ontslagrecht. Helaas is dat niet het geval. Er zijn geen speciale “corona-ontslagregels”. Werknemers hebben ‘gewoon’ recht op de wettelijke ontslagvergoeding (transitievergoeding), ook als het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert.

Ondernemers hebben begrijpelijkerwijs soms nog de oude regeling in gedachten, dat een lagere ontslagvergoeding geldt voor kleine bedrijven. Die regel is echter vervallen.

Geen ontslagboete meer

Als de huidige NOW regeling voor loonkostensubsidie afloopt op 31 mei a.s., worden er meer ontslagen verwacht. De reden daarvoor is dat werkgever onder de NOW regeling loonsubsidie kunnen krijgen én gedurende die subsidieperiode ook werknemers mogen ontslaan middels aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV. De boete die daarop stond in de afgelopen drie maanden, vervalt nu, dus ontslag wordt fors goedkoper. De regering heeft door de verwachte lange duur van deze crisis meer ruimte aan bedrijven geboden om in te spelen op de noodzakelijke liquiditeitsproblemen.

Hulp nodig van een jurist?

Jurato staat je graag met raad & daad bij in deze lastige tijd, of je nu werkgever of werknemer bent. Wees welkom als je vragen hebt of hulp wilt bij reorganisaties en ontslag.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Ondernemers opgelet, de nieuwe wet- en regelgeving voor 2020

Het nieuwe jaar brengt ook nieuwe wet- en regelgeving met zich mee. Vanaf 1 januari 2020 krijgen ondernemers namelijk met een aantal nieuwe wetten en regels te maken. Ben je benieuwd wat dit voor jou betekent? Wij hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers kort op een rij gezet. Continue reading “Ondernemers opgelet, de nieuwe wet- en regelgeving voor 2020”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Eindelijk duidelijkheid over langdurig zieke werknemers

Update sinds ons vorige blog

Een half jaar geleden blogden wij over het slapende dienstverband.  Het is tijd voor een update, want er is een baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad gewezen op 8 november 2019

Veel werkgevers worstelen met de vraag “wat te doen met een langdurig zieke medewerker?” Op dit moment worden duizenden langdurig zieken door hun werkgever in dienst gehouden omdat hun werkgever geen transitievergoeding wil betalen. We noemen dat ‘slapende dienstverbanden’. Een begrijpelijk standpunt vanuit werkgeversoptiek: je hebt immers al twee ziektejaren flink geinvesteerd in re-integratie van je medewerker. Als je dan bij ontslag ook de transitievergoeding moet betalen, voelt dat wrang. Op 8 november heeft de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, de onzekerheid hierover beëindigd.

Twee jaar ziek: geen loon en geen ontslagvergoeding

Iedere werknemer die 2 jaar ziek is, ontvangt geen loon meer en mag ontslagen worden. Bij zo’n ontslag wegens na 2 jaar ziekte heeft die werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding.  Veel werkgevers kiezen niet voor dat ontslag omdat ze die ontslagvergoeding willen ontlopen. Zo kan een langdurig zieke tot zijn pensioenleeftijd ‘slapend’ – dus alleen op papier – in dienst blijven. Pas na de pensioenleeftijd vervalt immers het recht op die transitievergoeding. Werkgevers wachten daarop.

Einde aan slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft vorige week beslist dat slapende dienstverbanden moeten worden beëindigd. Het in dienst houden van personeel na twee jaar ziekte is volgens de Hoge Raad in strijd met goed werkgeverschap. Wat hierbij mee weegt, is dat werkgevers de transitievergoeding gecompenseerd kunnen krijgen via het UWV (met terugwerkende kracht vanaf 2015). Een financieel motief voor het weigeren van ontslag is er dus niet meer, aldus de Hoge Raad. De enige uitzondering die nog bestaat, is als een werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Advies van Jurato

De helderheid die de Hoge Raad ons nu geeft, zal veel werkgevers tot ontslag en betaling moeten gaan bewegen. Heb jij als werkgever nog werknemers met een slapend dienstverband? Neem dan contact met ons op om af te stemmen of en zo ja, hoe de beëindiging van dat dienstverband het beste vorm gegeven kan worden.

 

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

26-02-2019 Masterclass ‘Arbeidsrecht in de praktijk’

Graag brengen wij u het evenement van dinsdag 26 februari a.s. onder uw aandacht. Hieronder leest u er meer over.

Inhoud Masterclass

Op dinsdag 26 februari a.s. organiseren Floor Arts en Bente Jacobs een masterclass: Arbeidsrecht in de praktijk. Het wordt een praktische en interactieve bijeenkomst. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt er een arbeidsrechtelijke casus besproken. U wordt meegenomen in de casus en geven u daarbij (praktische) tips. Er is veel aandacht voor de do’s en dont’s met betrekking tot arbeidsrecht en personeelszaken. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om te praten met de sprekers.

Programma

09.00 – 09.30 inloop (koffie en thee)
09.30 – 10.30 Floor Arts
10.30 – 10.45 pauze (koffie en thee met wat lekkers uit de streek)
10.45 – 11.30 Bente Jacobs
11.30 – 12.00 Vragen & nabespreking

Waar?

Gasterij de Arend in Winssen (nabij Ewijk): Notaris Stephanus Roesstraat 28.

Voor wie?

Voor mensen die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met arbeidsrecht. Denk aan ondernemers, personeelsfunctionarissen, medewerkers personeelszaken. Aan de hand van praktische voorbeelden word je in een paar uur tijd bijgepraat over het arbeidsrecht.

Kosten?

De kosten voor de masterclass bedragen € 45,00 excl. B.T.W. per persoon.

Aanmelden

Meld je aan door een email te sturen aan: l.vandijk@jurato.nl.
Er zijn nog enkele plekken, wees er dus snel bij. Graag tot dan!

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Ben je als bestuurder van een B.V. in privé aansprakelijk voor betaling van de transitievergoeding?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich op 21 augustus jl. gebogen over de vraag of twee bestuurders van een B.V. in privé aansprakelijk zijn voor betaling van de transitievergoeding aan een werknemer. Een interessante uitspraak die we graag met u delen. Continue reading “Ben je als bestuurder van een B.V. in privé aansprakelijk voor betaling van de transitievergoeding?”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Restitutie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Inmiddels is het wel bekend bij werkgevers: ook werknemers die twee jaar ziek zijn geweest en uit dienst gaan, hebben (sinds 2015) recht op de wettelijke transitievergoeding. Voor vele werkgevers vormt dit een doorn in het oog. Zij hebben de langdurig zieke werknemer eerst twee jaar loon moeten doorbetalen en moeten daarna ook nog een ontslagvergoeding betalen. Dit leidt in de praktijk daardoor veel ‘slapende dienstverbanden’ ontstaan. De arbeidsovereenkomst wordt dan niet beëindigd terwijl de loondoorbetalingsverplichting wel is gestopt.

Risico slapend dienstverband

Nadeel van een slapend dienstverband is dat de kans bestaat dat de werknemer toch herstelt en weer aanspraak maakt op re-integratie en loon. Verder is het voor beide partijen psychologisch vervelend dat het dienstverband niet officieel wordt afgesloten.

Compensatie transitievergoeding

Na veel discussie in Den Haag is er inmiddels een oplossing voor deze situatie goedgekeurd door de Eerste Kamer. In 2020 zal een nieuwe wet in werking treden op grond waarvan de transitievergoeding gecompenseerd gaat worden door het UWV. Dit geldt voor alle gevallen waarin (sinds 1 juli 2015) een transitievergoeding is betaald na 2 jaar ziekte. De hoofdpunten uit het wetsvoorstel zijn:

  • Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een verzoek tot compensatie voor de betaalde transitievergoeding indienen bij het UWV. Het UWV verstrekt de compensatie uit het Algemeen werkloosheidsfonds en daar staat een verhoging van de (uniforme) premie tegenover.
  • De compensatieregeling geldt voor alle situaties waarin een vergoeding is betaald wegens langdurige ziekte, dus zowel bij ontslag via het UWV of de kantonrechter, maar ook bij een vaststellingsovereekomst.
  • Het UWV zal u alleen compenseren voor de transitievergoeding die golg op het moment van het einde van de loondoorbetalingsverplichting. Werkgevers die de transitievergoeding later hebben betaald, bijvoorbeeld in afwachting van deze nieuwe wet,  krijgen dan slechts een deel vergoed. De hoger geworden transitievergoeding door die wachttijd komt voor eigen rekening.
  • De compensatieregeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze arbeidsrechtjuristen geven u graag meer informatie.

 

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Het gooien van een slagroomspuitbus leidt tot ontslag op staande voet.

Uitspraak

De rechter heeft eind vorige maand een vonnis gewezen naar aanleiding van een kok die een volle metalen slagroomspuitbus naar een collega heeft gegooid. [1] De Amsterdamse coffeeshop waar hij werkte, had een uitgebreide menukaart. Bij het verzoek van een collega of de kok een tosti wilde maken, ontstond er een woordenwisseling. De kok gooide de volle spuitbus door de keuken en raakte twee collega’s, met een afgebroken tand, gezwollen mond en hoofdwond als gevolg. De kok is vervolgens door zijn werkgever op staande voet ontslagen.

Ontslag op staande voet

De vraag die de rechter moest beantwoorden was of het incident een dringende reden is voor ontslag op staande voet. Daarbij dient de rechter onder meer te kijken naar de aard en ernst van de redenen om tot ontslag over te gaan. Maar ook naar de duur en aard van de arbeidsovereenkomst, de persoonlijke omstandigheden en gevolgen van het ontslag voor de kok.

Verweer

De kok geeft aan dat de collega hem heeft uitgelokt, onder meer door belediging van zijn moeder. Ook kampte hij met gezondheidsklachten. Zijn ziekmeldingen werden door de werkgever niet geaccepteerd waardoor hij toch moest komen werken.

Hij ontkent ook dat hij de spuitbus in de richting van zijn collega’s heeft gegooid. Het was geen doelbewuste gerichte actie maar een emotionele uiting van frustratie.

Gerichte actie

Uit de verklaring van de collega blijkt echter dat de kok wel gericht zou hebben gegooid. Nu de kok niet aanwezig was bij de zitting van de rechtbank, heeft hij geen nadere toelichting kunnen geven op zijn standpunt. De rechter gaat derhalve uit van de juistheid van de verklaring van de collega. Daarmee staat voor de rechtbank vast dat de kok de spuitbus gericht heeft gegooid.

Een volle metalen spuitbus weegt zo’n 2 kilo. De kok zou dit – uit hoofde van zijn functie – moeten weten. Door het gooien van de spuitbus in de richting van zijn collega’s heeft hij op de koop toegekomen dat zijn collega’s zouden worden geraakt en letsel zouden oplopen. Deze handeling rechtvaardigt ontslag op staande voet.

De andere verweren van de kok, te weten zijn fysieke gesteldheid en het beledigen van zijn moeder, zijn onvoldoende om te rechtvaardigen dat hij de spuitbus naar zijn collega’s heeft gegooid. Daarvoor is het letsel van de betrokkenen is ernstig.

Vragen over ontslag (op staande voet)?

Er komt zeker wat kijken bij ontslag op staande voet. Heeft u vragen over de wettelijke regels of wenst u concreet advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

[1] Bekijk

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Ontslag op staande voet bij herhaald te laat komen

Onlangs oordeelde de kantonrechter dat een werkgever een werknemer terecht op staande voet had ontslagen door herhaald te laat te komen.

Bedrijfsreglement

Een werknemer is sinds 2008 in dienst als verkoopmedewerker bij een supermarkt. Naast een cao, geldt er binnen de onderneming een bedrijfsreglement. Hierin staat dat werknemers verplicht zijn correct in- en uit te klokken en niet zonder toestemming de werkplek mogen verlaten.

Hardleerse werknemer

De werknemer wordt er in november 2016 formeel op gewezen dat hij structureel de bedrijfsregels niet naleeft door niet correct in- en uit te klokken. De werknemer blijkt hardleers want hij trekt zich niets aan van het verzoek om de regels na te leven. De werknemer blijft regelmatig te laat komen, werk te weigeren en lapt de regels omtrent het uitklokken aan zijn laars. Dit ondanks diverse schriftelijke waarschuwingen die volgen.

Ontslag op staande voet

In de derde officiële waarschuwing vermeldt de werkgever dat dit de allerlaatste waarschuwing betreft en dat bij een volgende overtreding van de bedrijfsregels, de werkgever zal overgaan tot passende maatregelen. Op 6 mei 2017 klokt de werknemer – voor de zoveelste keer – bewust te laat uit en op 7 mei 2017 neemt de werknemer zonder toestemming pauze. De werkgever is het meer dan beu en schorst de werknemer. Op 16 mei – na verder intern onderzoek – ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet.

Verzoekschrift

De werknemer dient een verzoek tot vernietiging van het ontslag in bij de kantonrechter en tot doorbetaling van het loon. Er zou volgens hem geen dringende reden zijn en het ontslag is volgens de werknemer niet onverwijld gegeven. De rechter wijst het verzoek van de werknemer echter af, omdat uit het dossier het tegendeel blijkt. De werknemer is bovendien herhaaldelijk (en schriftelijk) op zijn gedrag aangesproken. Dat de werkgever enige dagen de tijd nam om de zaak goed te onderzoeken doet er niet aan af dat het ontslag onverwijld is gegeven.

Advies over ontslag

Uit de uitspraak blijkt dat het hebben van een goed onderbouwd en volledig dossier cruciaal is bij ontslagkwesties. Een ontslag op staande voet kan dan ook niet zomaar worden gegeven. Hebt u behoefte aan advies over dit onderwerp of hebt u te maken met een soortgelijke kwestie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.