Menu

De contractuele boete is niet altijd opeisbaar, let op!

Contractuele boete
De beweging op de huizenmarkt is ook zichtbaar binnen de muren van de rechtbank. Jurato heeft laatst een tweetal kopers van een woning bijgestaan die door de verkopers van een woning werden aangesproken tot betaling van de contractuele boete. Deze boete bedroeg ruim € 20.000,00. De reden? De verkopers vonden dat de kopers zich onvoldoende hadden ingespannen om de financiering te krijgen.

Financieringsvoorbehoud

In de meeste koopovereenkomsten voor woningen worden vaak een (of meer) ontbindende voorwaarden opgenomen, zoals een financieringsvoorbehoud. Een succesvol beroep op de ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat de koop in beginsel niet doorgaat. Om ervoor te zorgen dat partijen niet lichtvoetig onder de overeenkomst uit kan komen, zijn er een aantal eisen. Bij het financieringsvoorbehoud geldt dat de koper zich tijdig hierop moet beroepen. Daarnaast mag van de kopers verwacht worden dat ze zich voldoende inspannen om een financiering te krijgen. Daaruit vloeit voort dat de afwijzingen ‘voldoende gedocumenteerd’ moeten zijn.

Uitstel van de termijn

De kopers hadden tijdig de verkopers bericht dat zij de financiering niet rond kregen. Zij hadden twee financieringsaanvragen gedaan bij twee verschillende banken. Zij verzochten de verkopers nadrukkelijk om uitstel van de termijn om alsnog een financiering te krijgen. De financiële positie van de kopers zou op korte termijn veranderen, zodat zij hoopten alsnog een financiering te kunnen krijgen.

De verkopers wilden de termijn voor financiering niet verlengen.

Toch hebben de kopers nog een keer twee financieringsaanvragen gedaan. Dat bleek echter tevergeefs. De verkopers eisten vervolgens de contractuele boete van de kopers. Zij gaven aan dat de kopers hun inspanningsverplichting niet zouden zijn nagekomen. En ook de afwijzingen van de bank waren volgens de verkopers onvoldoende gemotiveerd.

Uitspraak

Onder (zeer) bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat een beroep op een contractuele afspraak, zoals de boete, in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Dat verweer hebben wij namens de kopers gevoerd en dit slaagde. De kopers hadden – ondanks de weigering – nogmaals bij twee banken om een financiering gevraagd. De rechter oordeelde dat de weigering van de verkopers om de termijn van het financieringsvoorbehoud te verlengen ervoor zorgde dat de kopers hun inspanningsverplichting in twee fasen moesten uitvoeren.

Door de weigering van de verkopers werden de kopers op dit punt als het ware ‘klem’ gezet. De rechter achtte het in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat de verkopers vervolgens een beroep deden op de contractuele boete. De kopers werden in het gelijk gesteld en de verkopers veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

Boetebepaling beoordelen of opstellen

De moraal van dit verhaal? Als verkoper moet je ook flexibel zijn tegenover de koper. Niet onder alle omstandigheden mag je een beroep doen op betaling van de contractuele boete. Daarnaast is het zaak om een financieringsvoorbehoud zorgvuldig te formuleren in de overeenkomst. Heeft u vragen over het inroepen van een boeteclausule of wenst u een dergelijke bepaling op te stellen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Zorg voor de juiste huurovereenkomst

Veel mensen hebben er wel eens mee te maken gehad, een huurovereenkomst. Bijvoorbeeld voor een woning, winkel, kantoor- of bedrijfsruimte. Het is bij de huur en verhuur van onroerend goed belangrijk om voor ogen te houden over welk type onroerend goed wordt gecontracteerd en welk huurregime dus van toepassing is.

Soorten huurovereenkomsten

De wet onderscheidt drie soorten huurovereenkomsten en geeft voor elk soort eigen (wettelijke) regels:

  • Huurovereenkomsten voor woonruimte; zoals een woning, appartement of kamer.
  • Huurovereenkomsten voor winkel- en bedrijfsruimte; zoals detailhandel, restaurant of café.
  • Huurovereenkomsten voor kantoor- en andere bedrijfsruimte; zoals een productiehal of kantoor.

Om niet voor onverwachte verrassingen te komen staan, of in strijd te handelen met het huurrecht, is het van belang om goed na te gaan welk type huurovereenkomst van toepassing is. Dat is afhankelijk van het object wat wordt verhuurd en relevant voor bijvoorbeeld de huurtermijn, opzeggingsmogelijkheden, huurverhoging, etc. Een huurovereenkomst voor winkelruimte heeft bijvoorbeeld striktere opzeggingsmogelijkheden dan een huurovereenkomst voor (overige) bedrijfsruimte.

Opstellen is maatwerk

Naast het gebruik maken van de juiste huurovereenkomst is het uiteraard van belang om de afspraken tussen de verhuurder en huurder op een correcte wijze vast te leggen. Het is raadzaam om u daarbij te laten adviseren en ondersteunen door een jurist. Deze zorgt ervoor dat de juiste huurovereenkomst wordt gebruikt en alle relevante afspraken en voorwaarden correct worden vermeld. Bijvoorbeeld:

  • Waar mag het gehuurde voor worden gebruikt?
  • Wat is de looptijd van de huurovereenkomst?
  • Welke verplichtingen heeft de (ver)huurder?
  • Wat is de huurprijs? En wanneer dient deze te worden betaald?
  • Wie verantwoordelijk voor het verrichten van (kleine) reparaties en onderhoud?

Voorkom problemen

Om een conflict met de (ver)huurder te voorkomen is het raadzaam om een goede huurovereenkomst op te laten stellen. Een overeenkomst die aansluit op de relevante wetgeving en de afspraken tussen partijen op een juiste en volledige wijze vastlegt.

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten voor onroerend goed. Uiteraard tegen een vooraf vastgestelde prijs, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook wanneer u een vraag of conflict heeft over een huurovereenkomst kunnen wij u voorzien van duidelijk advies.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij staan u graag te woord.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.