Menu

WHOA: faillissement onderneming voorkomen

We schreven al eerder over de nieuwe wet ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) in deze en deze blog. Met de WHOA  kan er ter voorkoming van een faillissement een akkoord aan schuldeisers worden aangeboden, waaraan deze schuldeisers gebonden kunnen worden; óók zonder dat zij met dit akkoord instemmen.

De wet is per 1 januari 2021 ingetreden en het zal voor veel ondernemingen een oplossing bieden voor een financieel verslechterde positie, al dan niet door de coronacrisis, om een faillissement te voorkomen. In deze blog bespreken we de voordelen van de WHOA en de belangrijkste aandachtspunten.

Wat is er veranderd?

Voorheen kon er een onderhands akkoord aan de schuldeisers worden aangeboden.  Wanneer er één of meerdere schuldeiser(s) niet met het akkoord instemde, dan was deze schuldeiser niet aan het akkoord gebonden en kwam het akkoord vaak niet tot stand. Pas wanneer een onderneming failliet werd verklaard, kon een schuldeiser gebonden worden aan een faillissementsakkoord.

Met de WHOA kan er een akkoord tot stand komen, ter voorkoming van een faillissement. Een schuldeiser kan aan dit akkoord gebonden worden, zonder dat het faillissement van de onderneming is uitgesproken.

Om een dergelijk akkoord tot stand te laten komen, dient de ondernemer (de schuldenaar) een conceptakkoord op te stellen en deze aan te bieden aan de schuldeisers. De ondernemer deelt de schuldeisers in verschillende klassen in, zoals hypotheek-/pandhouders of crediteuren. Vervolgens wordt er een stemming gehouden bij de verschillende klassen. Wanneer 2/3 van de klassen instemt met het akkoord, kan het conceptakkoord ter goedkeuring (homologatie) bij de rechtbank worden ingediend. Indien de rechtbank het conceptakkoord aanneemt, zijn alle betrokken schuldeisers (ook de tegenstemmers) gebonden aan het akkoord.

Daarnaast kunnen overeenkomsten door de inwerkingtreding van de WHOA eenzijdig worden opgezegd. Denk bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst. Deze zijn vaak afgesloten voor meerdere jaren en zijn voor een onderneming een grote kostenpost. Een verhuurder zal mogelijk niet instemmen met het beëindigen van de huurovereenkomst. Bij het akkoord kan je gelijktijdig met het aanbieden van het conceptakkoord de rechtbank verzoeken om toestemming te verlenen voor het eenzijdig opzeggen van een overeenkomst.

Voordelen van de WHOA

De WHOA zal voor veel ondernemers een mogelijkheid bieden om een faillissement te voorkomen. Enkele voordelen van de WHOA opgesomd:

  • Tegenstemmende schuldeisers kunnen aan dit onderhandse akkoord worden gebonden, waardoor er een faillissement kan worden voorkomen;
  • Overeenkomsten kunnen eenzijdig worden opgezegd;
  • Een onderneming waar rendabele en levensvatbare bedrijfsonderdelen aanwezig zijn, kan blijven bestaan en na het akkoord met ‘een schone lei’ verder gaan;
  • Ook wanneer een faillissement onvermijdelijk zou zijn, biedt de WHOA de mogelijkheid aan ondernemers om te stoppen zonder dat er een faillissement moet worden aangevraagd.

Belangrijke aandachtspunten

Het opstellen van het conceptakkoord dient zorgvuldig te gebeuren en het zal aan een aantal voorschriften en voorwaarden moeten voldoen, voordat de rechtbank het akkoord goedkeurt, zoals onder andere de volgende voorwaarden:

  • De onderneming kan nu of binnen korte termijn haar schulden niet meer betalen, waar mogelijk een faillissement volgt;
  • Het akkoord heeft als doel om een faillissement te voorkomen, en;
  • Het akkoord moet haalbaar, doordacht en redelijk zijn.

Het is van belang dat je je goed laat informeren over de WHOA en de bijhorende voorwaarden en verplichtingen. Wij helpen je hier graag bij.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de WHOA? Of verkeert jouw onderneming in een financieel verslechterde positie en wil je kijken welke mogelijkheden jouw onderneming heeft? Neem dan contact op met een van onze bedrijfsjuristen. Wij informeren je graag over de verschillende mogelijkheden en vervolgens kijken we samen met jou naar een passende mogelijkheid voor jouw onderneming. Je bereikt ons op telefoonnummer 0318 – 860 323 of info@jurato.nl

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Je eenmanszaak omzetten in een B.V. in tijden van Corona?

In tijden van corona hebben veel ondernemingen het financieel zwaar. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er ondernemingen zijn die het niet gaan redden, ondanks de overheidsmaatregelen. Bij veel ondernemers heerst de vraag of het in tijden van corona gewenst is om een eenmanszaak om te zetten in een besloten vennootschap (B.V.), vanwege de beperking van aansprakelijkheid. In deze blog geven wij daar antwoord op. Continue reading “Je eenmanszaak omzetten in een B.V. in tijden van Corona?”

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Ondernemers opgelet, de nieuwe wet- en regelgeving voor 2020

Het nieuwe jaar brengt ook nieuwe wet- en regelgeving met zich mee. Vanaf 1 januari 2020 krijgen ondernemers namelijk met een aantal nieuwe wetten en regels te maken. Ben je benieuwd wat dit voor jou betekent? Wij hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers kort op een rij gezet. Continue reading “Ondernemers opgelet, de nieuwe wet- en regelgeving voor 2020”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Verkoop van een onderneming, hoe regel je dat juridisch?

Bij de verkoop van een onderneming dient deze op juridisch juiste wijze te worden geleverd aan een koper. Hoe kan dat (juridisch) worden geregeld en waar dient rekening mee te worden gehouden? Een dergelijke overdracht moet uiteraard vastgelegd worden in een koopovereenkomst en bij een aandelenoverdracht is een gang naar de notaris vereist. Kort gezegd zijn er twee mogelijkheden om tot een overname te komen. Ik bespreek hieronder de twee opties en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn.

Eerste optie: verkoop van aandelen

Als het om de verkoop van een B.V. of N.V. gaat dan kunnen de aandelen van de vennootschap (of een gedeelte daarvan) worden verkocht aan de koper. Bij de verkoop van de onderneming met een overdracht van aandelen verkrijgt de koper (alle) aandelen van de onderneming en daarmee dus ook alles wat in deze onderneming aanwezig is. Dit houdt in dat alle bestaande overeenkomsten met leveranciers, afnemers, arbeidsovereenkomsten met medewerkers,  alle bezittingen, (belasting)schulden, rechten en plichten automatisch overgaan naar de koper. Bij de verkoop van aandelen betekent het dus dat er in beginsel niet zoveel verandert voor de onderneming, er is alleen een nieuwe eigenaar. Al het bestaande blijft van kracht.

De tweede optie: de activa-passiva transactie

Er kan ook gekozen worden dat alleen afgesproken bedrijfsonderdelen worden verkocht. Dit noemen we de activa-passiva transactie. In de koopovereenkomst wordt nauwkeurig opgenomen welke onderdelen gekocht/verkocht worden, en ook welke onderdelen expliciet niet. Verkoper en koper weten daardoor waar zij aan toe zijn. Precies te werk gaan is dus essentieel in zo’n traject. Als er nauwkeurig te werk gegaan wordt, zullen daarmee risico’s of onaangename verrassingen voorkomen worden. Je zou wellicht denken dat, indien gekozen wordt voor de activa-passiva transactie, ook het personeel uitgesloten kan worden. Dat is echter niet het geval, zij gaan te allen tijde mee. Zelfs als het niet opgenomen wordt in de overeenkomst.

Welke vorm past het beste?

Bij de eerste besproken optie ‘verkoop van aandelen’ (de verkoop van de gehele onderneming) komt het dus heel erg precies dat door koper goed onderzoek wordt gedaan naar de betreffende te kopen onderneming. Welke bezittingen/ schulden zijn er, welke overeenkomsten zijn er en welke rechten en plichten zijn er voor de onderneming? Dit wordt een due diligence onderzoek genoemd. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kunnen garanties ten aanzien van de onderneming worden overeengekomen.

Ook is het zeer belangrijk dat de juiste overeenkomsten in de verschillende fasen van een verkoopproces worden gesloten. Denk bijvoorbeeld aan een geheimhoudingsovereenkomst (voorafgaand aan de onderhandelingsfase), een intentieovereenkomst en uiteindelijk een koopovereenkomst.

Ook in het geval van de tweede optie ‘verkoop van activa’ is het zaak om goed onderzoek te verrichten naar wat er precies wordt gekocht. Vanzelfsprekend dient nauwkeurig te worden vastgelegd wat er wordt gekocht en onder welke voorwaarden. Zijn er bijvoorbeeld garanties van toepassing, wanneer wordt er geleverd en op welke wijze vindt betaling plaats?

Voor beide opties is wat te zeggen. Geheel afhankelijk van de wensen en mogelijkheden dient een keuze te worden gemaakt in de overnamevorm. Een overnametraject gaat niet over een nacht ijs. Neem gerust contact op met een van onze bedrijfsjuristen als je vragen hebt met betrekking tot een (ver)kooptraject.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Jurato in het tijdschrift Vallei Business maart 2019

Een leuk artikel in Vallei Business over Jurato. Er wordt met Christiaan Kramer en Tom van Oijen onder andere gesproken over hun ambities en drijfveren, de meerwaarde van onze dienstverlening én er wordt ingegaan op onze juridische bedrijfsscan. Het gehele interview is hier na te lezen.

 

 

 

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.