Menu

Heb jij alle juridische risico’s van jouw onderneming helder?

Ondernemen gaat gepaard met het nemen van juridische risico’s. Om dergelijke risico’s te voorkomen of beheersbaar te houden, is het van belang dat je als ondernemer deze risico’s inzichtelijk hebt. Met onze juridische bedrijfsscan worden de juridische risico’s van jouw onderneming inzichtelijk en beheersbaar.

Hoe werkt de bedrijfsscan?

Met de juridische bedrijfsscan van Jurato doorlopen we de juridische zaken van jouw onderneming en beoordelen we of er sprake is van juridische risico’s. De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van diverse criteria, waaronder kwaliteit en volledigheid. De beoordeling is niet gebaseerd op een softwareprogramma of een berekeningsmodel, maar op basis van onze ervaring en inzichten. Iedere onderneming is uniek en laat zich daarom niet vangen in een model. Hierdoor zijn wij van mening dat alleen een beoordeling op maat tot de juiste inzichten leidt.

Onderdelen

Aan de hand van de scan maken wij een rapportage, waarin de volgende onderdelen afzonderlijk worden behandeld:
– Juridische structuur
– Arbeidszaken
– Contractmanagement
– Huisvesting
– Financiële zaken
– Intellectueel eigendom
– ICT & Privacy

Per onderdeel wordt in één oogopslag duidelijkheid gegeven over de huidige juridische gesteldheid van jouw onderneming.

Benieuwd?

Ben je benieuwd naar wat de juridische bedrijfsscan voor jouw onderneming kan betekenen, neem dan gerust contact op met één van onze bedrijfsjuristen.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Contract aanpassen of opzeggen vanwege coronamaatregelen?

Een nog steeds veelgestelde vraag van ondernemers gaat over de mogelijkheid tot aanpassing of tussentijdse opzegging van contracten in verband met de bedrijfseconomische (corona)situatie nu. Wij delen graag nog een keer met je hoe dit juridisch zit. Continue reading “Contract aanpassen of opzeggen vanwege coronamaatregelen?”

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Eindelijk duidelijkheid over langdurig zieke werknemers

Update sinds ons vorige blog

Een half jaar geleden blogden wij over het slapende dienstverband.  Het is tijd voor een update, want er is een baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad gewezen op 8 november 2019

Veel werkgevers worstelen met de vraag “wat te doen met een langdurig zieke medewerker?” Op dit moment worden duizenden langdurig zieken door hun werkgever in dienst gehouden omdat hun werkgever geen transitievergoeding wil betalen. We noemen dat ‘slapende dienstverbanden’. Een begrijpelijk standpunt vanuit werkgeversoptiek: je hebt immers al twee ziektejaren flink geinvesteerd in re-integratie van je medewerker. Als je dan bij ontslag ook de transitievergoeding moet betalen, voelt dat wrang. Op 8 november heeft de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, de onzekerheid hierover beëindigd.

Twee jaar ziek: geen loon en geen ontslagvergoeding

Iedere werknemer die 2 jaar ziek is, ontvangt geen loon meer en mag ontslagen worden. Bij zo’n ontslag wegens na 2 jaar ziekte heeft die werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding.  Veel werkgevers kiezen niet voor dat ontslag omdat ze die ontslagvergoeding willen ontlopen. Zo kan een langdurig zieke tot zijn pensioenleeftijd ‘slapend’ – dus alleen op papier – in dienst blijven. Pas na de pensioenleeftijd vervalt immers het recht op die transitievergoeding. Werkgevers wachten daarop.

Einde aan slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft vorige week beslist dat slapende dienstverbanden moeten worden beëindigd. Het in dienst houden van personeel na twee jaar ziekte is volgens de Hoge Raad in strijd met goed werkgeverschap. Wat hierbij mee weegt, is dat werkgevers de transitievergoeding gecompenseerd kunnen krijgen via het UWV (met terugwerkende kracht vanaf 2015). Een financieel motief voor het weigeren van ontslag is er dus niet meer, aldus de Hoge Raad. De enige uitzondering die nog bestaat, is als een werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Advies van Jurato

De helderheid die de Hoge Raad ons nu geeft, zal veel werkgevers tot ontslag en betaling moeten gaan bewegen. Heb jij als werkgever nog werknemers met een slapend dienstverband? Neem dan contact met ons op om af te stemmen of en zo ja, hoe de beëindiging van dat dienstverband het beste vorm gegeven kan worden.

 

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Kleine lettertjes moet je wel kunnen lezen

Algemene voorwaarden automatisch van toepassing bij overname?

Dat de algemene voorwaarden niet ‘zomaar’ van toepassing zijn op een overeenkomst, dat is redelijk bekend. De basisregel is dat algemene voorwaarden bij of tijdens het sluiten van de overeenkomst ‘ter hand’ moeten worden gesteld. Maar wat als de ene partij wordt overgenomen door een derde? Gelden dan ‘automatisch’ de algemene voorwaarde van de nieuwe eigenaar?

Uitspraak rechtbank

De rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over zo’n zaak. Partijen A en B deden al 30 jaar regelmatig zaken. Halverwege deze periode kreeg partij A een nieuwe eigenaar. Partijen zetten na de overname hun handelsrelatie onverminderd voort.

Intussen lopen de onbetaalde facturen van A op.  Uiteindelijk heeft A een procedure bij de rechtbank opgestart tegen B.

A stelt dat de rechtbank Noord-Holland bevoegd is om van de kwestie kennis te nemen, dat staat immers in zijn algemene voorwaarden. B betwist dit. Hij stelt dat niet deze rechter bevoegd is, maar de rechter in het arrondissement van zijn woonplaats.

A stelt dat zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn op de zakenrelatie met B. Immers, A heeft na de overname alle zakenrelaties, en dus ook B, een brief gestuurd met een exemplaar van A’s algemene voorwaarden. Er is hierop niet door B gereageerd, zodat A stelt dat B akkoord is gegaan. Ook op alle offertes, facturen en brieven staat vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. En, als dat allemaal niet genoeg is, heeft B jaarafspraken ondertekend waarop staat vermeld: “Als bijlage treft u onze verkoopvoorwaarden (in tweevoud) aan.”

Is dit voldoende en zijn de algemene voorwaarden hierdoor van toepassing op de overeenkomsten tussen A en B?

Opletten geblazen

De rechter oordeelde van niet. Nu B ontkent dat hij de brief met een exemplaar van de algemene voorwaarden heeft ontvangen, en A kan de ontvangst niet bewijzen, zijn de algemene voorwaarden niet overeengekomen. Ook het enkel vermelden op offertes en facturen dát de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is onvoldoende. Zelfs de opmerking “Als bijlage treft u onze verkoopvoorwaarden (in tweevoud) aan” mag niet baten. Het is slechts een verwijzing naar een bijlage. In de jaarafspraken zelf staat vervolgens niet vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Kortom, de algemene voorwaarden zijn niet zomaar van toepassing op een overeenkomst. Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden of de wijze waarop ze van toepassing zijn op overeenkomsten? Neem gerust contact met ons op.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Mag een webshop retourkosten in rekening brengen bij een consument?

Uit de wet volgt dat een consument bij online aankopen een herroepingsrecht heeft. Het herroepingsrecht houdt in dat een consument een aankoop binnen 14 dagen zonder opgave van reden mag annuleren. Als een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan willen webshops de retourkosten veelal bij de consument in rekening brengen. De vraag is of dat mag.

Terugbetaling

Als de consument besluit om een product te retourneren, dan is de webshop verplicht al hetgeen de consument betaald heeft aan de consument te voldoen. De webshop moet dus zowel de prijs voor het product als de eventuele overige kosten, zoals verzendkosten, administratiekosten en verpakkingskosten terugbetalen.

Retourkosten

Met het retourneren van producten gaan uiteraard ook kosten gepaard. Het product zal immers moeten worden teruggezonden naar de webshop. Een webshop zal deze kosten dan ook veelal graag bij de consument in rekening willen brengen. Dit is echter niet altijd toegestaan.

Een webshop is verplicht om de consument op voorhand te informeren over het feit dat de retourkosten bij het retour zenden van een product voor rekening van de consument zijn. Het is onvoldoende om de voornoemde informatie enkel in de algemene voorwaarden te vermelden. De webshop moet deze informatie namelijk ook op de website weergeven. Op de website zal de webshop dus duidelijk moeten vermelden dat de retourkosten door de consument moeten worden betaald.

Als op de website staat vermeld dat de retourkosten voor rekening van de consument zijn, dan mag de consument zelf bepalen op welke wijze hij het product terugstuurt. Het risico en de bewijslast voor het tijdig retourneren komen daarentegen wel voor rekening van de consument.

Juridisch advies

Heeft u vragen over het herroepingsrecht van consumenten of andere wet- en regelgeving waaraan een webshop moet voldoen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.

 

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Even voorstellen: Tesse Arentz

Vandaag is Tesse Arentz aan haar afstudeeropdracht bij Jurato gestart. Zij studeert aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. In haar afstudeeropdracht gaat zij zich richten op de aansprakelijkheid binnen het Hippisch Recht.  Meer specifiek zal zij de aansprakelijkheidskwesties bij de koop-verkoop dan wel huur-verhuur van paarden onderzoeken. Zij zal zich bijvoorbeeld bezig houden met vragen als: wanneer is de verkoper aansprakelijk voor schade aan het paard, of wanneer is sprake van verborgen gebreken?

Het zal vast niet verbazen dat Tesse zich in haar vrije tijd bezighoudt met paarden. Zij rijdt dressuur op het Lichte Tour (nationaal/internationaal) en is hierdoor, mede door haar Belofte-status bij de NOC*NSF, HAN-topsporter.

Tesse van harte welkom bij Jurato en veel succes met je afstudeeropdracht!

Wilt u meer weten over hippisch recht? Neem dan contact met ons op.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.