Menu

Help, mijn winkel wordt leeggeroofd!

Wat gebeurt er eigenlijk als een groep vandalen mijn winkel binnen breekt en plundert? Moet ik de kosten hiervan ophoesten?

 

Nee, gelukkig niet!

 

Naar aanleiding van de relschoppers door heel het land (zie: https://nos.nl/artikel/2365905-dag-na-rellen-glasscherven-woedende-burgemeesters-en-zorgen-om-komende-dagen.html) kregen wij de vraag wat er eigenlijk gebeurt als jij als ondernemer de dupe bent van dit soort agressie van een groep demonstranten.

In artikel 6:166 van het Burgerlijk Wetboek staat dat een hele groep aansprakelijk is, zelfs als maar 1 persoon van de gehele groep onrechtmatig schade toebrengt aan derden. Oftewel, ook in het geval van de huidige demonstraties is het zo dat de gehele groep aansprakelijk is voor de kosten, zelfs als maar 1 iemand een overtreding begaat. De gemaakte kosten worden onderling in gelijke delen verdeeld.

Daarnaast is het zo dat verzekeraars ook een steentje bijdragen mits je de juiste verzekeringen hebt.

Stay safe, stay home!

 

Juridische documenten en contracten nodig?

Maar wil je geen torenhoge kosten kwijt zijn aan een advocaat? Maak op www.contractenshop.nl ieder juridisch document met onze online tool.

Lennard Terlouw


l.terlouw@jurato.nl

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Per 1 januari 2021 wordt het voor kleine werkgevers mogelijk om compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. Ook wordt het mogelijk om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen wanneer het bedrijf stopt door ziekte van de werkgever. Deze compensatieregeling is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. In deze blog leggen wij uit wanneer je voor deze compensatieregeling in aanmerking komt.

Continue reading “Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging”

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (19): NOW 3.0 – overheidssteun per oktober 2020

De NOW 1.0 en de NOW 2.0 zijn van maart tot en met september 2020 van kracht geweest. De NOW 2.0 is op 1 oktober jl. afgelopen, maar het coronavirus heeft nog steeds een grote impact om onze samenleving en economie. De NOW-regeling is daarom opnieuw verlengd: de NOW 3.0. In deze blog bespreken wij op hoofdlijnen de NOW 3.0. Continue reading “Juridische aspecten coronavirus (19): NOW 3.0 – overheidssteun per oktober 2020”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Vrije advocaatkeuze in je rechtsbijstandsverzekering?

Als je verzekerd bent voor rechtsbijstand, mag je dan geholpen worden door een zelfgekozen jurist van Jurato? Over deze vraag bestaat nog steeds veel verwarring.

Als er geprocedeerd moet worden bij de rechtbank, dan is het antwoord duidelijk: je mag dan zelf kiezen door wie jij je belangen behartigd wil hebben. Oók als je rechtsbijstandsverzekeraar een eigen jurist aandraagt, heb je recht op vrije keuze. Je rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan de kosten van jouw externe advocaat of jurist.

Sinds 2016 heb je die vrije advocaatkeuze óók in procedures waarvoor een advocaat volgens de wet niet verplicht is, zoals een ontslagprocedure bij het UWV of een bezwaarprocedure tegen een overheidsinstantie (bestuursrecht).

Hoe zit het in de adviesfase?

Voorafgaand aan een procedure heb je vaak al behoefte aan juridisch advies, en soms kun je van te voren niet inschatten wanneer een conflict bij de rechtbank uitgevochten moet worden. Mag je in die voorfase ook (op kosten van de verzekeraar) je eigen jurist uitkiezen?

In mei 2020 speelde deze vraag bij het Europese Hof van Justitie. Dat geeft dus aan dat deze vraag heel lang onduidelijk is geweest. Op Europees niveau werd geoordeeld dat de vrije advocaatkeuze ook in de voorfase geldt. In Nederland is felle kritiek op deze uitspraak gegeven door het Verbond van Verzekeraars. Voor Nederland is de vraag helaas nog steeds niet helder beantwoord, omdat de rechtszaak bij het Europese Hof een Belgische zaak betrof.

Volgens het Hof valt onder de vrije advocaatkeuze elke fase die kan leiden tot een gerechtelijke procedure, zelfs een voorafgaande fase”. Heel veel Nederlandse juristen bepleiten daarom dat de vrije advocaatkeuze voor alle situaties geldt: tijdens een procedure én daarvoor. Natuurlijk is het begrijpelijk dat verzekeraars zoals DAS en ARAG dat niet graag willen, dat kost hen immers heel veel meer geld. De premies zouden flink omhoog moeten al veel mensen nu hun eigen advocaat gaan kiezen door deze recente Hof uitspraak.

Conclusie

Als je liever door een zelfgekozen jurist geholpen wil worden, doe dan bij je rechtsbijstandsverzekeraar een beroep op je vrije advocaatkeuze. Jouw verzekeraar zal dat niet meteen toestaan, en nu weet je ook waarom. Of die verzekeraar dan gelijk heeft in zijn standpunt, is zeer de vraag. Nu je weet wat je rechten zijn om een eigen jurist naar keuze in te schakelen en je dit ook kan onderbouwen, zal je verzekering daar gehoor aan moeten geven.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Anoniem solliciteren tegen discriminatie

 

Ook op de arbeidsmarkt blijft discriminatie een probleem. Bij sollicitaties hebben mensen met een migratieachtergrond minder kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Ook herkomst is een veelgehoorde discriminatiegrond op de werkvloer. Maar ook geslacht, godsdienst en seksuele gerichtheid zijn veelgehoorde discriminatiegronden. Of anoniem solliciteren helpt tegen discriminatie moet nog blijken. Wel zien we de eerste bedrijven deze nieuwe manier van selecteren langzaam toepassen.

De aanleiding

Een baan vinden kan normaal gesproken al lastig zijn, maar is soms nog moeilijker afhankelijk van je etnische achtergrond, blijkt uit onderzoek. Uit onderzoek van de UvA en Universiteit Utrecht, die ruim 4200 sollicitatiebrieven verstuurden tussen 2016 en 2018, blijkt dat mensen met een migratieachtergrond al voordat zij aan de slag kunnen, minder kans hebben om aangenomen te worden voor een functie. In deze onderzoeken werd gebruik gemaakt van fictieve namen, maar gereageerd op bestaande vacatures. De conclusie kun je vast al raden: met een Nederlandse achtergrond heb je een grotere kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatie. Vooral mensen met een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond werden gediscrimineerd, zij hadden 40 procent minder kans om een reactie te krijgen.

Motivatie voor bedrijven

Toch staan er veel bedrijven open voor verandering. Zo zijn de eerste bedrijven bezig met het toepassen van anoniem solliciteren. Zo proberen zij meer diversiteit in het personeelsbestand te creëren en iedereen een gelijke kans te geven. Een andere motivatiegrond dat door de bedrijven wordt genoemd is dat zij een kantoor willen bieden aan het personeel, waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen kansen krijgt op basis van zijn of haar kwaliteiten.

hoe het werkt

Normaal gesproken uploaden of sturen kandidaten hun hele cv inclusief naam, foto, geboortedatum et cetera. Nu worden de kandidaten gevraagd hun cv te anonimiseren. Hierdoor kom je slechts te weten wat iemands ervaring is. Voor sommige kandidaten zal dit ingewikkeld zijn. Iets herschrijven wat al klaar ligt. Echter, als kandidaten het lastig vinden, kan er intern een vertrouwenspersoon worden aangewezen die niet betrokken is bij de selectie die dat cv screent, om te zorgen dat het echt anoniem is.

Het anoniem solliciteren maakt wel dat een goede cv des te belangrijker wordt. Wanneer je slechts beoordeeld kunt worden op je kwaliteiten en ervaringen, valt er niet meer te schuilen achter een mooie foto, bekende (achter-)naam, herkomst of geslacht. Bedrijven komen in gesprek met de beste kandidaten en de kandidaten krijgen ieder gelijke kansen.

Conclusie

Op de vraag welke doelgroepen hiermee geholpen zijn kun je veilig stellen: elke doelgroep waarvan je je moet afvragen of ze zich eerlijk bejegend voelen tijdens een sollicitatieproces. Het is de bedoeling dat iedereen hiervan moet kunnen profiteren, dus geen negatieve of positieve discriminatie. De vraag blijft natuurlijk wel of er in de tweede ronde van de selectieprocedure niet alsnog gediscrimineerd wordt. Maar dan hebben kandidaten, die normaal gesproken misschien niet zouden worden uitgenodigd, tenminste een kans gehad om de potentiële werkgever te enthousiasmeren en/of overtuigen van zijn of haar kwaliteiten.

Charlotte Albrecht


c.albrecht@jurato.nl

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Huurprijsvermindering door corona?

 

De horeca maar ook retail hebben het zwaar te verduren door de coronacrisis. Sommige ondernemingen, zoals discotheken en clubs, zijn geheel gesloten. Ondertussen blijven de (vaste) lasten doorlopen zoals de huurprijs voor een pand. Kan er door corona aanspraak worden gemaakt op (tijdelijke) huurprijsvermindering?

Uitspraken rechter

De eerste drie uitspraken over het recht op huurprijsvermindering zijn bekend. De centrale vraag daarbij is of de coronamaatregelen vanuit de overheid een gebrek in het gehuurde is en/of een onvoorziene omstandigheid waardoor aanspraak gemaakt zou kunnen worden op huurprijsvermindering.

Op 27 mei 2020 is hierover voor het eerst een uitspraak gedaan door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. Hier oordeelde de rechter (in kort geding) dat de huurder (een bierbrouwerij) aanspraak kan maken op huurprijsvermindering vanwege een gebrek in het gehuurde.

Op 29 mei 2020 is door de rechtbank Gelderland (kort geding) uitspraak gedaan over het recht op huurprijsvermindering door voetbalclub Vitesse. De rechter oordeelde dat Vitesse geen aanspraak heeft op huurprijsvermindering en gewoon de volledige huur moet betalen.

Vervolgens is op 3 juni 2020 door de rechtbank Overijssel geoordeeld dat de huurder ook daar de (volledige) huur dient te betalen.

Alle uitspraken zijn gewezen in kort geding. Dit betekent dat het slechts een voorlopig oordeel van de rechter is. Dit zegt echter wel iets over hoe een rechter tegen zulke zaken kan aankijken als een definitief oordeel gegeven zal worden in een bodemprocedure. Hieronder zal kort op deze uitspraken worden ingegaan.

Huurovereenkomst is bepalend

Bij de vraag of er recht bestaat op huurprijsvermindering speelt de huurovereenkomst een belangrijke rol. Wanneer een huurprijsvermindering vanwege een gebrek in het gehuurde contractueel duidelijk is uitgesloten, dan kan daar vanzelfsprekend geen aanspraak op worden gemaakt.

Er kan mogelijk wel een beroep op ‘onvoorziene omstandigheden’ worden gedaan, waardoor alsnog recht bestaat op een huurprijsvermindering. Daarvoor zal wel voldoende onderbouwd moeten worden waarom de gevolgen van de onvoorziene omstandigheid (corona) dusdanige gevolgen hebben dat er geen, dan wel minder, huur kan worden betaald.

Conclusie

De eerste uitspraken tonen aan dat een sluiting door corona een gebrek is zoals bedoeld in de wet. Als vastgesteld is dat er sprake is van een gebrek, dan speelt de vraag of huurprijsvermindering contractueel is uitgesloten. dit niet contractueel is uitgesloten, dan kan een huurder mogelijk huurprijskorting afdwingen. Maar, zelfs als er een gebrek is, kan de verhuurder stellen dat de sluiting ook niet (geheel) voor haar rekening behoort te komen. Kortom het zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden.

Uiteraard is het ook mogelijk – en naar onze overtuiging ook beter – om naar een tussenoplossing te zoeken. Een gesprek tussen partijen met bemiddeling van een adviseur kan tot een praktische oplossing leiden waardoor juridische kosten en een verslechterde verstandhouding worden voorkomen.

Advies

De komende tijd zullen er nog meer uitspraken over het recht op huurprijsvermindering volgen. Uiteraard zullen wij je daarover blijven informeren. Mocht je in de tussentijd vragen hebben over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met onze bedrijfsjuristen die gespecialiseerd zijn op het gebied van vastgoed. Telefoon: 0318 – 860 323 of info@jurato.nl

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Ben je verplicht om je contactgegevens achter te laten bij een horecagelegenheid in tijden van corona?

Met ingang van 10 augustus moeten bezoekers van horecagelegenheid bij aankomst in een café of restaurant hun contactgegevens achterlaten. De registratie van deze contactgegevens moet het makkelijker maken voor de GGD om bron- en contactonderzoek uit te voeren na een lokale corona-uitbraak. De registratie van deze contactgegevens wordt echter aangemerkt als een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  In deze blog gaan we in op de vraag hoe deze registratie van contactgegevens zich verhoudt tot de privacy van de bezoekers van horecagelegenheden en hoe horecaondernemers hier mee om moeten gaan.

Zijn bezoekers van horecagelegenheden verplicht om hun contactgegevens af te staan?

Nee. Horecaondernemers zijn verplicht om toestemming te vragen aan de bezoeker. Dit betekent dus dat de bezoeker ook mag weigeren om zijn contactgegevens te laten registeren. Op grond van de AVG moet er sprake zijn van echte vrije toestemming.

Welke regels gelden voor de horecaondernemers die contactgegevens van bezoekers verwerken?

De regels van de AVG zijn van toepassing op de registratie van de contactgegevens van de bezoekers in de horeca. Dit houdt onder meer in dat de horecaondernemer:

 • aan de bezoeker duidelijk moet maken dat de registratie van zijn contactgegevens vrijwillig is;
 • ervoor moet zorgen dat de bezoeker die eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn contactgegevens, de toestemming ook kan intrekken;
 • ervoor moet zorgen dat de contactgegevens alleen worden gebruikt voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. De contactgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruik, zoals klantmailings.
 • de contactgegevens veilig moet bewaren, zodat alleen de GGD de gegevens kan krijgen;
 • de contactgegevens niet langer mag bewaren dan in de noodwetgeving staat beschreven, namelijk twee weken. Daarna moeten de contactgegevens worden vernietigd. Langer bewaren is niet toegestaan.

Mag de horecaondernemer een bezoeker weigeren als deze geen contactgegevens wil afstaan?

Nee, de bezoeker is namelijk niet verplicht om zijn of haar contactgegevens af te staan. Als een bezoeker geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.

Vragen of meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze bedrijfsjuristen. Zij informeren je graag over dit onderwerp en beantwoorden je vragen hierover.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (17): vakantie in tijden van corona

De vakantieperiode breekt aan. In tijden van corona kiezen veel Nederlanders er voor om dit jaar in eigen land vakantie te vieren, maar toch trekken anderen er op uit om te genieten van een buitenlandse vakantie. Hoe ga je als werkgever hiermee om? Wat als een werknemer afreist naar een risicogebied en ziek wordt? Ben je dan als werkgever verplicht om het loon van de werknemer door te betalen? En wat als een vakantie van een werknemer geannuleerd is en de werknemer wil alsnog komen werken? In deze blog geven we antwoord op veel gestelde vragen omtrent vakantie in tijden van corona. Continue reading “Juridische aspecten coronavirus (17): vakantie in tijden van corona”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Contract aanpassen of opzeggen vanwege coronamaatregelen?

Een nog steeds veelgestelde vraag van ondernemers gaat over de mogelijkheid tot aanpassing of tussentijdse opzegging van contracten in verband met de bedrijfseconomische (corona)situatie nu. Wij delen graag nog een keer met je hoe dit juridisch zit. Continue reading “Contract aanpassen of opzeggen vanwege coronamaatregelen?”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (5): eigen aangifte faillissement?

In diverse sectoren is de vrees dat het coronavirus zal leiden tot faillissementen. Denk hierbij vooral aan de bedrijven uit de sectoren die verplicht worden hun deuren te sluiten. De omzet die verloren gaat is niet meer in te halen. De vraag is of de maatregelen van de overheid, zoals het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, voldoende steun bieden om dergelijke bedrijven overeind te houden. In dit artikel gaan we kort in op een aantal belangrijke aspecten van de eigen faillissementsaanvraag van een besloten vennootschap (BV).

Bestuurder

Als een BV in financieel zwaar weer komt te verkeren als gevolg van het coronavirus, dan kan van een bestuurder worden verwacht dat hij zelf het faillissement van de vennootschap aanvraagt. Dit blijft echter altijd een lastig dilemma, want een bestuurder mag niet té vroeg maar ook niet té laat het eigen faillissement aanvragen. De hoofdregel luidt kort gezegd: als aannemelijk is dat BV (uiteindelijk) haar betalingsverplichtingen niet kan nakomen, dan moet de bestuurder het faillissement aanvragen. Hij mag de BV niet onnodig overeind houden als deze niet meer levensvatbaar is. Dus ook niet als de oorzaak hiervan is gelegen in de gevolgen van het coronavirus.

Toestemming aandeelhouders

De bestuurder moet zich realiseren dat voor de aanvraag van het faillissement een besluit van de aandeelhouder(s) is vereist. Zonder een geldig aandeelhoudersbesluit, is de weg van de eigen aangifte geblokkeerd. Eventueel kan de bestuurder dan via een omweg alsnog actie ondernemen door middel van het aanvragen van surseance (uitstel) van betaling bij de rechtbank. Hiervoor is geen toestemming vereist.

Melding betalingsonmacht

Een belangrijke handeling die de bestuurder moet verrichten voordat hij het faillissement aanvraagt, is het melden van betalingsonmacht bij de Belastingdienst. Dit moet hij binnen twee weken uitvoeren, nadat de belasting- of premieschuld behoort te zijn voldaan.

Aansprakelijkheid bestuurder

Bij een faillissement zal altijd worden gekeken naar de rol die de bestuurder heeft gehad bij de BV. Ook bijvoorbeeld ten aanzien van de maatregelen die hij heeft genomen (of juist niet heeft genomen) vanwege het coronavirus. De bestuurder loopt daarbij het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor het boedeltekort. Redenen van een aansprakelijkstelling kunnen zijn:

 • het voeren van wanbeleid
 • het niet voeren van een deugdelijke administratie
 • het niet tijdig deponeren van jaarrekeningen
 • het aangaan van overeenkomsten terwijl hij weet dat deze niet door de BV kunnen worden nagekomen
 • het leeghalen van de BV en het overdragen van activa voor het faillissement
 • het niet tijdig melden van betalingsonmacht

Advies of sparren?

Is de levensvatbaarheid van jouw bedrijf in het geding? Heb je hierover advies nodig of wil je sparren over het doen van eigen aangifte? Neem gerust contact met ons op. Eerstelijns vragen over dit onderwerp beantwoorden wij vrijblijvend. Op onze pagina over insolventierecht (lees: faillissementsrecht) staat beschreven wat wij kunnen beteken.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.