Menu

Anoniem solliciteren tegen discriminatie

 

Ook op de arbeidsmarkt blijft discriminatie een probleem. Bij sollicitaties hebben mensen met een migratieachtergrond minder kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Ook herkomst is een veelgehoorde discriminatiegrond op de werkvloer. Maar ook geslacht, godsdienst en seksuele gerichtheid zijn veelgehoorde discriminatiegronden. Of anoniem solliciteren helpt tegen discriminatie moet nog blijken. Wel zien we de eerste bedrijven deze nieuwe manier van selecteren langzaam toepassen.

De aanleiding

Een baan vinden kan normaal gesproken al lastig zijn, maar is soms nog moeilijker afhankelijk van je etnische achtergrond, blijkt uit onderzoek. Uit onderzoek van de UvA en Universiteit Utrecht, die ruim 4200 sollicitatiebrieven verstuurden tussen 2016 en 2018, blijkt dat mensen met een migratieachtergrond al voordat zij aan de slag kunnen, minder kans hebben om aangenomen te worden voor een functie. In deze onderzoeken werd gebruik gemaakt van fictieve namen, maar gereageerd op bestaande vacatures. De conclusie kun je vast al raden: met een Nederlandse achtergrond heb je een grotere kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatie. Vooral mensen met een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond werden gediscrimineerd, zij hadden 40 procent minder kans om een reactie te krijgen.

Motivatie voor bedrijven

Toch staan er veel bedrijven open voor verandering. Zo zijn de eerste bedrijven bezig met het toepassen van anoniem solliciteren. Zo proberen zij meer diversiteit in het personeelsbestand te creëren en iedereen een gelijke kans te geven. Een andere motivatiegrond dat door de bedrijven wordt genoemd is dat zij een kantoor willen bieden aan het personeel, waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen kansen krijgt op basis van zijn of haar kwaliteiten.

hoe het werkt

Normaal gesproken uploaden of sturen kandidaten hun hele cv inclusief naam, foto, geboortedatum et cetera. Nu worden de kandidaten gevraagd hun cv te anonimiseren. Hierdoor kom je slechts te weten wat iemands ervaring is. Voor sommige kandidaten zal dit ingewikkeld zijn. Iets herschrijven wat al klaar ligt. Echter, als kandidaten het lastig vinden, kan er intern een vertrouwenspersoon worden aangewezen die niet betrokken is bij de selectie die dat cv screent, om te zorgen dat het echt anoniem is.

Het anoniem solliciteren maakt wel dat een goede cv des te belangrijker wordt. Wanneer je slechts beoordeeld kunt worden op je kwaliteiten en ervaringen, valt er niet meer te schuilen achter een mooie foto, bekende (achter-)naam, herkomst of geslacht. Bedrijven komen in gesprek met de beste kandidaten en de kandidaten krijgen ieder gelijke kansen.

Conclusie

Op de vraag welke doelgroepen hiermee geholpen zijn kun je veilig stellen: elke doelgroep waarvan je je moet afvragen of ze zich eerlijk bejegend voelen tijdens een sollicitatieproces. Het is de bedoeling dat iedereen hiervan moet kunnen profiteren, dus geen negatieve of positieve discriminatie. De vraag blijft natuurlijk wel of er in de tweede ronde van de selectieprocedure niet alsnog gediscrimineerd wordt. Maar dan hebben kandidaten, die normaal gesproken misschien niet zouden worden uitgenodigd, tenminste een kans gehad om de potentiële werkgever te enthousiasmeren en/of overtuigen van zijn of haar kwaliteiten.

Charlotte Albrecht


c.albrecht@jurato.nl

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Huurprijsvermindering door corona?

 

De horeca maar ook retail hebben het zwaar te verduren door de coronacrisis. Sommige ondernemingen, zoals discotheken en clubs, zijn geheel gesloten. Ondertussen blijven de (vaste) lasten doorlopen zoals de huurprijs voor een pand. Kan er door corona aanspraak worden gemaakt op (tijdelijke) huurprijsvermindering?

Uitspraken rechter

De eerste drie uitspraken over het recht op huurprijsvermindering zijn bekend. De centrale vraag daarbij is of de coronamaatregelen vanuit de overheid een gebrek in het gehuurde is en/of een onvoorziene omstandigheid waardoor aanspraak gemaakt zou kunnen worden op huurprijsvermindering.

Op 27 mei 2020 is hierover voor het eerst een uitspraak gedaan door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. Hier oordeelde de rechter (in kort geding) dat de huurder (een bierbrouwerij) aanspraak kan maken op huurprijsvermindering vanwege een gebrek in het gehuurde.

Op 29 mei 2020 is door de rechtbank Gelderland (kort geding) uitspraak gedaan over het recht op huurprijsvermindering door voetbalclub Vitesse. De rechter oordeelde dat Vitesse geen aanspraak heeft op huurprijsvermindering en gewoon de volledige huur moet betalen.

Vervolgens is op 3 juni 2020 door de rechtbank Overijssel geoordeeld dat de huurder ook daar de (volledige) huur dient te betalen.

Alle uitspraken zijn gewezen in kort geding. Dit betekent dat het slechts een voorlopig oordeel van de rechter is. Dit zegt echter wel iets over hoe een rechter tegen zulke zaken kan aankijken als een definitief oordeel gegeven zal worden in een bodemprocedure. Hieronder zal kort op deze uitspraken worden ingegaan.

Huurovereenkomst is bepalend

Bij de vraag of er recht bestaat op huurprijsvermindering speelt de huurovereenkomst een belangrijke rol. Wanneer een huurprijsvermindering vanwege een gebrek in het gehuurde contractueel duidelijk is uitgesloten, dan kan daar vanzelfsprekend geen aanspraak op worden gemaakt.

Er kan mogelijk wel een beroep op ‘onvoorziene omstandigheden’ worden gedaan, waardoor alsnog recht bestaat op een huurprijsvermindering. Daarvoor zal wel voldoende onderbouwd moeten worden waarom de gevolgen van de onvoorziene omstandigheid (corona) dusdanige gevolgen hebben dat er geen, dan wel minder, huur kan worden betaald.

Conclusie

De eerste uitspraken tonen aan dat een sluiting door corona een gebrek is zoals bedoeld in de wet. Als vastgesteld is dat er sprake is van een gebrek, dan speelt de vraag of huurprijsvermindering contractueel is uitgesloten. dit niet contractueel is uitgesloten, dan kan een huurder mogelijk huurprijskorting afdwingen. Maar, zelfs als er een gebrek is, kan de verhuurder stellen dat de sluiting ook niet (geheel) voor haar rekening behoort te komen. Kortom het zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden.

Uiteraard is het ook mogelijk – en naar onze overtuiging ook beter – om naar een tussenoplossing te zoeken. Een gesprek tussen partijen met bemiddeling van een adviseur kan tot een praktische oplossing leiden waardoor juridische kosten en een verslechterde verstandhouding worden voorkomen.

Advies

De komende tijd zullen er nog meer uitspraken over het recht op huurprijsvermindering volgen. Uiteraard zullen wij je daarover blijven informeren. Mocht je in de tussentijd vragen hebben over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met onze bedrijfsjuristen die gespecialiseerd zijn op het gebied van vastgoed. Telefoon: 0318 – 860 323 of info@jurato.nl

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Ben je verplicht om je contactgegevens achter te laten bij een horecagelegenheid in tijden van corona?

Met ingang van 10 augustus moeten bezoekers van horecagelegenheid bij aankomst in een café of restaurant hun contactgegevens achterlaten. De registratie van deze contactgegevens moet het makkelijker maken voor de GGD om bron- en contactonderzoek uit te voeren na een lokale corona-uitbraak. De registratie van deze contactgegevens wordt echter aangemerkt als een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  In deze blog gaan we in op de vraag hoe deze registratie van contactgegevens zich verhoudt tot de privacy van de bezoekers van horecagelegenheden en hoe horecaondernemers hier mee om moeten gaan.

Zijn bezoekers van horecagelegenheden verplicht om hun contactgegevens af te staan?

Nee. Horecaondernemers zijn verplicht om toestemming te vragen aan de bezoeker. Dit betekent dus dat de bezoeker ook mag weigeren om zijn contactgegevens te laten registeren. Op grond van de AVG moet er sprake zijn van echte vrije toestemming.

Welke regels gelden voor de horecaondernemers die contactgegevens van bezoekers verwerken?

De regels van de AVG zijn van toepassing op de registratie van de contactgegevens van de bezoekers in de horeca. Dit houdt onder meer in dat de horecaondernemer:

  • aan de bezoeker duidelijk moet maken dat de registratie van zijn contactgegevens vrijwillig is;
  • ervoor moet zorgen dat de bezoeker die eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn contactgegevens, de toestemming ook kan intrekken;
  • ervoor moet zorgen dat de contactgegevens alleen worden gebruikt voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. De contactgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruik, zoals klantmailings.
  • de contactgegevens veilig moet bewaren, zodat alleen de GGD de gegevens kan krijgen;
  • de contactgegevens niet langer mag bewaren dan in de noodwetgeving staat beschreven, namelijk twee weken. Daarna moeten de contactgegevens worden vernietigd. Langer bewaren is niet toegestaan.

Mag de horecaondernemer een bezoeker weigeren als deze geen contactgegevens wil afstaan?

Nee, de bezoeker is namelijk niet verplicht om zijn of haar contactgegevens af te staan. Als een bezoeker geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.

Vragen of meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze bedrijfsjuristen. Zij informeren je graag over dit onderwerp en beantwoorden je vragen hierover.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.