Menu

Juridische aspecten coronavirus (5): eigen aangifte faillissement?

In diverse sectoren is de vrees dat het coronavirus zal leiden tot faillissementen. Denk hierbij vooral aan de bedrijven uit de sectoren die verplicht worden hun deuren te sluiten. De omzet die verloren gaat is niet meer in te halen. De vraag is of de maatregelen van de overheid, zoals het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, voldoende steun bieden om dergelijke bedrijven overeind te houden. In dit artikel gaan we kort in op een aantal belangrijke aspecten van de eigen faillissementsaanvraag van een besloten vennootschap (BV).

Bestuurder

Als een BV in financieel zwaar weer komt te verkeren als gevolg van het coronavirus, dan kan van een bestuurder worden verwacht dat hij zelf het faillissement van de vennootschap aanvraagt. Dit blijft echter altijd een lastig dilemma, want een bestuurder mag niet té vroeg maar ook niet té laat het eigen faillissement aanvragen. De hoofdregel luidt kort gezegd: als aannemelijk is dat BV (uiteindelijk) haar betalingsverplichtingen niet kan nakomen, dan moet de bestuurder het faillissement aanvragen. Hij mag de BV niet onnodig overeind houden als deze niet meer levensvatbaar is. Dus ook niet als de oorzaak hiervan is gelegen in de gevolgen van het coronavirus.

Toestemming aandeelhouders

De bestuurder moet zich realiseren dat voor de aanvraag van het faillissement een besluit van de aandeelhouder(s) is vereist. Zonder een geldig aandeelhoudersbesluit, is de weg van de eigen aangifte geblokkeerd. Eventueel kan de bestuurder dan via een omweg alsnog actie ondernemen door middel van het aanvragen van surseance (uitstel) van betaling bij de rechtbank. Hiervoor is geen toestemming vereist.

Melding betalingsonmacht

Een belangrijke handeling die de bestuurder moet verrichten voordat hij het faillissement aanvraagt, is het melden van betalingsonmacht bij de Belastingdienst. Dit moet hij binnen twee weken uitvoeren, nadat de belasting- of premieschuld behoort te zijn voldaan.

Aansprakelijkheid bestuurder

Bij een faillissement zal altijd worden gekeken naar de rol die de bestuurder heeft gehad bij de BV. Ook bijvoorbeeld ten aanzien van de maatregelen die hij heeft genomen (of juist niet heeft genomen) vanwege het coronavirus. De bestuurder loopt daarbij het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor het boedeltekort. Redenen van een aansprakelijkstelling kunnen zijn:

  • het voeren van wanbeleid
  • het niet voeren van een deugdelijke administratie
  • het niet tijdig deponeren van jaarrekeningen
  • het aangaan van overeenkomsten terwijl hij weet dat deze niet door de BV kunnen worden nagekomen
  • het leeghalen van de BV en het overdragen van activa voor het faillissement
  • het niet tijdig melden van betalingsonmacht

Advies of sparren?

Is de levensvatbaarheid van jouw bedrijf in het geding? Heb je hierover advies nodig of wil je sparren over het doen van eigen aangifte? Neem gerust contact met ons op. Eerstelijns vragen over dit onderwerp beantwoorden wij vrijblijvend. Op onze pagina over insolventierecht (lees: faillissementsrecht) staat beschreven wat wij kunnen beteken.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (4): uitstel van betaling

Het coronavirus treft veel ondernemers en velen hebben de vrees dat dit zal leiden tot een faillissement. Voordat er een faillissement wordt aangevraagd, zijn er verschillende mogelijkheden waarmee een eventueel faillissement kan worden voorkomen. In deze blog gaan we in op deze verschillende mogelijkheden.

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Het is mogelijk om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen voor uitstel van betaling. De mogelijkheid van 4 maanden uitstel is er al een ruime tijd, maar door de coronacrisis is er een bijzondere uitstel van betaling opgesteld. Ondernemers die door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen en dit kunnen aantonen, kunnen een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling.

Uitstel is mogelijk voor inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Bij het verzoek om bijzonder uitstel van betaling moet er, in afwijking van de gebruikelijke mogelijkheid,  een verklaring van een deskundige ingediend worden. In deze verklaring wordt onder andere opgenomen dat er acute betalingsproblemen zijn ontstaan door het coronavirus.

Uitstel van betaling bij crediteuren

Naast uitstel van betaling bij de Belastingdienst, is het voor een ondernemer mogelijk om een uitstel van betaling bij zijn eigen crediteuren aan te vragen.

Hierbij kan de ondernemer zijn crediteuren een brief toesturen met daarin het verzoek tot uitstel van betaling. Van belang is dat hierbij een goede onderbouwing wordt gegeven waarom er om een uitstel van betaling wordt verzocht en binnen welke termijn de ondernemer verwacht weer te gaan betalen.

Betalingsregeling

Naast het aanvragen van uitstel van betaling bij schuldeisers kan een voorstel met betalingsregeling aan deze crediteuren worden gedaan. Bij een betalingsregeling leg je afspraken vast over de schuld, de termijn van terugbetaling en over wat er gebeurt als er niet wordt betaald.

Het is belangrijk dat de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan en dat deze de juiste inhoud heeft, zodat er later geen discussie kan ontstaan over de overeengekomen afspraken. Wij helpen je hier graag bij.

Surseance van betaling

Tot slot is er de mogelijkheid om surseance van betaling aan te vragen met als doel om een faillissement te voorkomen. Surseance van betaling is uitstel van betaling voor een bedrijf of zzp’er dat tijdelijk in financiële problemen verkeert, waarbij op korte termijn deze problemen op te lossen zijn.

Wat is het verschil tussen uitstel van betaling en surseance van betaling? Het verschil is dat bij de eerste optie het verzoek bij de crediteuren zelf wordt neergelegd, en de tweede optie via de rechtbank loopt. Crediteuren hoeven natuurlijk niet akkoord te gaan met een verzoek tot uitstel van betaling. In dat geval kan de ondernemer alsnog uitstel van betaling bewerkstelligen via de rechtbank.

Een surseance van betaling wordt aangevraagd door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Wanneer het verzoekschrift aan alle vereisten voldoet, wordt er een voorlopige surseance van betaling verleend. De rechtbank benoemd een bewindvoerder en een rechter-commissaris.

Gevolgen surseance van betaling

Enkele gevolgen van surseance van betaling zijn:

  • het opschorten van betalingen van schulden en verhaalsacties van schuldeisers;
  • zonder medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder mag er niet meer gehandeld worden;
  • publicatie van de verleende surseance van betaling in het Centraal Insolventieregister.

Kunnen de financiële problemen niet (tijdig) opgelost worden? Dan is het mogelijk dat er alsnog een faillissement aangevraagd dient te worden. Lees daarover meer in ons volgende blog.

Hulp of advies nodig?

Wil je advies over dit onderwerp of wil je hulp bij het opstellen van een betalingsregeling? Bel of mail gerust. We adviseren je graag over de mogelijkheden bij eventuele betalingsproblemen. Voor eerstelijnsvragen kan je gratis bij onze bedrijfsjuristen terecht.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Bijgepraat worden over alle financiële én juridische gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (Wab)?

Save the date: dinsdag 1 oktober 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) komt er aan in 2020.  Deze wet raakt ook jouw personeelsbeleid in meerdere opzichten. In samenwerking met DK Accountants organiseren wij daarom een uniek seminar op dinsdag 1 oktober 2019. Wij praten je bij over alle gevolgen die de wet met zich meebrengt. Niet alleen juridisch maar ook financieel.

Wil jij goed voorbereid zijn?

Wil je goed voorbereid zijn en weten wat je te wachten staat? Meld je je dan snel aan voor dit seminar op dinsdag 1 oktober 2019 via lonen@dkaccountants.nl. Meer informatie vind je hier.

 

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.