Menu

Wat te doen bij een (mogelijk) faillissement?

Er kan zich een situatie voor doen waarin jouw onderneming (tijdelijk) niet kan voldoen aan betalingsverplichtingen. De coronacrisis is hier een voorbeeld van. Wat kun je doen indien jouw onderneming in financieel zwaar weer verkeert of dreigt te verkeren? En wat als dit leidt tot een faillissement?

Jurato heeft een whitepaper ontwikkeld waarin belangrijke aandachtspunten en tips zijn opgenomen bij een (mogelijk) faillissement. Hierin delen we onze kennis over de verschillende mogelijkheden om uit deze financieel verslechterde positie te geraken.

Niet elke mogelijkheid is de juiste ‘route’ voor jouw onderneming. De routekeuze is van essentieel belang om kansen te benutten, een succesvolle herstructurering te laten plaatsvinden en/of eventuele aansprakelijkheid te voorkomen. Het is belangrijk dat naar alle specifieke omstandigheden wordt gekeken, om vervolgens een weloverwogen keuze te maken welke optie de beste oplossing biedt voor jou als ondernemer en welke (juridische) acties daarbij van belang zijn.

Wij kunnen je adviseren omtrent een (mogelijk) faillissement en je juridisch ondersteunen om uit de financieel verslechterde positie te geraken.

Download via onderstaand formulier vrijblijvend de whitepaper ‘Wat te doen bij een (mogelijk) faillissement?’

Wil je advies over jouw onderneming of zoek je ondersteuning om uit de financieel verslechterde positie te geraden? Wij adviseren je graag over de mogelijkheden. Onze bedrijfsjuristen staan je met raad en daad bij.

whitepaper mogelijk faillissement
Ik ga akkoord met jullie privacybeleid.

Juridische documenten en contracten nodig?

Maar wil je geen torenhoge kosten kwijt zijn aan een advocaat? Maak op www.contractenshop.nl ieder juridisch document met onze online tool.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

WHOA: faillissement onderneming voorkomen

We schreven al eerder over de nieuwe wet ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) in deze en deze blog. Met de WHOA  kan er ter voorkoming van een faillissement een akkoord aan schuldeisers worden aangeboden, waaraan deze schuldeisers gebonden kunnen worden; óók zonder dat zij met dit akkoord instemmen.

De wet is per 1 januari 2021 ingetreden en het zal voor veel ondernemingen een oplossing bieden voor een financieel verslechterde positie, al dan niet door de coronacrisis, om een faillissement te voorkomen. In deze blog bespreken we de voordelen van de WHOA en de belangrijkste aandachtspunten.

Wat is er veranderd?

Voorheen kon er een onderhands akkoord aan de schuldeisers worden aangeboden.  Wanneer er één of meerdere schuldeiser(s) niet met het akkoord instemde, dan was deze schuldeiser niet aan het akkoord gebonden en kwam het akkoord vaak niet tot stand. Pas wanneer een onderneming failliet werd verklaard, kon een schuldeiser gebonden worden aan een faillissementsakkoord.

Met de WHOA kan er een akkoord tot stand komen, ter voorkoming van een faillissement. Een schuldeiser kan aan dit akkoord gebonden worden, zonder dat het faillissement van de onderneming is uitgesproken.

Om een dergelijk akkoord tot stand te laten komen, dient de ondernemer (de schuldenaar) een conceptakkoord op te stellen en deze aan te bieden aan de schuldeisers. De ondernemer deelt de schuldeisers in verschillende klassen in, zoals hypotheek-/pandhouders of crediteuren. Vervolgens wordt er een stemming gehouden bij de verschillende klassen. Wanneer 2/3 van de klassen instemt met het akkoord, kan het conceptakkoord ter goedkeuring (homologatie) bij de rechtbank worden ingediend. Indien de rechtbank het conceptakkoord aanneemt, zijn alle betrokken schuldeisers (ook de tegenstemmers) gebonden aan het akkoord.

Daarnaast kunnen overeenkomsten door de inwerkingtreding van de WHOA eenzijdig worden opgezegd. Denk bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst. Deze zijn vaak afgesloten voor meerdere jaren en zijn voor een onderneming een grote kostenpost. Een verhuurder zal mogelijk niet instemmen met het beëindigen van de huurovereenkomst. Bij het akkoord kan je gelijktijdig met het aanbieden van het conceptakkoord de rechtbank verzoeken om toestemming te verlenen voor het eenzijdig opzeggen van een overeenkomst.

Voordelen van de WHOA

De WHOA zal voor veel ondernemers een mogelijkheid bieden om een faillissement te voorkomen. Enkele voordelen van de WHOA opgesomd:

 • Tegenstemmende schuldeisers kunnen aan dit onderhandse akkoord worden gebonden, waardoor er een faillissement kan worden voorkomen;
 • Overeenkomsten kunnen eenzijdig worden opgezegd;
 • Een onderneming waar rendabele en levensvatbare bedrijfsonderdelen aanwezig zijn, kan blijven bestaan en na het akkoord met ‘een schone lei’ verder gaan;
 • Ook wanneer een faillissement onvermijdelijk zou zijn, biedt de WHOA de mogelijkheid aan ondernemers om te stoppen zonder dat er een faillissement moet worden aangevraagd.

Belangrijke aandachtspunten

Het opstellen van het conceptakkoord dient zorgvuldig te gebeuren en het zal aan een aantal voorschriften en voorwaarden moeten voldoen, voordat de rechtbank het akkoord goedkeurt, zoals onder andere de volgende voorwaarden:

 • De onderneming kan nu of binnen korte termijn haar schulden niet meer betalen, waar mogelijk een faillissement volgt;
 • Het akkoord heeft als doel om een faillissement te voorkomen, en;
 • Het akkoord moet haalbaar, doordacht en redelijk zijn.

Het is van belang dat je je goed laat informeren over de WHOA en de bijhorende voorwaarden en verplichtingen. Wij helpen je hier graag bij.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de WHOA? Of verkeert jouw onderneming in een financieel verslechterde positie en wil je kijken welke mogelijkheden jouw onderneming heeft? Neem dan contact op met een van onze bedrijfsjuristen. Wij informeren je graag over de verschillende mogelijkheden en vervolgens kijken we samen met jou naar een passende mogelijkheid voor jouw onderneming. Je bereikt ons op telefoonnummer 0318 – 860 323 of info@jurato.nl

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (15): de Tweede Kamer heeft de WHOA aangenomen

Eerder schreven we al over een nieuwe wet waarmee faillissementen kunnen worden voorkomen, namelijk de Wet homologatie onderhands akkoord. De behandeling van het wetsvoorstel was uitgesteld. Door de coronacrisis en de gevolgen hiervan, is de behandeling van het wetsvoorstel toch weer opgepakt. Met als gevolg dat op 26 mei 2020 het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer. Continue reading “Juridische aspecten coronavirus (15): de Tweede Kamer heeft de WHOA aangenomen”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Je eenmanszaak omzetten in een B.V. in tijden van Corona?

In tijden van corona hebben veel ondernemingen het financieel zwaar. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er ondernemingen zijn die het niet gaan redden, ondanks de overheidsmaatregelen. Bij veel ondernemers heerst de vraag of het in tijden van corona gewenst is om een eenmanszaak om te zetten in een besloten vennootschap (B.V.), vanwege de beperking van aansprakelijkheid. In deze blog geven wij daar antwoord op. Continue reading “Je eenmanszaak omzetten in een B.V. in tijden van Corona?”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (5): eigen aangifte faillissement?

In diverse sectoren is de vrees dat het coronavirus zal leiden tot faillissementen. Denk hierbij vooral aan de bedrijven uit de sectoren die verplicht worden hun deuren te sluiten. De omzet die verloren gaat is niet meer in te halen. De vraag is of de maatregelen van de overheid, zoals het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, voldoende steun bieden om dergelijke bedrijven overeind te houden. In dit artikel gaan we kort in op een aantal belangrijke aspecten van de eigen faillissementsaanvraag van een besloten vennootschap (BV).

Bestuurder

Als een BV in financieel zwaar weer komt te verkeren als gevolg van het coronavirus, dan kan van een bestuurder worden verwacht dat hij zelf het faillissement van de vennootschap aanvraagt. Dit blijft echter altijd een lastig dilemma, want een bestuurder mag niet té vroeg maar ook niet té laat het eigen faillissement aanvragen. De hoofdregel luidt kort gezegd: als aannemelijk is dat BV (uiteindelijk) haar betalingsverplichtingen niet kan nakomen, dan moet de bestuurder het faillissement aanvragen. Hij mag de BV niet onnodig overeind houden als deze niet meer levensvatbaar is. Dus ook niet als de oorzaak hiervan is gelegen in de gevolgen van het coronavirus.

Toestemming aandeelhouders

De bestuurder moet zich realiseren dat voor de aanvraag van het faillissement een besluit van de aandeelhouder(s) is vereist. Zonder een geldig aandeelhoudersbesluit, is de weg van de eigen aangifte geblokkeerd. Eventueel kan de bestuurder dan via een omweg alsnog actie ondernemen door middel van het aanvragen van surseance (uitstel) van betaling bij de rechtbank. Hiervoor is geen toestemming vereist.

Melding betalingsonmacht

Een belangrijke handeling die de bestuurder moet verrichten voordat hij het faillissement aanvraagt, is het melden van betalingsonmacht bij de Belastingdienst. Dit moet hij binnen twee weken uitvoeren, nadat de belasting- of premieschuld behoort te zijn voldaan.

Aansprakelijkheid bestuurder

Bij een faillissement zal altijd worden gekeken naar de rol die de bestuurder heeft gehad bij de BV. Ook bijvoorbeeld ten aanzien van de maatregelen die hij heeft genomen (of juist niet heeft genomen) vanwege het coronavirus. De bestuurder loopt daarbij het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor het boedeltekort. Redenen van een aansprakelijkstelling kunnen zijn:

 • het voeren van wanbeleid
 • het niet voeren van een deugdelijke administratie
 • het niet tijdig deponeren van jaarrekeningen
 • het aangaan van overeenkomsten terwijl hij weet dat deze niet door de BV kunnen worden nagekomen
 • het leeghalen van de BV en het overdragen van activa voor het faillissement
 • het niet tijdig melden van betalingsonmacht

Advies of sparren?

Is de levensvatbaarheid van jouw bedrijf in het geding? Heb je hierover advies nodig of wil je sparren over het doen van eigen aangifte? Neem gerust contact met ons op. Eerstelijns vragen over dit onderwerp beantwoorden wij vrijblijvend. Op onze pagina over insolventierecht (lees: faillissementsrecht) staat beschreven wat wij kunnen beteken.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (4): uitstel van betaling

Het coronavirus treft veel ondernemers en velen hebben de vrees dat dit zal leiden tot een faillissement. Voordat er een faillissement wordt aangevraagd, zijn er verschillende mogelijkheden waarmee een eventueel faillissement kan worden voorkomen. In deze blog gaan we in op deze verschillende mogelijkheden.

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Het is mogelijk om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen voor uitstel van betaling. De mogelijkheid van 4 maanden uitstel is er al een ruime tijd, maar door de coronacrisis is er een bijzondere uitstel van betaling opgesteld. Ondernemers die door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen en dit kunnen aantonen, kunnen een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling.

Uitstel is mogelijk voor inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Bij het verzoek om bijzonder uitstel van betaling moet er, in afwijking van de gebruikelijke mogelijkheid,  een verklaring van een deskundige ingediend worden. In deze verklaring wordt onder andere opgenomen dat er acute betalingsproblemen zijn ontstaan door het coronavirus.

Uitstel van betaling bij crediteuren

Naast uitstel van betaling bij de Belastingdienst, is het voor een ondernemer mogelijk om een uitstel van betaling bij zijn eigen crediteuren aan te vragen.

Hierbij kan de ondernemer zijn crediteuren een brief toesturen met daarin het verzoek tot uitstel van betaling. Van belang is dat hierbij een goede onderbouwing wordt gegeven waarom er om een uitstel van betaling wordt verzocht en binnen welke termijn de ondernemer verwacht weer te gaan betalen.

Betalingsregeling

Naast het aanvragen van uitstel van betaling bij schuldeisers kan een voorstel met betalingsregeling aan deze crediteuren worden gedaan. Bij een betalingsregeling leg je afspraken vast over de schuld, de termijn van terugbetaling en over wat er gebeurt als er niet wordt betaald.

Het is belangrijk dat de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan en dat deze de juiste inhoud heeft, zodat er later geen discussie kan ontstaan over de overeengekomen afspraken. Wij helpen je hier graag bij.

Surseance van betaling

Tot slot is er de mogelijkheid om surseance van betaling aan te vragen met als doel om een faillissement te voorkomen. Surseance van betaling is uitstel van betaling voor een bedrijf of zzp’er dat tijdelijk in financiële problemen verkeert, waarbij op korte termijn deze problemen op te lossen zijn.

Wat is het verschil tussen uitstel van betaling en surseance van betaling? Het verschil is dat bij de eerste optie het verzoek bij de crediteuren zelf wordt neergelegd, en de tweede optie via de rechtbank loopt. Crediteuren hoeven natuurlijk niet akkoord te gaan met een verzoek tot uitstel van betaling. In dat geval kan de ondernemer alsnog uitstel van betaling bewerkstelligen via de rechtbank.

Een surseance van betaling wordt aangevraagd door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Wanneer het verzoekschrift aan alle vereisten voldoet, wordt er een voorlopige surseance van betaling verleend. De rechtbank benoemd een bewindvoerder en een rechter-commissaris.

Gevolgen surseance van betaling

Enkele gevolgen van surseance van betaling zijn:

 • het opschorten van betalingen van schulden en verhaalsacties van schuldeisers;
 • zonder medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder mag er niet meer gehandeld worden;
 • publicatie van de verleende surseance van betaling in het Centraal Insolventieregister.

Kunnen de financiële problemen niet (tijdig) opgelost worden? Dan is het mogelijk dat er alsnog een faillissement aangevraagd dient te worden. Lees daarover meer in ons volgende blog.

Hulp of advies nodig?

Wil je advies over dit onderwerp of wil je hulp bij het opstellen van een betalingsregeling? Bel of mail gerust. We adviseren je graag over de mogelijkheden bij eventuele betalingsproblemen. Voor eerstelijnsvragen kan je gratis bij onze bedrijfsjuristen terecht.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Betalingstermijn voor grote ondernemingen beperkt tot maximaal 60 dagen

Per 1 juli 2017 mag de betalingstermijn voor grote ondernemingen voor facturen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) niet langer zijn dan 60 dagen. Welke gevolgen heeft dit?

Wetsvoorstel voor nieuwe betalingstermijn

De Eerste en Tweede Kamer hebben onlangs ingestemd met een wetsvoorstel dat de betalingstermijn van grote ondernemingen aan banden legt. Het voorstel voor de ‘Wet Uiterste Betaaltermijn voor Grote Ondernemingen’ werd in 2015 ingediend. Het doel van de wet is het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen die grote ondernemingen hanteren bij betaling van facturen van bijvoorbeeld MKB-leveranciers.

Europese richtlijn

De wet vloeit voort uit een Europese richtlijn (Richtlijn 2011/7/EU) die sinds 16 maart 2013 van kracht is in Nederland. Uit deze richtlijn blijkt dat een betaaltermijn voor handelstransacties tussen bedrijven 30 dagen bedraagt, tenzij partijen onderling anders hebben afgesproken. Een betalingstermijn van 60 dagen of langer is in de praktijk dus mogelijk.

Wanneer een betalingstermijn van meer dan 60 dagen wordt afgesproken, gelden twee voorwaarden: partijen moeten de betalingstermijn uitdrukkelijk zijn overeengekomen én het moet niet ‘kennelijk onbillijk’ (dat wil zeggen ‘onredelijk) zijn voor de schuldeiser.

Een voorbeeld uit de praktijk

De vraag wanneer een betalingstermijn onredelijk is, bleek in de praktijk een probleem te zijn. De MKB’er voelde namelijk het overwicht van een grote onderneming bij het aangaan van een overeenkomst.

Om te voorkomen dat de opdracht naar een concurrent gaat, zal de MKB’er eerder geneigd zijn om akkoord gaan met een betalingstermijn van meer van 60 dagen. Bij het verstrijken van de betalingstermijn kon de MKB’er vervolgens ook nog met een aanmaning en betalingsherinnering aan de slag. Met alle financiële consequenties van dien, waaronder faillissement door de grote betalingsachterstand. Het MKB bleek op dit punt dus onvoldoende beschermd door de huidige wetgeving. Daar komt per 1 juli aanstaande dus verandering in.

Voor welke ondernemingen?

De Wet is bedoeld om de betalingstermijn van grote ondernemingen aan banden te leggen. Maar wanneer is een onderneming ‘groot’? Voor de kwalificatie van een grote onderneming is aansluiting gezocht bij de wettelijke criteria die al worden gebruikt in het jaarrekeningenrecht.

De onderneming wordt beoordeeld op drie punten: een waarde van de activa boven de 20 miljoen, de netto omzet boven de 40 miljoen en/of gemiddeld meer dan 250 werknemers. Wanneer twee van de drie punten van toepassing zijn, gedurende twee aaneengesloten (boek)jaren, is een onderneming groot en is de nieuwe Wet van toepassing.

In strijd met de wet

Als een grote onderneming (als afnemer) een overeenkomst aangaat met een MKB’er (als leverancier) is de betalingstermijn beperkt tot maximaal 60 dagen. Mochten deze partijen toch een langere betalingstermijn afspreken, dan wordt de betalingstermijn van rechtswege (dat wil zeggen automatisch) omgezet naar 30 dagen. Deze afspraak is na 1 juli a.s. immers in strijd met de wet.

Vrijblijvend advies?

Wilt u meer weten over de wetswijziging over de betalingstermijn? Heeft u behoefte aan advies bij het innen van uw vordering of op welke wijze u het beste kunt omgaan met een betalingsachterstand? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Te late publicatie jaarstukken: aansprakelijkheid bestuurder?

Het tijdig publiceren van jaarstukken is om verschillende redenen van groot belang voor een onderneming. Een van de grootste risico’s is bestuurdersaansprakelijkheid vanwege het niet op tijd openbaar maken van jaarstukken.

Publicatieplicht

Een jaarrekening moet (vanaf boekjaren aangevangen op of na 1 januari 2016) in beginsel binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar zijn gepubliceerd (art. 2:394 BW). Voor eerdere boekjaren geldt overigens de ‘oude’ 13-maandentermijn.

Aansprakelijkheid?

Wanneer het bestuur van een rechtspersoon (zoals een besloten vennootschap) niet heeft voldaan aan zijn tijdige publicatieplicht van de jaarrekening, dan wordt vermoed dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld (art. 2:248 BW). Deze onbehoorlijke taakvervulling levert een risico op voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Faillissement

Wanneer de betreffende onderneming failliet gaat en de jaarstukken te laat zijn gepubliceerd kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld. Het mag duidelijk zijn dat dit vergaande gevolgen kan hebben en dient te worden voorkomen!

Win tijdig advies in!

Heeft u vragen over de verschillende rechtsvormen die er zijn? Of welke rechten en plichten aan de verschillende rechtsvormen zijn verbonden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij verstrekken u snel en duidelijk advies.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.