Menu

Juridische aspecten coronavirus (18): overmacht of onvoorziene omstandigheden?

Al eerder schreven wij een blog over de impact van het coronavirus (beter gezegd: de coronamaatregelen) bij commerciële contracten en algemene voorwaarden. Inmiddels zijn er diverse uitspraken gepubliceerd waarbij rechters oordelen of de coronamaatregelen zijn aan te merken als overmachtssituaties of onvoorziene omstandigheden. Continue reading “Juridische aspecten coronavirus (18): overmacht of onvoorziene omstandigheden?”

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Lage WW-premie: schriftelijk contract verplicht?

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) stimuleert werkgevers om vaste arbeidscontracten te sluiten. Die stimulans wordt o.a. geboden via de WW-premie. Vanaf 2020 geldt een lage en een hoge premie. Ook nieuw is de eis dat werkgevers bewijs moeten leveren van het soort arbeidscontract (vast/flex). Hoe lever je dat bewijs? Is een arbeidscontract echt nodig om als werkgever voor de lage WW-premie in aanmerking te komen of voldoet een bevestigingsbrief of e-mail aan de werknemer ook? Die vraag krijgt Jurato regelmatig van klanten. Het is een goede en belangrijke vraag voor werkgevers. Wij geven je hier het antwoord.

Schriftelijk contract of brief aan werknemer?

Als werkgever en werkgever in hun arbeidsrechtelijke relatie afspraken maken, gelden er geen vormvereisten. In het arbeidsrecht is een schriftelijke bevestigingsbrief dus voldoende om de inhoud ervan geldig te laten zijn. Het vraagstuk van de hoge of de lage WW-premie is echter geen arbeidsrechtelijke vraag. We hebben hier te maken met sociaal zekerheidsrecht, en daar gelden in bepaald gevallen andere regels. Het socialezekerheidsrecht stelt de eist dat er echt een schriftelijk contract moet zijn ondertekend door zowel de werkgever als de werknemer. Een bevestigingsbrief van de werkgever voldoet dus niet. Ontbreekt een door beide partijen ondertekend contract, dan loopt de werkgever het risico dat hij alsnog, met terugwerkende kracht, de hoge WW-premie moet betalen.

Over dit vereiste van het schriftelijke contract zijn vragen gesteld aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): wordt deze soep wel zo heet gegeten als hij wordt opgediend? Het antwoord van het Ministerie was duidelijk. Ja, er moet echt een schriftelijk contract zijn dat door beide partijen is ondertekend. Zonder schriftelijk (ondertekend) contract is de hoge WW-premie van toepassing.

Heb jij je (loon)administratie op orde?

Logistiek zal het voor veel bedrijven lastig zijn geweest om per 1 januari 2020 voor alle lopende contracten alsnog aan de eis van het schriftelijke contract te voldoen. Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 9 december 2019 meegedeeld dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd krijgen om hun administratie op orde te brengen.

Meer informatie nodig?

Ben je werkgever, dan heb je nog even de tijd om je personeelsadministratie op orde te krijgen. Heb je hier hulp bij nodig of wil je eerst nog even meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op. Onze arbeidsrecht juristen helpen je graag verder, ook voor je andere juridische vragen.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Espresso wordt koffie verkeerd; weet wat je ondertekent!

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 1 februari jl. een uitspraak gedaan in een geschil tussen een koffiebrander en een restaurateur over de uitleg van een onderhoudscontract.

De overeenkomst

Een koffiebrander heeft een espressoapparaat beschikbaar gesteld aan een restaurant in ruil voor onder andere een minimum afname van koffie van 300 kilo per jaar. Neemt de restaurateur minder koffie af, dan moet hij een vergoeding betalen voor de kosten van de in gebruik genomen machine. Beide partijen spreken daarnaast af dat de koffiebrander maximaal tweemaal per jaar onderhoud pleegt aan het apparaat.

Klant betaalt niet

In de vier jaren die volgen, neemt de restaurateur niet de afgesproken hoeveelheid koffie af bij de koffiebrander. Hij koopt maar 281 kilo in plaats van de afgesproken 1.200 kilo. De koffiebrander brengt daarom de afgenomen kilo’s koffie plus een vergoeding in rekening voor de kosten van het apparaat. In totaal bedraagt dit bijna € 14.000,00. Op een gegeven moment betaalt de restaurateur de rekeningen niet meer. Hierop stapt de koffiebrander naar de rechter.

Juridisch conflict

De restaurateur meent dat de koffiebrander niet de afgesproken aantal malen onderhoud pleegde aan het apparaat. Ook zou de koffiebrander geen koffie meer willen leveren aan de restaurateur. Hierdoor was het voor hem simpelweg niet mogelijk om de afgesproken kilo’s af te nemen. De koffiebrander is het daar niet mee eens en stelt dat hij niet verplicht is om tweemaal per jaar onderhoud te plegen. Daarnaast kon de restaurateur wel koffie afnemen, maar moest hij deze direct contant betalen met het oog op de openstaande rekeningen.

Rechterlijke uitspraak

De rechter oordeelt dat het standpunt van de restaurateur berust op een verkeerde lezing van het contract. De koffiebrander was inderdaad niet verplicht tweemaal per jaar preventief onderhoud te verrichten omdat er in het contract stond: maximaal twee keer per jaar. Zeker nu de koffiebrander heeft aangegeven dat het een relatief nieuw apparaat is en regelmatig onderhoud nog niet nodig is.

Het verweer van de restaurateur over de (on)mogelijkheid om koffie te kopen bij de koffiebrander wordt dan ook van tafel geveegd. De rechter wijst de vorderingen van de koffiebrander dan ook toe. De restaurateur wordt veroordeeld in betaling van de openstaande facturen. Dit bedraagt bijna € 14.000,00 plus ruim € 2.000,00 aan proceskosten.

Juridisch adviseur in contractenrecht

Het is van groot belang dat u goed inzicht heeft in de rechten en plichten bij het sluiten van een overeenkomst. Laat u dus voorafgaand aan het ondertekenen goed inlichten door een juridisch adviseur. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Heeft u vragen over een contract? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Zorg voor de juiste huurovereenkomst

Veel mensen hebben er wel eens mee te maken gehad, een huurovereenkomst. Bijvoorbeeld voor een woning, winkel, kantoor- of bedrijfsruimte. Het is bij de huur en verhuur van onroerend goed belangrijk om voor ogen te houden over welk type onroerend goed wordt gecontracteerd en welk huurregime dus van toepassing is.

Soorten huurovereenkomsten

De wet onderscheidt drie soorten huurovereenkomsten en geeft voor elk soort eigen (wettelijke) regels:

  • Huurovereenkomsten voor woonruimte; zoals een woning, appartement of kamer.
  • Huurovereenkomsten voor winkel- en bedrijfsruimte; zoals detailhandel, restaurant of café.
  • Huurovereenkomsten voor kantoor- en andere bedrijfsruimte; zoals een productiehal of kantoor.

Om niet voor onverwachte verrassingen te komen staan, of in strijd te handelen met het huurrecht, is het van belang om goed na te gaan welk type huurovereenkomst van toepassing is. Dat is afhankelijk van het object wat wordt verhuurd en relevant voor bijvoorbeeld de huurtermijn, opzeggingsmogelijkheden, huurverhoging, etc. Een huurovereenkomst voor winkelruimte heeft bijvoorbeeld striktere opzeggingsmogelijkheden dan een huurovereenkomst voor (overige) bedrijfsruimte.

Opstellen is maatwerk

Naast het gebruik maken van de juiste huurovereenkomst is het uiteraard van belang om de afspraken tussen de verhuurder en huurder op een correcte wijze vast te leggen. Het is raadzaam om u daarbij te laten adviseren en ondersteunen door een jurist. Deze zorgt ervoor dat de juiste huurovereenkomst wordt gebruikt en alle relevante afspraken en voorwaarden correct worden vermeld. Bijvoorbeeld:

  • Waar mag het gehuurde voor worden gebruikt?
  • Wat is de looptijd van de huurovereenkomst?
  • Welke verplichtingen heeft de (ver)huurder?
  • Wat is de huurprijs? En wanneer dient deze te worden betaald?
  • Wie verantwoordelijk voor het verrichten van (kleine) reparaties en onderhoud?

Voorkom problemen

Om een conflict met de (ver)huurder te voorkomen is het raadzaam om een goede huurovereenkomst op te laten stellen. Een overeenkomst die aansluit op de relevante wetgeving en de afspraken tussen partijen op een juiste en volledige wijze vastlegt.

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten voor onroerend goed. Uiteraard tegen een vooraf vastgestelde prijs, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook wanneer u een vraag of conflict heeft over een huurovereenkomst kunnen wij u voorzien van duidelijk advies.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij staan u graag te woord.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Zijn uw contracten up to date?

Veel ondernemers lopen onnodige risico’s door gebrekkige contracten. Contracten worden in de loop der tijd namelijk ingehaald door nieuwe omstandigheden en wetswijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wetgeving op het gebied van arbeidsrecht (Wet werk en zekerheid) en verkoop aan consumenten (Europese Consumentenrichtlijn).

Uit de praktijk blijkt dat veel contracten en algemene voorwaarden niet aansluiten bij actuele wetgeving en ondernemers daardoor onnodige risico’s lopen. Om juridische problemen te voorkomen is het raadzaam om periodiek na te gaan of uw contracten nog compleet en juridisch up to date zijn.

Jurato kan u hierbij van dienst zijn!

Wij screenen uw contracten en, indien wenselijk, passen we deze voor u aan.  Wenst u nieuwe contractuele afspraken te maken? Dan stellen wij een nieuw contract voor u op aan de hand van actuele juridische maatstaven. Zodoende voorkomt u onnodige risico’s.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Wij staan u graag te woord.

Telefoon: 0318 – 860 323 of email: info@jurato.nl

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.