Menu

Juridische aspecten coronavirus (16): verplicht op kantoor werken?

In het nieuws werd en wordt door de overheid nog vaak gezegd; werk zoveel mogelijk thuis. Voor het ene bedrijf is dit makkelijker uit te voeren dan voor het andere bedrijf. Inmiddels wordt bij veel bedrijven langzaamaan de draad weer opgepakt en werken er steeds meer werknemers weer op locatie. Mag je als werkgever verlangen dat je personeel op locatie werkt? En mag je als werknemer dit weigeren en je werkzaamheden thuis uitvoeren? Continue reading “Juridische aspecten coronavirus (16): verplicht op kantoor werken?”

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Ondernemers opgelet, de nieuwe wet- en regelgeving voor 2020

Het nieuwe jaar brengt ook nieuwe wet- en regelgeving met zich mee. Vanaf 1 januari 2020 krijgen ondernemers namelijk met een aantal nieuwe wetten en regels te maken. Ben je benieuwd wat dit voor jou betekent? Wij hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers kort op een rij gezet. Continue reading “Ondernemers opgelet, de nieuwe wet- en regelgeving voor 2020”

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!

De kerstdagen liggen in het vooruitzicht en het kalenderjaar kan alweer bijna worden afgesloten. Graag willen wij onze relaties en partners bedanken voor het gestelde vertrouwen in Jurato in het afgelopen jaar.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuw jaar!

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Compensatie voor transitievergoeding na langdurige ziekte

Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die je hebt betaald aan een werknemer na 2 jaar ziekte. De compensatie kan worden aangevraagd voor alle transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

De aanvraag

Om voor compensatie in aanmerking te komen, zal je een aantal gegevens/documenten aan het UWV ter beschikking moeten stellen. Hierbij gaat het in ieder geval om:

 • De arbeidsovereenkomst;
 • Bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:

 – de ontslagvergunning van het UWV;

 – de beschikking van de kantonrechter, of;

 – de vaststellingsovereenkomst

 • Een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken);
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
 • Bewijs van betaling van de transitievergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

 

Aan de hand van de voornoemde gegevens/documenten zal het UWV vaststellen:

 • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • wat de duur van de arbeidsovereenkomst is;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat de transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Beslistermijn

Het UWV moet bij nieuwe gevallen (vanaf 1 april 2020) in principe binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag beslissen. Als het UWV niet binnen 8 weken een beschikking kan geven, stelt het UWV je binnen de termijn van 8 weken op de hoogte en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking alsnog zal worden gegeven.

Voor aanvragen die oude gevallen betreffen (voor 1 april 2020) is het niet haalbaar om binnen de termijn van 8 weken te beslissen, aangezien er naar verwachting gedurende de eerste 6 maanden na inwerkingtreding van de regeling een groot aantal aanvragen zullen worden ingediend. Er is dan ook bepaald dat het UWV voor deze oude gevallen binnen 6 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag moet beslissen.

Advies Jurato

Heb je als werkgever een transitievergoeding betaald aan een werknemer na 2 jaar ziekte? Neem dan contact met ons op om te bespreken hoe je optimaal gebruik kunt maken van de compensatieregeling.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Eindelijk duidelijkheid over langdurig zieke werknemers

Update sinds ons vorige blog

Een half jaar geleden blogden wij over het slapende dienstverband.  Het is tijd voor een update, want er is een baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad gewezen op 8 november 2019

Veel werkgevers worstelen met de vraag “wat te doen met een langdurig zieke medewerker?” Op dit moment worden duizenden langdurig zieken door hun werkgever in dienst gehouden omdat hun werkgever geen transitievergoeding wil betalen. We noemen dat ‘slapende dienstverbanden’. Een begrijpelijk standpunt vanuit werkgeversoptiek: je hebt immers al twee ziektejaren flink geinvesteerd in re-integratie van je medewerker. Als je dan bij ontslag ook de transitievergoeding moet betalen, voelt dat wrang. Op 8 november heeft de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, de onzekerheid hierover beëindigd.

Twee jaar ziek: geen loon en geen ontslagvergoeding

Iedere werknemer die 2 jaar ziek is, ontvangt geen loon meer en mag ontslagen worden. Bij zo’n ontslag wegens na 2 jaar ziekte heeft die werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding.  Veel werkgevers kiezen niet voor dat ontslag omdat ze die ontslagvergoeding willen ontlopen. Zo kan een langdurig zieke tot zijn pensioenleeftijd ‘slapend’ – dus alleen op papier – in dienst blijven. Pas na de pensioenleeftijd vervalt immers het recht op die transitievergoeding. Werkgevers wachten daarop.

Einde aan slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft vorige week beslist dat slapende dienstverbanden moeten worden beëindigd. Het in dienst houden van personeel na twee jaar ziekte is volgens de Hoge Raad in strijd met goed werkgeverschap. Wat hierbij mee weegt, is dat werkgevers de transitievergoeding gecompenseerd kunnen krijgen via het UWV (met terugwerkende kracht vanaf 2015). Een financieel motief voor het weigeren van ontslag is er dus niet meer, aldus de Hoge Raad. De enige uitzondering die nog bestaat, is als een werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Advies van Jurato

De helderheid die de Hoge Raad ons nu geeft, zal veel werkgevers tot ontslag en betaling moeten gaan bewegen. Heb jij als werkgever nog werknemers met een slapend dienstverband? Neem dan contact met ons op om af te stemmen of en zo ja, hoe de beëindiging van dat dienstverband het beste vorm gegeven kan worden.

 

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Jurato en JOIN Incasso kondigen samenwerking aan

Samenwerking

Jurato en JOIN Incasso hebben aangekondigd de handen ineen te slaan. De twee partijen zijn gevestigd in Veenendaal en kennen elkaar al geruime tijd. Door deze samenwerking krijgen klanten van zowel Jurato als JOIN Incasso toegang tot een compleet dienstenaanbod op het gebied van juridische zaken.

Jurato is een moderne juridisch dienstverlener en al jaren een begrip in zowel het Land van Maas en Waal als in de regio Veenendaal e.o. De dienstverlener biedt haar klanten een ruim aanbod van juridische ondersteuning. Denk aan het opstellen van commerciële contracten, algemene voorwaarden en arbeidsovereenkomsten tot het begeleiden van fusies of overnames. JOIN Incasso kent haar specialisme op het vlak van debiteurenbeheer en incasso. Hun credo hierbij is om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken waardoor het volledige proces (indien wenselijk) digitaal kan worden geregeld.

Optimalisatie diensten

Tom van Oijen (mede-eigenaar van Jurato): “We zijn continu in ontwikkeling om onze klanten te blijven voorzien van kwalitatief en laagdrempelig juridisch advies. Om ons dienstenaanbod te optimaliseren, zijn we een samenwerking met JOIN Incasso gestart.” “Hierdoor hebben we nu een specialist in debiteurenbeheer en incasso aan onze zij”, vult Christiaan Kramer (mede-eigenaar van Jurato) aan. “Net als Jurato gelooft JOIN Incasso in laagdrempelig en praktisch advies voor een aantrekkelijke prijs.”

Corné de Man, eigenaar van JOIN Incasso: “Wij staan voor vernieuwende en verfrissende dienstverlening op het gebied van debiteurenbeheer en incasso. Door deze samenwerking staat er nu een team pragmatische bedrijfsjuristen achter JOIN Incasso. Hierdoor kunnen we onze klanten niet alleen met incassovraagstukken ondersteunen, maar ook met een breed scala juridische zaken.”

JOIN Incasso en Jurato staan hun klanten bij met een scherpe en praktische blik, met als doel om debiteuren én juridische zaken op orde te hebben zodat hun klanten zorgeloos kunnen ondernemen.

Advies nodig?

Heeft u last van een wanbetaler of een juridische vraag? Neem vrijblijvend contact op.
Wij staan voor u klaar!

Contactgegevens

Meer informatie: www.joinincasso.nl / www.jurato.nl

Corné de Man (JOIN Incasso): 06-48335089

Tom van Oijen (Jurato): 06-48504960

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Jurato in het tijdschrift Vallei Business maart 2019

Een leuk artikel in Vallei Business over Jurato. Er wordt met Christiaan Kramer en Tom van Oijen onder andere gesproken over hun ambities en drijfveren, de meerwaarde van onze dienstverlening én er wordt ingegaan op onze juridische bedrijfsscan. Het gehele interview is hier na te lezen.

 

 

 

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Mag een webshop retourkosten in rekening brengen bij een consument?

Uit de wet volgt dat een consument bij online aankopen een herroepingsrecht heeft. Het herroepingsrecht houdt in dat een consument een aankoop binnen 14 dagen zonder opgave van reden mag annuleren. Als een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan willen webshops de retourkosten veelal bij de consument in rekening brengen. De vraag is of dat mag.

Terugbetaling

Als de consument besluit om een product te retourneren, dan is de webshop verplicht al hetgeen de consument betaald heeft aan de consument te voldoen. De webshop moet dus zowel de prijs voor het product als de eventuele overige kosten, zoals verzendkosten, administratiekosten en verpakkingskosten terugbetalen.

Retourkosten

Met het retourneren van producten gaan uiteraard ook kosten gepaard. Het product zal immers moeten worden teruggezonden naar de webshop. Een webshop zal deze kosten dan ook veelal graag bij de consument in rekening willen brengen. Dit is echter niet altijd toegestaan.

Een webshop is verplicht om de consument op voorhand te informeren over het feit dat de retourkosten bij het retour zenden van een product voor rekening van de consument zijn. Het is onvoldoende om de voornoemde informatie enkel in de algemene voorwaarden te vermelden. De webshop moet deze informatie namelijk ook op de website weergeven. Op de website zal de webshop dus duidelijk moeten vermelden dat de retourkosten door de consument moeten worden betaald.

Als op de website staat vermeld dat de retourkosten voor rekening van de consument zijn, dan mag de consument zelf bepalen op welke wijze hij het product terugstuurt. Het risico en de bewijslast voor het tijdig retourneren komen daarentegen wel voor rekening van de consument.

Juridisch advies

Heeft u vragen over het herroepingsrecht van consumenten of andere wet- en regelgeving waaraan een webshop moet voldoen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.

 

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Artikel over Jurato in IN2MaasenWaal

In oktober 2018 is er een artikel geplaatst over Jurato in IN2MaasenWaal. Daarin wordt verteld wie Jurato is en wat onze dienstverlening inhoudt. Lees het artikel hier.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Jurato in de media

In businessmagazine De ZakenMarkt (Food Valley) is onlangs onderstaand interview met de bedrijfsjuristen van Jurato geplaatst.

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel?

Neem gerust contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

201606 Artikel Jurato De Zakenmarkt

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.