Menu

Compensatie voor transitievergoeding na langdurige ziekte

Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die je hebt betaald aan een werknemer na 2 jaar ziekte. De compensatie kan worden aangevraagd voor alle transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

De aanvraag

Om voor compensatie in aanmerking te komen, zal je een aantal gegevens/documenten aan het UWV ter beschikking moeten stellen. Hierbij gaat het in ieder geval om:

 • De arbeidsovereenkomst;
 • Bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:

 – de ontslagvergunning van het UWV;

 – de beschikking van de kantonrechter, of;

 – de vaststellingsovereenkomst

 • Een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken);
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
 • Bewijs van betaling van de transitievergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

 

Aan de hand van de voornoemde gegevens/documenten zal het UWV vaststellen:

 • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • wat de duur van de arbeidsovereenkomst is;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat de transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Beslistermijn

Het UWV moet bij nieuwe gevallen (vanaf 1 april 2020) in principe binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag beslissen. Als het UWV niet binnen 8 weken een beschikking kan geven, stelt het UWV je binnen de termijn van 8 weken op de hoogte en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking alsnog zal worden gegeven.

Voor aanvragen die oude gevallen betreffen (voor 1 april 2020) is het niet haalbaar om binnen de termijn van 8 weken te beslissen, aangezien er naar verwachting gedurende de eerste 6 maanden na inwerkingtreding van de regeling een groot aantal aanvragen zullen worden ingediend. Er is dan ook bepaald dat het UWV voor deze oude gevallen binnen 6 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag moet beslissen.

Advies Jurato

Heb je als werkgever een transitievergoeding betaald aan een werknemer na 2 jaar ziekte? Neem dan contact met ons op om te bespreken hoe je optimaal gebruik kunt maken van de compensatieregeling.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Het gooien van een slagroomspuitbus leidt tot ontslag op staande voet.

Uitspraak

De rechter heeft eind vorige maand een vonnis gewezen naar aanleiding van een kok die een volle metalen slagroomspuitbus naar een collega heeft gegooid. [1] De Amsterdamse coffeeshop waar hij werkte, had een uitgebreide menukaart. Bij het verzoek van een collega of de kok een tosti wilde maken, ontstond er een woordenwisseling. De kok gooide de volle spuitbus door de keuken en raakte twee collega’s, met een afgebroken tand, gezwollen mond en hoofdwond als gevolg. De kok is vervolgens door zijn werkgever op staande voet ontslagen.

Ontslag op staande voet

De vraag die de rechter moest beantwoorden was of het incident een dringende reden is voor ontslag op staande voet. Daarbij dient de rechter onder meer te kijken naar de aard en ernst van de redenen om tot ontslag over te gaan. Maar ook naar de duur en aard van de arbeidsovereenkomst, de persoonlijke omstandigheden en gevolgen van het ontslag voor de kok.

Verweer

De kok geeft aan dat de collega hem heeft uitgelokt, onder meer door belediging van zijn moeder. Ook kampte hij met gezondheidsklachten. Zijn ziekmeldingen werden door de werkgever niet geaccepteerd waardoor hij toch moest komen werken.

Hij ontkent ook dat hij de spuitbus in de richting van zijn collega’s heeft gegooid. Het was geen doelbewuste gerichte actie maar een emotionele uiting van frustratie.

Gerichte actie

Uit de verklaring van de collega blijkt echter dat de kok wel gericht zou hebben gegooid. Nu de kok niet aanwezig was bij de zitting van de rechtbank, heeft hij geen nadere toelichting kunnen geven op zijn standpunt. De rechter gaat derhalve uit van de juistheid van de verklaring van de collega. Daarmee staat voor de rechtbank vast dat de kok de spuitbus gericht heeft gegooid.

Een volle metalen spuitbus weegt zo’n 2 kilo. De kok zou dit – uit hoofde van zijn functie – moeten weten. Door het gooien van de spuitbus in de richting van zijn collega’s heeft hij op de koop toegekomen dat zijn collega’s zouden worden geraakt en letsel zouden oplopen. Deze handeling rechtvaardigt ontslag op staande voet.

De andere verweren van de kok, te weten zijn fysieke gesteldheid en het beledigen van zijn moeder, zijn onvoldoende om te rechtvaardigen dat hij de spuitbus naar zijn collega’s heeft gegooid. Daarvoor is het letsel van de betrokkenen is ernstig.

Vragen over ontslag (op staande voet)?

Er komt zeker wat kijken bij ontslag op staande voet. Heeft u vragen over de wettelijke regels of wenst u concreet advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

[1] Bekijk

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.