Menu

Help, mijn winkel wordt leeggeroofd!

Wat gebeurt er eigenlijk als een groep vandalen mijn winkel binnen breekt en plundert? Moet ik de kosten hiervan ophoesten?

 

Nee, gelukkig niet!

 

Naar aanleiding van de relschoppers door heel het land (zie: https://nos.nl/artikel/2365905-dag-na-rellen-glasscherven-woedende-burgemeesters-en-zorgen-om-komende-dagen.html) kregen wij de vraag wat er eigenlijk gebeurt als jij als ondernemer de dupe bent van dit soort agressie van een groep demonstranten.

In artikel 6:166 van het Burgerlijk Wetboek staat dat een hele groep aansprakelijk is, zelfs als maar 1 persoon van de gehele groep onrechtmatig schade toebrengt aan derden. Oftewel, ook in het geval van de huidige demonstraties is het zo dat de gehele groep aansprakelijk is voor de kosten, zelfs als maar 1 iemand een overtreding begaat. De gemaakte kosten worden onderling in gelijke delen verdeeld.

Daarnaast is het zo dat verzekeraars ook een steentje bijdragen mits je de juiste verzekeringen hebt.

Stay safe, stay home!

 

Juridische documenten en contracten nodig?

Maar wil je geen torenhoge kosten kwijt zijn aan een advocaat? Maak op www.contractenshop.nl ieder juridisch document met onze online tool.

Lennard Terlouw


l.terlouw@jurato.nl

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Je eenmanszaak omzetten in een B.V. in tijden van Corona?

In tijden van corona hebben veel ondernemingen het financieel zwaar. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er ondernemingen zijn die het niet gaan redden, ondanks de overheidsmaatregelen. Bij veel ondernemers heerst de vraag of het in tijden van corona gewenst is om een eenmanszaak om te zetten in een besloten vennootschap (B.V.), vanwege de beperking van aansprakelijkheid. In deze blog geven wij daar antwoord op. Continue reading “Je eenmanszaak omzetten in een B.V. in tijden van Corona?”

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Aansprakelijk voor vuurwerkongeval collega

De rechtbank Noord-Holland oordeelde dat een werknemer die illegaal vuurwerk had meegenomen naar een bedrijfsfeest voor 50% aansprakelijk is voor de schade die zijn collega – die het vuurwerk had aangestoken – had geleden, mits zijn verzekering de schade dekt. Ingeval de verzekering de schade niet dekt, is de werknemer voor 35% aansprakelijk. Continue reading “Aansprakelijk voor vuurwerkongeval collega”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Ben je als bestuurder van een B.V. in privé aansprakelijk voor betaling van de transitievergoeding?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich op 21 augustus jl. gebogen over de vraag of twee bestuurders van een B.V. in privé aansprakelijk zijn voor betaling van de transitievergoeding aan een werknemer. Een interessante uitspraak die we graag met u delen. Continue reading “Ben je als bestuurder van een B.V. in privé aansprakelijk voor betaling van de transitievergoeding?”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Onderzoeksplicht bij handelskoop cruciaal

Op 26 oktober 2016 deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in een geschil over (non)conformiteit van de levering van geïmporteerde druiven. De onderzoeksplicht bij handelskoop blijkt een wezenlijke verplichting te zijn voor de koper.

Handelsovereenkomst voor levering van druiven

Twee Nederlandse bedrijven sluiten met elkaar een handelskoopovereenkomst voor de levering van een geïmporteerde partij druiven. De levering zou geschieden onder ‘Ex Works’, dat wil zeggen ‘Af Fabriek’ (Incoterms 2010). De koper heeft op de dag voor aflevering de druiven steekproefsgewijs gecontroleerd en goedgekeurd in het pand van de verkoper in Nederland. Daarna zijn de druiven geleverd vanuit dit bedrijfspand. De koper levert de druiven vervolgens direct door aan een afnemer in Minsk, Wit-Rusland. Tien van de tweeëntwintig pallets worden door de afnemer van de koper geweigerd vanwege de slechte kwaliteit. De koper lijdt hierdoor schade.

Non-conforme druiven volgens koper

De koper spreekt de verkoper hierop aan, omdat deze non-conforme druiven zou hebben geleverd. Hiermee zou de verkoper tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. De verkoper verweert zich echter door te stellen dat de druiven op het moment van levering voldeden aan de handelskoopovereenkomst. Niet zonder reden waren ze goedgekeurd bij de steekproef. Dat de druiven verder niet juist waren verpakt – door afwezigheid van luchtgaten – als gevolg waarvan de schade is ontstaan, had de koper bij de controle moeten vaststellen en moeten melden aan de verkoper.

Overeenkomst conform Ex Works

De rechtbank oordeelt dat aangezien partijen ‘Ex Works’ zijn overeengekomen, hieruit voortvloeit dat het risico van verlies of beschadiging van de goederen overgaat op het moment dat de goederen het bedrijfspand van de verkoper verlaten. Hierbij verwijst de rechtbank naar de toelichting op de Incoterms van de internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce, ICC). Verder diende de koper bij aflevering de partij druiven te controleren of deze aan de handelskoopovereenkomst voldeed. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 7:23 Burgerlijk Wetboek (vgl. artikel 38 Weens Koopverdrag).

Onderzoeksplicht is cruciaal

Kortom, de rechter tilt zwaar aan de onderzoeksplicht die op de koper heeft bij een handelskoop. Hieruit valt te leren dat indien er op het moment van controle gebreken zichtbaar zijn, deze direct moeten worden gemeld aan de verkoper.

Advies in handelsrecht?

Indien u deze situatie herkent of meer wilt weten of uw rechten of plichten wanneer u handel drijft, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

 

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Te late publicatie jaarstukken: aansprakelijkheid bestuurder?

Het tijdig publiceren van jaarstukken is om verschillende redenen van groot belang voor een onderneming. Een van de grootste risico’s is bestuurdersaansprakelijkheid vanwege het niet op tijd openbaar maken van jaarstukken.

Publicatieplicht

Een jaarrekening moet (vanaf boekjaren aangevangen op of na 1 januari 2016) in beginsel binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar zijn gepubliceerd (art. 2:394 BW). Voor eerdere boekjaren geldt overigens de ‘oude’ 13-maandentermijn.

Aansprakelijkheid?

Wanneer het bestuur van een rechtspersoon (zoals een besloten vennootschap) niet heeft voldaan aan zijn tijdige publicatieplicht van de jaarrekening, dan wordt vermoed dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld (art. 2:248 BW). Deze onbehoorlijke taakvervulling levert een risico op voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Faillissement

Wanneer de betreffende onderneming failliet gaat en de jaarstukken te laat zijn gepubliceerd kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld. Het mag duidelijk zijn dat dit vergaande gevolgen kan hebben en dient te worden voorkomen!

Win tijdig advies in!

Heeft u vragen over de verschillende rechtsvormen die er zijn? Of welke rechten en plichten aan de verschillende rechtsvormen zijn verbonden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij verstrekken u snel en duidelijk advies.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.