Menu

De aanmaning, een kunst op zich

Op 26 september 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een zaak over de eisen die moeten worden gesteld aan een aanmaning. De zogenaamde veertiendagenbrief. Deze uitspraak laat zien dat de regels omtrent de aanmaningsbrief behoorlijk scherp zijn.

Aanmaning

In de zaak die speelde, is er een huurachterstand ontstaan. Op 11 april 2016 heeft de verhuurder (wederom) een aanmaningsbrief verstuurd waarin staat dat de huurder in gebreke wordt gesteld voor het verschuldigde bedrag van de huurachterstand. De huurder krijgt de laatste kans om het openstaande bedrag binnen zestien dagen te betalen. Bij gebreke daarvan is de huurder tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Tweede aanmaning

Enkele maanden later, op 27 oktober 2016, is de tweede brief verstuurd aan de huurder. Hierin staat dat de huurder in de gelegenheid wordt gesteld om het openstaande bedrag van het inmiddels vervallen huurtermijn binnen veertien dagen na heden te voldoen. Deze termijn vangt aan twee dagen na dagtekening van deze brief. Indien er binnen dit termijn niet tot betaling is overgegaan, zal het bedrag met gerechtelijke incassokosten verhoogd worden.

Uitspraak

Deze ‘veertiendagenbrieven’ zijn beide afgekeurd door het hof. Volgens de rechter voldoet de formulering niet aan de gestelde eisen en wordt de wettelijke betalingstermijn niet in acht genomen. In artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek staat immers dat er pas buitengerechtelijke incassokosten mogen worden gerekend nadat er is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen. Deze termijn vangt aan op de dag nadat de aanmaning door de huurder is ontvangen. De vordering wordt afgewezen; de huurder hoeft de buitengerechtelijke incassokosten daarom niet te betalen.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt maar weer hoe belangrijk het is om de veertiendagenbrief op de juiste wijze te versturen. De wettelijke regels luisteren nauw.  Hebt u nog openstaande facturen liggen en wenst u ondersteuning bij het invorderen hiervan? Jurato heeft ruime ervaring met incassoprocedures en hanteert scherpe tarieven. U kunt uw vordering(en) aanmelden via incasso@jurato.nl.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Betalingstermijn voor grote ondernemingen beperkt tot maximaal 60 dagen

Per 1 juli 2017 mag de betalingstermijn voor grote ondernemingen voor facturen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) niet langer zijn dan 60 dagen. Welke gevolgen heeft dit?

Wetsvoorstel voor nieuwe betalingstermijn

De Eerste en Tweede Kamer hebben onlangs ingestemd met een wetsvoorstel dat de betalingstermijn van grote ondernemingen aan banden legt. Het voorstel voor de ‘Wet Uiterste Betaaltermijn voor Grote Ondernemingen’ werd in 2015 ingediend. Het doel van de wet is het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen die grote ondernemingen hanteren bij betaling van facturen van bijvoorbeeld MKB-leveranciers.

Europese richtlijn

De wet vloeit voort uit een Europese richtlijn (Richtlijn 2011/7/EU) die sinds 16 maart 2013 van kracht is in Nederland. Uit deze richtlijn blijkt dat een betaaltermijn voor handelstransacties tussen bedrijven 30 dagen bedraagt, tenzij partijen onderling anders hebben afgesproken. Een betalingstermijn van 60 dagen of langer is in de praktijk dus mogelijk.

Wanneer een betalingstermijn van meer dan 60 dagen wordt afgesproken, gelden twee voorwaarden: partijen moeten de betalingstermijn uitdrukkelijk zijn overeengekomen én het moet niet ‘kennelijk onbillijk’ (dat wil zeggen ‘onredelijk) zijn voor de schuldeiser.

Een voorbeeld uit de praktijk

De vraag wanneer een betalingstermijn onredelijk is, bleek in de praktijk een probleem te zijn. De MKB’er voelde namelijk het overwicht van een grote onderneming bij het aangaan van een overeenkomst.

Om te voorkomen dat de opdracht naar een concurrent gaat, zal de MKB’er eerder geneigd zijn om akkoord gaan met een betalingstermijn van meer van 60 dagen. Bij het verstrijken van de betalingstermijn kon de MKB’er vervolgens ook nog met een aanmaning en betalingsherinnering aan de slag. Met alle financiële consequenties van dien, waaronder faillissement door de grote betalingsachterstand. Het MKB bleek op dit punt dus onvoldoende beschermd door de huidige wetgeving. Daar komt per 1 juli aanstaande dus verandering in.

Voor welke ondernemingen?

De Wet is bedoeld om de betalingstermijn van grote ondernemingen aan banden te leggen. Maar wanneer is een onderneming ‘groot’? Voor de kwalificatie van een grote onderneming is aansluiting gezocht bij de wettelijke criteria die al worden gebruikt in het jaarrekeningenrecht.

De onderneming wordt beoordeeld op drie punten: een waarde van de activa boven de 20 miljoen, de netto omzet boven de 40 miljoen en/of gemiddeld meer dan 250 werknemers. Wanneer twee van de drie punten van toepassing zijn, gedurende twee aaneengesloten (boek)jaren, is een onderneming groot en is de nieuwe Wet van toepassing.

In strijd met de wet

Als een grote onderneming (als afnemer) een overeenkomst aangaat met een MKB’er (als leverancier) is de betalingstermijn beperkt tot maximaal 60 dagen. Mochten deze partijen toch een langere betalingstermijn afspreken, dan wordt de betalingstermijn van rechtswege (dat wil zeggen automatisch) omgezet naar 30 dagen. Deze afspraak is na 1 juli a.s. immers in strijd met de wet.

Vrijblijvend advies?

Wilt u meer weten over de wetswijziging over de betalingstermijn? Heeft u behoefte aan advies bij het innen van uw vordering of op welke wijze u het beste kunt omgaan met een betalingsachterstand? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.