omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht ziet toe op het gebruik van de ruimte in Nederland. Aangezien de ruimte in Nederland steeds schaarser wordt, speelt de vraag hoe de beschikbare ruimte moet worden ingedeeld een steeds grotere rol. Zo komt u met iedere bouw of verbouwing bijvoorbeeld al in aanmerking met het Omgevingsrecht.

Complexe wet- en regelgeving

Milieurecht is bijvoorbeeld ook onderdeel van het Omgevingsrecht. Het Milieurecht is bijvoorbeeld van toepassing bij van geluidsoverlast, geurhinder en luchtkwaliteit. Uit complexe wet- en regelgeving volgt hoe met het Omgevingsrecht moet worden omgegaan. Dit vereist specifieke juridische kennis en ervaring met (overheids)processen. Wij komen regelmatig in aanmerking met de aspecten van milieuregels, natuurbescherming en bouwplannen. Hierdoor kunnen wij u met onze ervaring dan ook adviseren en bijstaan op het gebied van diverse aspecten rondom het Omgevingsrecht.

Onze specialisten:

MR. A.C. (TOM) VAN OIJEN

Bedrijfsjurist / Partner

Omgevingsrecht bij Jurato

Wij kunnen u bijstaan bij onder andere:

  • Omgevingsvergunningen
  • Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV)
  • Bestemmingsplannen
  • Natuurbescherming
  • Milieurecht
  • (Plan)schade
  • Bestemmingsplannen, grondzaken en projectontwikkeling

Wilt u graag persoonlijk advies van ons?

Neem dan contact op