omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht ziet toe op het gebruik van de ruimte in Nederland. Aangezien de ruimte in Nederland steeds schaarser wordt, speelt de vraag hoe de beschikbare ruimte moet worden ingedeeld een steeds grotere rol. Zo kom je met iedere bouw of verbouwing bijvoorbeeld al in aanmerking met het Omgevingsrecht.

Complexe wet- en regelgeving

Milieurecht is ook onderdeel van het Omgevingsrecht. Het Milieurecht is bijvoorbeeld van toepassing op geluidsoverlast, geurhinder en luchtkwaliteit. Uit complexe wet- en regelgeving volgt hoe met het Omgevingsrecht moet worden omgegaan. Dit vereist specifieke juridische kennis en ervaring met (overheids)processen. Wij komen regelmatig in aanmerking met de aspecten van milieuregels, natuurbescherming en bouwplannen. Heb je juridische bijstand of juridisch advies nodig rondom het omgevingsrecht? Door onze ervaring in dit rechtsgebied  staan we je deskundig bij.

Onze specialisten:

MR. A.C. (TOM) VAN OIJEN

Bedrijfsjurist / Partner

Omgevingsrecht bij Jurato

Wij staan je bij voor onder andere:

  • Omgevingsvergunningen
  • Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV)
  • Bestemmingsplannen
  • Natuurbescherming
  • Milieurecht
  • (Plan)schade
  • Bestemmingsplannen, grondzaken en projectontwikkeling

Wil je graag persoonlijk advies van ons?

Neem dan contact op