Menu

Zzp’er of toch een werknemer?

Binnen een organisatie worden vaak verschillende soorten arbeidskrachten ingezet. Zo kan een organisatie werknemers in dienst nemen, maar kunnen ook freelancers zzp’ers worden ingeschakeld. Het is van belang dat je met deze arbeidskrachten de juiste overeenkomst aangaat. Hieronder leggen we uit wanneer je een arbeidsovereenkomst en wanneer je een overeenkomst van opdracht nodig hebt.

 

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met een werknemer die bij jouw organisatie in dienst treedt. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als er een overeenkomst wordt gesloten waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zeker tijd arbeid te verrichten. Uit deze definitie kan worden afgeleid dat er sprake moet zijn van:

  • de verplichting voor de werknemer om arbeid te verrichten;
  • de verplichting voor de werkgever om aan de werknemer loon te betalen;
  • een gezagsverhouding op basis waarvan de werkgever de werknemer instructies kan geven.

 

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht kan worden aangegaan met een zzp’er. Het betreft een overeenkomst op basis waarvan de ene partij, de zzp’er, zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een zzp’er die tijdelijk wordt ingeschakeld omdat er een overvloed aan werk is. Kenmerkend voor een overeenkomst van opdracht is dat er:

  • vaak geen gezagsverhouding is op basis waarvan de opdrachtgever de zzp’er instructies kan geven over de manier waarop de opdracht moet worden uitgevoerd (de zzp’er mag de opdracht naar eigen inzicht en zonder leiding uitvoeren);
  • voor de zzp’er vaak geen verplichting is tot het persoonlijk verrichten van de arbeid.

Bij een overeenkomst van opdracht zal er in ieder geval van één van de hiervoor genoemde punten sprake moeten zijn.

 

Zzp’er of toch een werknemer?

Bij het inhuren van een zzp’ers bestaat er het risico dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Dit betekent dat er in de praktijk feitelijk sprake is van een dienstverband/arbeidsovereenkomst in plaats van een zzp’er/overeenkomst van opdracht. Als komt vast te staan dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan er bijvoorbeeld door de Belastingdienst alsnog afdracht loonbelasting en premies sociale voorzieningen worden gevorderd en spelen er diverse arbeidsrechtelijke risico’s, zoals met betrekking tot loondoorbetaling tijdens ziekte, bescherming bij ontslag en recht op vakantiegeld. Het is dus van belang dat in de praktijk de juiste overeenkomst met de juiste arbeidskracht wordt gesloten en de praktijksituatie aansluit bij de inhoud van de overeenkoms.t  geen situatie ontstaat die leidt tot een fictieve dienstbetrekking. Hieronder geef ik de belangrijkste aandachtspunten weer.

Via Contractenshop.nl kun je zowel een arbeidsovereenkomst als een overeenkomst van opdracht genereren. Mocht je vragen hebben over welke overeenkomst het beste bij jouw situatie past, neem dan gerust contact met ons op. Onze juristen staan voor je klaar.

 

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.