Menu

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Restitutie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Inmiddels is het wel bekend bij werkgevers: ook werknemers die twee jaar ziek zijn geweest en uit dienst gaan, hebben (sinds 2015) recht op de wettelijke transitievergoeding. Voor vele werkgevers vormt dit een doorn in het oog. Zij hebben de langdurig zieke werknemer eerst twee jaar loon moeten doorbetalen en moeten daarna ook nog een ontslagvergoeding betalen. Dit leidt in de praktijk daardoor veel ‘slapende dienstverbanden’ ontstaan. De arbeidsovereenkomst wordt dan niet beëindigd terwijl de loondoorbetalingsverplichting wel is gestopt.

Risico slapend dienstverband

Nadeel van een slapend dienstverband is dat de kans bestaat dat de werknemer toch herstelt en weer aanspraak maakt op re-integratie en loon. Verder is het voor beide partijen psychologisch vervelend dat het dienstverband niet officieel wordt afgesloten.

Compensatie transitievergoeding

Na veel discussie in Den Haag is er inmiddels een oplossing voor deze situatie goedgekeurd door de Eerste Kamer. In 2020 zal een nieuwe wet in werking treden op grond waarvan de transitievergoeding gecompenseerd gaat worden door het UWV. Dit geldt voor alle gevallen waarin (sinds 1 juli 2015) een transitievergoeding is betaald na 2 jaar ziekte. De hoofdpunten uit het wetsvoorstel zijn:

  • Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een verzoek tot compensatie voor de betaalde transitievergoeding indienen bij het UWV. Het UWV verstrekt de compensatie uit het Algemeen werkloosheidsfonds en daar staat een verhoging van de (uniforme) premie tegenover.
  • De compensatieregeling geldt voor alle situaties waarin een vergoeding is betaald wegens langdurige ziekte, dus zowel bij ontslag via het UWV of de kantonrechter, maar ook bij een vaststellingsovereekomst.
  • Het UWV zal u alleen compenseren voor de transitievergoeding die golg op het moment van het einde van de loondoorbetalingsverplichting. Werkgevers die de transitievergoeding later hebben betaald, bijvoorbeeld in afwachting van deze nieuwe wet,  krijgen dan slechts een deel vergoed. De hoger geworden transitievergoeding door die wachttijd komt voor eigen rekening.
  • De compensatieregeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze arbeidsrechtjuristen geven u graag meer informatie.

 

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.