Menu

Juridische aspecten coronavirus (19): NOW 3.0 – overheidssteun per oktober 2020

De NOW 1.0 en de NOW 2.0 zijn van maart tot en met september 2020 van kracht geweest. De NOW 2.0 is op 1 oktober jl. afgelopen, maar het coronavirus heeft nog steeds een grote impact om onze samenleving en economie. De NOW-regeling is daarom opnieuw verlengd: de NOW 3.0. In deze blog bespreken wij op hoofdlijnen de NOW 3.0.

De NOW 3.0

De NOW 3.0 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De NOW 3.0 bestaat uit drie tijdvakken van elk drie maanden, namelijk: oktober t/m december 2020 (eerste tijdvak), januari t/m maart 2021 (tweede tijdvak) en april t/m juni 2021 (derde tijdvak). De NOW 3.0 kan per tijdvak worden aangevraagd. Het maakt daarbij niet uit of eerder een beroep is gedaan op een eerdere NOW-regeling.

De NOW 3.0 op hoofdlijnen

De belangrijkste kenmerken van de NOW 3.0 en de wijzigingen ten opzichte van NOW 2.0 zijn als volgt:

 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW 3.0 gaat in het tweede en derde tijdvak omhoog van 20% naar 30%. De wijze van het berekenen van omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1.0 en NOW 2.0.
 • De bepaling van de loonsom wordt in de NOW 3.0. gebaseerd op de loonsom van juni 2020 (referentiemaand). Dit geldt voor ieder tijdvak.
 • Werkgevers krijgen de mogelijkheid hun loonsom tijdens de subsidieperiode met een bepaald percentage te laten dalen ten opzicht van juni 2020, zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie. Het vrijstellingspercentage van de loonsom loopt per tijdvak op van 10% naar 15% tot 20%.
 • Het vergoedingspercentage wordt stapsgewijs verlaagd om bedrijven op die manier te stimuleren zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit: van 80% (eerste tijdvak), naar 70% (tweede tijdvak) naar 60% (derde tijdvak).
 • De maximering van het in aanmerking te nemen loon wordt aangepast. In het derde tijdvak wordt de subsidie gemaximeerd op eenmaal het maximum dagloon van € 4.845,- per maand (in plaats van op tweemaal het maximum dagloon van € 9.691,- per maand).
 • Net zoals in NOW 2.0 blijft de eis dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, waarmee kapitaal aan de onderneming onttrokken wordt.
 • De korting van 5% op het gehele subsidiebedrag komt te vervallen als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging.
 • De korting bij het aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag vervalt. Dit betekent dat wanneer een werknemer om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, het loon van die werknemer niet meer voor de gehele subsidieperiode in mindering wordt gebracht op de subsidie; (in NOW 2.0 was dit 100%, in de NOW 1.0 150%)
 • De reguliere ontslagbescherming blijft in stand;
 • De werkgever heeft een nieuwe inspanningsverplichting. De werkgever moet meewerken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan een korting van 5% op het subsidiebedrag tot gevolg hebben.

Aanvraag NOW 3.0

De NOW 3.0 bestaat uit drie verschillende tijdvakken en voor ieder tijdvak geldt een aparte periode waarin de NOW 3.0 kan worden aangevraagd. Het aanvragen van subsidie over het eerste tijdvak (1 oktober 2020 t/m 31 december 2020) kan vanaf 16 november 2020 tot en met 13 december 2020. De subsidieaanvraag over het tweede tijdvak (1 januari 2021 t/m 31 maart 2021) kan vanaf 15 februari 2021 worden aangevraagd tot en met 14 maart 2021. De subsidieaanvraag over het derde tijdvak (1 april 2021 t/m 30 juni 2021) kan vanaf 17 mei 2021 worden aangevraagd tot en met 13 juni 2021. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. De vaststelling van de subsidie over de drie tijdvakken van NOW 3.0 vindt plaats vanaf 1 september 2021. Vanaf 7 oktober 2020 kan bij het UWV een verzoek worden ingediend om het definitieve subsidiebedrag van de NOW 1.0 te laten vaststellen.

Hulp of advies?

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies? Bel of mail gerust. We kijken graag met je mee vanuit onze juridische invalshoek. Voor eerstelijns vragen kun je gratis bij onze bedrijfsjuristen terecht. Neem gerust contact met ons op via de mail: info@jurato.nl of telefonisch: 0318 – 860 323.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.