Menu

Juridische aspecten coronavirus (15): de Tweede Kamer heeft de WHOA aangenomen

Eerder schreven we al over een nieuwe wet waarmee faillissementen kunnen worden voorkomen, namelijk de Wet homologatie onderhands akkoord. De behandeling van het wetsvoorstel was uitgesteld. Door de coronacrisis en de gevolgen hiervan, is de behandeling van het wetsvoorstel toch weer opgepakt. Met als gevolg dat op 26 mei 2020 het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer.

Wat is de inhoud van de WHOA?

Met deze wet kan een schuldenaar aan schuldeisers een akkoord aanbieden. Dit akkoord houdt een voorstel in waarbij er een percentage van de vorderingen van de schuldeisers wordt betaald tegen een finale kwijting. Voorheen konden tegenstemmende schuldeisers buiten een faillissement niet aan een dergelijk akkoord worden gebonden, maar met de Wet homologatie onderhands akkoord is dit mogelijk. De schuldeisers (ook de tegenstemmende) kunnen aan een dergelijk akkoord worden gebonden, nadat de rechtbank dit akkoord heeft goedgekeurd.

Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden, voordat de rechtbank het akkoord homologeert (goedkeurt):

  • De schuldenaar moet in een toestand verkeren waarbij aannemelijk is dat de onderneming zal failleren en het akkoord is noodzakelijk ter voorkoming van een faillissement;
  • Eén klasse van de schuldeisers* dient met een meerderheid van stemmen akkoord te gaan met het akkoord;
  • Het akkoord dient redelijk te zijn, dit betekent dat de schuldeisers niet in een slechtere positie mogen raken door het akkoord, ten opzichte van hun positie in het geval van een faillissement van de schuldenaar, en;
  • De gerealiseerde waarde uit het akkoord, dient eerlijk verdeeld te worden onder de schuldeisers.

* Het akkoord kan aan verschillende ‘klassen’ schuldeisers worden aangeboden, zoals crediteuren, financiers en aandeelhouders. Aan werknemers kan een dergelijk akkoord niet worden aangeboden.

Ook brengt de WHOA met zich mee dat overeenkomsten eenzijdig kunnen worden opgezegd. Dit kan wanneer een schuldenaar een akkoord heeft aangeboden, maar een schuldeiser hier niet mee heeft ingestemd. Wordt vervolgens dit akkoord toch gehomologeerd door de rechtbank en geeft de rechtbank hierbij toestemming aan een eenzijdige opzegging van een overeenkomst (hierom dient een schuldenaar te verzoeken bij het akkoord), dan vindt de opzegging van rechtswege plaats. De schuldeiser kan hiervoor wel een schadevergoeding eisen.

Voor wie is het akkoord bedoeld?

Het akkoord is bedoeld voor ondernemers die, al dan niet door de coronacrisis, in een financieel verslechterde positie verkeren, waarbij een faillissement onafwendbaar is. Desondanks de (te) zware schuldenlast, kunnen er rendabele en levensvatbare bedrijfsonderdelen aanwezig zijn in de onderneming. Om een faillissement te voorkomen en weer met ‘een schone lei’ te kunnen beginnen, is het dwangakkoord in de Wet homologatie onderhands akkoord ontwikkeld.

Kan het akkoord al worden aangeboden?

Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen. Helaas betekent dit nog niet dat een dergelijk akkoord al kan worden aangeboden aan schuldeisers. Het wetsvoorstel zal nu door de Eerste Kamer worden beoordeeld en vervolgens worden aangenomen of verworpen. Wanneer de wet wordt aangenomen, zal de wet bekend worden gemaakt en inwerkingtreden.

Meer informatie?

Verkeert jouw onderneming in een financieel verslechterde positie? En wil je graag advies over het voorkomen van een mogelijk faillissement? Neem dan contact op met een van onze bedrijfsjuristen. Wij informeren je graag over de verschillende mogelijkheden.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.