Menu

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Per 1 januari 2021 wordt het voor kleine werkgevers mogelijk om compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. Ook wordt het mogelijk om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen wanneer het bedrijf stopt door ziekte van de werkgever. Deze compensatieregeling is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. In deze blog leggen wij uit wanneer je voor deze compensatieregeling in aanmerking komt.

Kleine werkgevers

Voor een kleine werkgever zal het min of meer gelijktijdig betalen van de transitievergoeding aan alle werknemers op het moment dat de onderneming wordt beëindigd een zware belasting vormen. De compensatieregeling is daarom bedoeld voor de kleine werkgever, die minder dan 25 werknemers in dienst heeft. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen werknemers die een vast of tijdelijk dienstverband hebben. Uitzendkrachten en payrollwerknemers (in de hoedanigheid van inlener) tellen niet mee voor de berekening van het aantal werknemers.

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor de compensatie van de transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsplaatsen zijn komen te vervallen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Aan deze voorwaarde is voldaan indien door het UWV toestemming is verleend voor tenminste 1 werknemer om de arbeidsovereenkomst om die reden op te zeggen. Indien het UWV hiervoor geen toestemming heeft verleend, moet de arbeidsovereenkomst zijn ontbonden door de kantonrechter.
  • De arbeidsplaats is komen te vervallen door het beëindigen van de onderneming door pensioen, ziekte of overlijden van de werkgever:
  • Pensioen: De werkgever heeft de AOW-leeftijd bereikt of bereikt deze AOW-leeftijd binnen 6 maanden na het indienen van het verzoek om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst.
  • Ziekte: de werkgever kan of kon niet doorgaan met zijn werk door ziekte binnen 26 weken nadat een bedrijfsarts hierover heeft geadviseerd.
  • Overlijden: Voorafgaand aan het overlijden moet de werkgever een aanvraag voor compensatie bij het UWV hebben ingediend.
  • De onderneming heeft minder dan 25 werknemers in dienst per 1 januari van het betreffende jaar dat de compensatie wordt aangevraagd.
  • De werkgever kan compensatie krijgen voor de transitievergoeding voor arbeidsovereenkomsten die zijn geëindigd in de periode:
  • van 9 maanden na de door het UWV verleende toestemming of de door de rechter ingewilligde ontbinding, of
  • van 6 maanden voorafgaand aan het verzoek om de toestemming of de ontbinding.

Aanvragen compensatieregeling

Het aanvragen van de compensatieregeling kan de werkgever doen door online een formulier in te vullen via het werkgeversportaal van het UWV. Dit formulier is vanaf 1 januari 2021 beschikbaar. Om het formulier in te vullen is een eHerkenning nodig en een actief KvK-nummer. De datum waarop de compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van ziekte van de  werkgever kan worden aangevraagd, is nog niet bekend.

Vragen of advies nodig?

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies? Neem gerust contact met ons op via de mail: info@jurato.nl of telefonisch: 0318 – 860 323.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.