Menu

2019: de belangrijkste wetswijzigingen voor het MKB

De bedrijfsjuristen van Jurato volgen de ontwikkelingen op de voet, en die delen wij graag met onze relaties. Ook per 1 januari 2019 zijn er een aantal wetswijzigingen relevant voor het MKB. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Wetswijzigingen per 1 januari 2019

 • Het lage btw-tarief is per 1 januari verhoogd van 6% naar 9%. Dit is van belang voor ondernemers en bedrijven in bijvoorbeeld de horeca, agro, recreatie, sport, cultuur, bouw en retail.
 • Per 1 januari 2019 is de Wet op Ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Het jaarlijkse gesprek over lonen en beloningsverschillen binnen bedrijven is nu verplicht. Dit geldt voor ondernemingen 100 of meer werknemers. Het doel is om bewustzijn en transparantie over dit onderwerp binnen bedrijven te stimuleren.
 • De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen. Heeft u personeel in dienst dat het minimumloon verdient, zoek dan uit welke bedragen voor u gaan gelden.
 • De ingangsleeftijd van de AOW was in 2018 66 jaar en is nu 66 jaar en 4 maanden.
 • Per 1 januari wordt het makkelijker voor kleine werkgevers die in financiële moeilijkheden verkeren, om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling bij bedrijfseconomisch ontslag van werknemers.
 • De WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) is in werking getreden. Partners die 5 dagen per week werken, krijgen recht op 5 dagen vrij na de geboorte van hun kind. Werkt de partner parttime, dan geldt dat het partnerverlof eenmaal het aantal werkuren per week is. Dit verlof moet de werknemer in de eerste vier weken na de geboorte opnemen. Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen deze werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof.
 • Voor kleine bedrijven geldt een overbruggingsregeling die de te betalen transitievergoeding verlaagt. De criteria om daarvoor in aanmerking te komen, zijn verruimd. Vanaf 1 januari 2019 is in nieuwe ontslagprocedures niet langer vereist dat er in elk van de drie boekjaren voor aanvang van de ontslagprocedure een verlies moet zijn geleden. Bepalend wordt het gemiddelde resultaat over die drie boekjaren. Daarnaast hoeft niet langer sprake te zijn van een negatief eigen vermogen. De overbruggingsregeling geldt tot 1 januari 2020. Tot 1 januari 2020 hebben kleine werkgevers dus de tijd om reserves op te bouwen voor het eventueel moeten uitbetalen van transitievergoeding.
 • Informatieplicht energiebesparing: verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar, dan bent u verplicht om energie te besparen. Vanaf 1 januari 2019 is een informatieplicht bij die inhoudt dat uiterlijk op 1 juli 2019 via het eLoket op RVO.nl. gemeld worden welke maatregelen u neemt om energie te besparen.
 • Bent u ondernemer die werkt met gezinnen, kinderen of volwassenen in bijvoorbeeld de kinderopvang of zorg? Dan bent u vanaf 1 januari 2019 verplicht om Veilig Thuis te informeren als er kindermishandeling of huiselijk geweld geconstateerd wordt. Dit is het gevolg van aanscherping van de Meldcode Kindermishandeling.

Verwachte wijzigingen in 2019

Ook ligt er nog wat nieuws op de plank voor later in het jaar.

 • In het voorjaar van 2019 gaat de Autoriteit Persoonsgegevens meer voorlichting geven over de AVG. Hopelijk komt er dan ook vanuit hen meer duidelijkheid over bepaalde zaken, want helaas zijn er nog steeds vragen waar ook wij als jurist geen antwoord op kunnen geven.
 • Op het gebied van privacy en auteursrecht worden er twee grote wijzigingen vanuit Brussel verwacht. Het gaat om de ePrivacy richtlijn, die regels stelt over cookies en telecommunicatie, en om wijziging van de Auteursrechtrichtlijn. Ook is bekend dat Benelux merken(rechten) een stuk duurder worden.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog, wees welkom bij Jurato.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.