insolventierecht

Insolventierecht

Het insolventierecht is een breed begrip. Het betreft alle zaken rondom het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren. Denk daarbij aan een faillissement, surseance van betaling, schuldsanering maar ook het incasseren van uw vordering op een partij.

Ondersteuning

Soms zijn er situaties die ervoor zorgen dat u of uw onderneming in een financiële zware tijd verkeert of dreigt te verkeren. Zo kan het voorkomen dat u in aanraking komt met het insolventierecht omdat u een vordering op een partij heeft die financieel onvermogend is. Of wanneer u door andere onvoorziene omstandigheden in een moeilijke situatie met uw onderneming terecht komt. Wij adviseren en ondersteunen u in dergelijke gevallen. Denk daarbij aan herstructureren van uw onderneming, het indien van een faillissementsaanvraag, surseance van betaling of (turbo)liquidatie.

Onze specialisten:

MR. A.C. (TOM) VAN OIJEN

Bedrijfsjurist / Partner

MR. C. (CHRISTIAAN) KRAMER

Bedrijfsjurist / Partner

Incasso

En wat moet u doen als u geconfronteerd wordt met een beslaglegging of faillissementsaanvraag door een crediteur? Onze juristen kunnen u hierin adviseren of begeleiden. Daarnaast bent u bij ons ook aan het juiste adres voor het uit handen geven van uw incasso’s. Wij adviseren en begeleiden u bij het opstellen van bijvoorbeeld sommatiebrieven en ingebrekestellingen. Waar nodig starten wij een gerechtelijke procedure. Dit alles met als doel om uw vordering betaald te krijgen.

  • Insolventierecht
  • Curator
  • Surseance van betaling
  • Faillissement
  • Incasso
  • Debiteur
  • Beslaglegging
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Turbo-liquidatie

Wilt u graag persoonlijk advies van ons?

Neem dan contact op