incasso icoon

Incassohulp bij openstaande vorderingen

Onbetaalde facturen kosten je veel tijd en geld. Heb je zelf van alles geprobeerd om een klant te laten betalen, maar zonder resultaat? Schakel dan onze hulp in. Onze incassospecialisten zetten alles op alles om jouw klant alsnog te laten betalen. Natuurlijk altijd met respect voor de relatie die je met jouw klant hebt. Neem contact met ons op wanneer je hier meer over wilt weten.

Hoe werkt de incassoprocedure?

Een incassoprocedure bestaat uit twee verschillende fases: een buitengerechtelijke fase en een gerechtelijke fase. Jurato probeert altijd om openstaande vorderingen in de buitengerechtelijke fase te innen. Soms is een gerechtelijke procedure echter noodzakelijk en uiteraard staan wij je ook dan bij.

Hoe werkt de incassoprocedure

Buitengerechtelijke fase

De buitengerechtelijke fase start met het toesturen van een ingebrekestelling naar de debiteur waarin ook de wettelijke incassokosten en rente worden aangegeven.

Als de betaling vervolgens uitblijft, nemen wij telefonisch contact op met de debiteur. Wij vragen om opheldering en proberen, bijvoorbeeld door middel van een betalingsregeling, tot een oplossing te komen. Indien betaling opnieuw uitblijft, sturen wij een tweede sommatiebrief.
We geven de debiteur de laatste mogelijkheid om de openstaande factuur te voldoen. Bovendien brengen we de wettelijke incassokosten en rente bij de debiteur in rekening.

Incasso rechtzaak
Incasso: de gerechtelijke fase

Gerechtelijke fase

Als de debiteur de openstaande factuur ondanks de buitengerechtelijke stappen niet heeft voldaan, wordt een gerechtelijke procedure gestart. Daaropvolgend kan -indien de vordering wordt toegewezen- direct worden overgegaan tot het incasseren van de openstaande factuur, bijvoorbeeld door beslaglegging.