handelsrecht

Handelsrecht

Het Handelsrecht ziet toe op de juridische relatie tussen ondernemers. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan distributie, agentuur en franchising, eigendomsvoorbehoud, retentierecht en het recht van reclame.

Conflicten door verschillende belangen

Daar waar handel wordt gedreven, komen regelmatig conflicten voor door verschillende belangen van partijen. Deze geschillen kunnen uiteraard worden voorkomen; door bijvoorbeeld juridisch juiste leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden te hanteren en juridisch goed geformuleerde koop- en verkoopovereenkomsten aan te gaan.

Wij staan u graag bij in het voortraject van een handelstransactie zodat ongewenste situaties worden voorkomen. Mocht u inmiddels voor een geschil staan dan staan wij u uiteraard ook graag bij. Wij zijn zowel in nationaal als internationaal handelsrecht gespecialiseerd.

Onze specialisten:

MR. C. (CHRISTIAAN) KRAMER

Bedrijfsjurist / Partner

MR. W.J. (WENDY) RIJCKEN

Bedrijfsjurist

Handelsrecht bij Jurato

Wij helpen u graag bij vraagstukken over:

  • Gerechtelijke procedures in handelsconflicten
  • Opstellen van Letter of Intent (LoT of intentieverklaring)
  • Distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten
  • Productaansprakelijkheid

Wilt u graag persoonlijk advies van ons?

Neem dan contact op