handelsrecht

Handelsrecht

Het Handelsrecht ziet toe op de juridische relatie tussen ondernemers. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan distributie, agentuur en franchising, eigendomsvoorbehoud, retentierecht en het recht van reclame.

Conflicten door verschillende belangen

Daar waar handel wordt gedreven, komen regelmatig conflicten voor door verschillende belangen van partijen. Deze geschillen kunnen uiteraard worden voorkomen; door bijvoorbeeld juridisch juiste leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden te hanteren en juridisch goed geformuleerde koop- en verkoopovereenkomsten aan te gaan.

Wij staan je graag bij in het voortraject van een handelstransactie zodat ongewenste situaties worden voorkomen. Mocht je inmiddels voor een geschil staan dan staan wij je uiteraard ook graag bij. Wij zijn gespecialiseerd in zowel nationaal als internationaal handelsrecht.

Onze specialisten:

MR. C. (CHRISTIAAN) KRAMER

Sr. Bedrijfsjurist / Directeur

MR. L. (LINDA) GEERLING

Bedrijfsjurist

Handelsrecht bij Jurato

Wij helpen je graag bij vraagstukken over:

  • Gerechtelijke procedures in handelsconflicten
  • Opstellen van Letter of Intent (LoT of intentieverklaring)
  • Distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten
  • Productaansprakelijkheid
  • Handelsnaamrecht en merkbescherming

Wil je graag persoonlijk advies van ons?

Neem dan contact op