Juridisch advies

Business Mediation

Loopt een samenwerking spaak? Heb je een conflict waarvoor je zelf de oplossing niet ziet? Of is er een ander geschil in de relationele sfeer? Neem contact op met Wendy Rijcken, sr. Bedrijfsjurist en mediator. Dat kan via telefoonnummer 0318 – 860 323 of w.rijcken@jurato.nl

Zakelijke partners hebben net als particulieren weleens een lastig overbrugbaar meningsverschil of conflict. Een juridische procedure is niet altijd de beste oplossing. Een focus op juridische argumenten en het willen winnen van een rechtszaak, komt de communicatie niet ten goede. Een rechtszaak heeft in de praktijk vaak twee verliezers, zelfs als een van beide partijen in het gelijk wordt gesteld. De onderlinge verhoudingen zijn bijna altijd verstoord na een procedure.

Business Mediation kan bij zakelijke conflicten een snelle, betaalbare en duurzame oplossing bieden. Deze vorm van communicatie biedt in veel gevallen een opening waarbij de betrokkenen weer op een constructieve manier kunnen samenwerken of waarna zij op een wederzijds gedragen wijze afscheid kunnen nemen.

Partijen die kunnen deelnemen aan Business Mediation door Jurato zijn bijvoorbeeld: (afgevaardigden van) een managementteam, directieleden, leden van een Raad van Toezicht of de Ondernemingsraad.

Mediation door Jurato biedt een vorm van conflictbemiddeling met inzicht in de juridische achtergrond. Jurato kan ondernemers begeleiden door onafhankelijk en onpartijdig aanwezig te zijn en het gesprek te leiden, zoekend naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. De mediators van Jurato hebben een juridische achtergrond als advocaat en/of bedrijfsjurist. Dat kan een toegevoegde waarde zijn bij het ophelderen van zakelijke belangen. Onze mediators kunnen u gericht helpen om hier zo goed mogelijk samen uit te komen.

Voordelen van Business Mediation

Conflicten in zakelijke relaties worden soms (te) snel juridisch ingekleed en ingestoken. Die keuze kan een constructieve oplossing belemmeren. In plaats van te zoeken naar een gezamenlijk draagvlak voor de toekomst, wordt er gefocust op argumenten om ’te winnen’. Soms is door de vele belangen die in het spel zijn, niet meer helder waar het conflict nu werkelijk over gaat en wie welk aandeel daarin heeft. In een strikt juridische strijd worden die andere belangen vaak uit het oog verloren.

De voordelen van mediation zijn:

  • Het kunnen werken in de richting van een alternatieve, vaak “win-win” oplossing;
  • Focus op een oplossing in plaats van kiezen voor strijd;
  • Geheimhouding en vertrouwelijkheid via de mediation-overeenkomst;
  • Een neutrale en niet emotioneel betrokken mediator die het gesprek leidt;
  • Vermijden van een tijdrovende en kostbare procedure;
  • Sneller en goedkoper duidelijkheid.

Contact

De mediators van Jurato Bedrijfsjuristen kunnen u helpen bij de oplossing van een (dreigend) geschil.

Onze specialisten:

MR. W.J. (WENDY) RIJCKEN

Sr. Bedrijfsjurist