bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht ziet toe op de onderlinge verhouding tussen enerzijds de overheid en anderzijds de burgers en ondernemingen. Dit rechtsgebied regelt bijvoorbeeld hoe de overheid moet handelen ten aanzien van besluiten, algemeen verbindende voorschriften, subsidieverlening, beleidsregels en handhaving.

Bezwaar maken tegen een handeling van de overheid

Het komt regelmatig voor dat bedrijven en particulieren het niet eens zijn met een handeling van de overheid. Tegen een weigering of intrekking van een vergunning, een opgelegde dwangsom of andere opgelegde sancties en/of ongewenste bestemmingsplannen kan een burger of onderneming bezwaar hebben. Wij adviseren je graag over de bestuursrechtelijke mogelijkheden.

Onze specialisten:

MR. C. (CHRISTIAAN) KRAMER

Bedrijfsjurist / Partner

MR. A.C. (TOM) VAN OIJEN

Bedrijfsjurist / Partner

Bestuursrecht bij Jurato

Wij helpen je graag bij vraagstukken over:

  • Vergunningen, ontheffingen en regelgeving
  • Bezwaar- en beroepsprocedures
  • Subsidies
  • (Plan)schade
  • Bestemmingsplannen, grondzaken en projectontwikkeling
  • Rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad
  • Nadeelcompensatie
  • Handhavingsbevoegdheden van de overheid
  • Wet openbaarheid bestuur (Wob)

Wil je graag persoonlijk advies van ons?

Neem dan contact op