bestuursrecht

Bestuurs- en omgevingsrecht

Het bestuursrecht ziet toe op de onderlinge verhouding tussen enerzijds de overheid en anderzijds de burgers en ondernemingen. Dit rechtsgebied regelt bijvoorbeeld hoe de overheid moet handelen ten aanzien van besluiten, algemeen verbindende voorschriften, subsidieverlening, beleidsregels en handhaving.

Het Omgevingsrecht ziet toe op het gebruik van de ruimte in Nederland. Aangezien de ruimte in Nederland steeds schaarser wordt, speelt de vraag hoe de beschikbare ruimte moet worden ingedeeld een steeds grotere rol. Zo kom je met iedere bouw of verbouwing bijvoorbeeld al in aanmerking met het Omgevingsrecht.

Bezwaar maken tegen een handeling van de overheid

Het komt regelmatig voor dat bedrijven en particulieren het niet eens zijn met een handeling van de overheid. Tegen een weigering of intrekking van een vergunning, een opgelegde dwangsom of andere opgelegde sancties en/of ongewenste bestemmingsplannen kan een burger of onderneming bezwaar hebben. Wij adviseren je graag over de bestuursrechtelijke mogelijkheden.

Complexe wet- en regelgeving

Milieurecht is ook onderdeel van het Omgevingsrecht. Het Milieurecht is bijvoorbeeld van toepassing op geluidsoverlast, geurhinder en luchtkwaliteit. Uit complexe wet- en regelgeving volgt hoe met het Omgevingsrecht moet worden omgegaan. Dit vereist specifieke juridische kennis en ervaring met (overheids)processen. Wij komen regelmatig in aanmerking met de aspecten van milieuregels, natuurbescherming en bouwplannen. Heb je juridische bijstand of juridisch advies nodig rondom het omgevingsrecht? Door onze ervaring in dit rechtsgebied  staan we je deskundig bij.

Bestuursrecht bij Jurato

Wij helpen je graag bij vraagstukken over:

 • Vergunningen, ontheffingen en regelgeving
 • Bezwaar- en beroepsprocedures
 • Subsidies
 • (Plan)schade
 • Bestemmingsplannen, grondzaken en projectontwikkeling
 • Rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad
 • Nadeelcompensatie
 • Handhavingsbevoegdheden van de overheid
 • Wet openbaarheid bestuur (Wob)

Onze specialisten:

MR. A.C. (TOM) VAN OIJEN

Sr. Bedrijfsjurist / Directeur

MR. I. (ISABEL) COBUSSEN

Sr. Bedrijfsjurist

Omgevingsrecht bij Jurato

Wij staan je bij voor onder andere:

 • Omgevingsvergunningen
 • Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV)
 • Bestemmingsplannen
 • Natuurbescherming
 • Milieurecht
 • (Plan)schade
 • Bestemmingsplannen, grondzaken en projectontwikkeling

Wil je graag persoonlijk advies van ons?

Neem dan contact op