Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt wanneer een persoon of organisatie aansprakelijk is voor de schade die een andere partij heeft geleden of zal lijden naar aanleiding van een bepaalde situatie. Bovendien omvat het aansprakelijkheidsrecht regels voor herstel en/of compensatie van de geleden schade. Neem contact met ons op voor meer informatie of als je direct advies nodig hebt.

Wie draagt de schade?

In principe draagt iedereen, zowel particulier als ondernemer, zelf zijn schade. Indien je schade lijdt als gevolg van een handeling van een ander, stelt het aansprakelijkheidsrecht vast of iemand anders aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die je hebt geleden.

Onze specialisten:

MR. W.J. (WENDY) RIJCKEN

Sr. Bedrijfsjurist

MR. L. (LINDA) GEERLING

Bedrijfsjurist

Verschillende oorzaken van aansprakelijkheid

Er zijn verschillende manieren waarop aansprakelijkheid kan ontstaan. Bijvoorbeeld door onrechtmatige gedragingen, gebrekkige roerende zaken, gebrekkige producten of wanprestatie. Als je schade hebt geleden, wordt aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden gekeken of je iemand aansprakelijk kunt stellen.

Aansprakelijkheidsrecht bij Jurato

Jurato kan je bij diverse geschillen helpen en je bij juridische procedures daadkrachtig bijstaan. Maar liever adviseren wij je vooraf over hoe ongewenste situaties voorkomen kunnen worden.

  • Adviseren over schade- en aansprakelijkheidskwesties
  • Derden aansprakelijk stellen voor de door hun veroorzaakte schade
  • Opstellen van (aansprakelijkheid beperkende) algemene voorwaarden
  • Opstellen van een verweer tegen een aansprakelijkheidsstelling

Graag persoonlijk advies van ons?

Neem dan contact op